Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
288 người đã bình chọn
905 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
02/2023/QĐ-UBND 20/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung
06/2023/QĐ-UBND 20/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện Hà Trung
04/2023/QĐ-UBND 20/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Hà Trung
05/2023/QĐ-UBND 20/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung
03/2023/QĐ-UBND 20/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung.
923/CV-CNVPĐKĐĐ 15/09/2023 V/v phối hợp đăng tin công khai việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị trấn Hà Trung
199 /TB-UBND 08/07/2023 THÔNG BÁO Cảnh báo cấp cháy rừng từ ngày 07/7/2023 đến ngày 13/7/2023
22/ 2023/ QĐ-UBND 19/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
1806/ UBND-LĐTB&XH 12/06/2023 V/v đăng tải và niêm yết Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND huyện Hà Trung
01/ 2023/QĐ-UBND 12/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động -Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung
281/TTr-TNMT 12/06/2023 TỜ TRÌNH Về việc đề nghị ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất
1767/ UBND-TCKH 07/06/2023 V/v báo cáo các nội dung phục vụ buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
1720/ UBND-TP 05/06/2023 V/v thực hiện công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
2287/ QĐ-UBND 05/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban cưỡng chế thu hồi đất thực hiện GPMB dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới phía Đông thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung (Phân khu 1, 2, 3); trường trung học cơ sở Lý Thường Kiệt; xây dựng đường trục trung tâm nối Quốc lộ 217 và đường tỉnh lộ 508
29 /KH-HĐND 02/06/2023 KẾ HOẠCH Tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trước kỳ họp thứ Mười ba, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
1 2 3 4 5 6    
°