Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Hội nghị tập huấn, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024

Đăng ngày 01 - 10 - 2019
100%

Sáng 30/9, Tại hôi trường Trung tâm Chính trị huyện, MTTQ huyện tổ chức Hội nghị tập huấn, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024 và tập huấn công tác Mặt trận năm 2019. Dự có ông Vũ Đình Quyết-Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch MTTQ huyện, các ông bà là Ủy viên UBMTTQ huyện khóa 2019-2024; Chủ tịch, Phó Chủ tịch MTTQ các xã, thị trấn.


Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị đã quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019-2024; Hướng dẫn một số nghiệp vụ thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát cộng đồng. Nội dung này giúp cán bộ làm công tác mặt trận cơ sở nâng cao nhận thức, kiến thức, nghiệp vụ; kỹ năng tuyên truyền vận động nhân dân trong việc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.


Ông Nguyễn Văn Biên-Phó Chủ tịch MTTQ huyện triển khai hướng dẫn một số nghiệp vụ

 Trong báo cáo công tác Mặt trận 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 nêu rõ: 9 tháng đầu năm các tổ chức thành viên đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua; nhiều phong trào, mô hình mới góp phần tăng cường, mở rộng và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Kết quả cuộc vận động quyên góp ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tính đến ngày 11/9/2019 MTTQ đã tiếp nhận từ 78 đơn vị ủng hộ với số tiền trên 480 triệu đồng, một số đơn vị thực hiện tốt như xã Hà Long, Công ty cổ phần giày Venus Việt Nam, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Hóa, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Mạnh Phú…Đồng thời, MTTQ huyện cũng triển khai kế hoạch tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019 từ 17/10-18/11/2019.


Ông Vũ Đình Quyết-Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch MTTQ huyện kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị ông Vũ Đình Quyết-Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch MTTQ huyện nêu rõ: MTTQ các cấp tiếp tục vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương. Trên cơ sở các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội, các đơn vị xây dựng kế hoạch kịp thời triển khai việc học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội ở cấp mình đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, gắn việc triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết với các cuộc vận động, phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở, quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ.

<

Tin mới nhất

Đảng bộ xã Hà Lĩnh: Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.(02/06/2020 8:24 SA)

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hà Bình lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025(01/06/2020 5:10 CH)

Đảng bộ xã Hà Tân: Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.(29/05/2020 5:38 SA)

Đảng bộ xã Hà Bắc: Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.(26/05/2020 4:09 CH)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Hà Ngọc lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025(25/05/2020 4:59 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hà Trung(22/05/2020 1:00 CH)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Yên Dương, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025(21/05/2020 5:54 CH)

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hà Hải lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025(20/05/2020 5:11 CH)