Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019

Đăng ngày 25 - 09 - 2019
100%

Sáng 25/9, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. Chủ trì Hội nghị đồng chí Trần Duy Bình-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, dự Hội nghị còn có các đồng chí trong BTV, Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Dũng-Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện và Trưởng các đoàn thể chính trị-xã hội huyện, Trưởng các phòng , ban liên quan.


Toàn cảnh Hội nghị BTV Huyện ủy

Tại Hội nghị, đã thông qua dự thảo báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2019; Báo cáo phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tình hình thu-chi ngân sách 9 tháng đầu năm, định hướng dự toán thu-chi ngân sách 3 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện các Dự án trọng điểm trên địa bàn huyện; Báo cáo tình hình xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, làm nhà trái phép chưa được xử lý trên địa bàn huyện; Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 22 ngày 26/4/2013 của Thủ tưởng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; Thông qua Dự thảo đề cương báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Trong 9 tháng đầu năm, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng các doanh nghiệp trong huyện đã triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, tình hình KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu có khả năng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 7 chỉ tiêu, 12 chỉ tiêu chưa hình thành và 14 chỉ tiêu chưa đánh giá, dự báo có 8 chỉ tiêu khó hoàn thành.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được đồng thời cũng nêu lên những giải pháp, đề xuất để tiếp tục lãnh chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV và các chỉ tiêu đề ra trong năm 2019.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH- QP-AN và xây dựng cơ bản năm 2019, đồng chí Trần Duy Bình-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể cần tập trung, nghiêm túc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra gắn với các chỉ tiêu kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng. Trong đó, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí đã đạt và tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Đặc biệt tập trung triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng; Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; đẩy nhanh công tác GPMB các dự án; giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

<

Tin mới nhất

Đảng bộ xã Hà Tân: Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.(29/05/2020 5:38 SA)

Đảng bộ xã Hà Bắc: Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.(26/05/2020 4:09 CH)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Hà Ngọc lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025(25/05/2020 4:59 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hà Trung(22/05/2020 1:00 CH)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Yên Dương, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025(21/05/2020 5:54 CH)

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hà Hải lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025(20/05/2020 5:11 CH)

Đại hội Đảng bộ Chính quyền, nhiệm kỳ 2020 - 2025(20/05/2020 5:05 CH)

Đảng bộ xã Hà Thái tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025(20/05/2020 8:57 SA)