Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Hà Thái tổ chức Kỳ họp thứ 10, HĐND xã Khóa 19, Nhiệm kỳ 2016-2021.

Đăng ngày 13 - 01 - 2020
100%

Ngày 13/1/2020, HĐND xã Hà Thái tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa 19. về dự có đồng chí Lê Văn Tám, Phó Trưởng Ban kinh tế HĐND; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn và các ông bà đại biểu HĐND xã.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2019, nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp, báo cáo thu chi ngân sách xã, Báo cáo của TT HĐND xã, báo cáo kết quả MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến kiến nghị của của tri và các tờ trình của HĐND, UBND xã.


Các đại biểu dự kỳ họp.

 Năm 2019 tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã Hà Thái ổn định. Kinh tế có bước phát triển, đảm bảo gieo trồng trên tổng diện tích nông nghiệp của xã, chăn nuôi tuy xảy ra dịch tả lợn Châu phi song đã được kiểm soát và không để phát sinh ra diện rộng.Trên lĩnh vực sản xuất Công nghiệp-TTCN-XD ổn định; Dịch vụ đạt trên 88 tỷ đồng; công tác điều hành thu chi ngân sách đúng quy định của pháp luật. Lĩnh vực Văn hóa xã hội được đầu tư và nâng cao chất lượng các lĩnh vực. QP,AN được giữ vững; chương trình xây dựng NTM được tập trung thực hiện và đang đề nghị cấp huyện, cấp tỉnh thẩm định 19 tiêu chí xã NTM.

Trong phần phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Hà Thái đề ra 24 chỉ tiêu chủ yếu và những giải pháp cụ thể để cán bộ, đảng bộ và nhân dân tập trung thực hiện ngay từ đầu năm 2020.

Tại kỳ họp, đồng chí Lê Văn Tám, phó Trưởng Ban kinh tế  xã hội HĐND huyện đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa 19 được tổ chức vào tháng 12/2019. đồng chí đã phát biểu nhấn mạnh thêm một số nội dung để HĐND xã Hà Thái tập trung chỉ đạo thực hiện.

Tham gia thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu đã cơ bản thống nhất với những nội dung đã được trình bày tại kỳ họp, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nội dung về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; Văn hóa xã hội; xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường; lĩnh vực quản lý lưới điện..v.v.

Thay mặt lãnh đạo xã, đồng chí Vũ Văn Thế- Phó Bí thư-Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu, trả lời những ý kiến của tri đề xuất, kiến nghị tại kỳ họp thuộc thẩm quyền cấp xã.

Kỳ họp HĐND xã Hà Thái đã thành công tốt đẹp và được Đài TT xã truyền thanh trực tiếp để nhân dân trong xã cùng được lắng nghe./.

<

Tin mới nhất

HĐND xã Hà Bắc: Tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021.(17/01/2020 2:06 CH)

Xã Lĩnh Toại: Tổng kết công tác Thi đua khen thưởng (17/01/2020 2:02 CH)

Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2019(15/01/2020 5:19 CH)

Hội nông dân huyện tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm...(15/01/2020 5:17 CH)

HĐND xã Hà Sơn tổ chức nhiệm kỳ họp thứ 8 khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 (14/01/2020 5:23 CH)

HĐND xã Lĩnh Toại nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ II.(13/01/2020 5:37 CH)

HĐND xã Hà Tiến: Tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021.(13/01/2020 5:36 CH)

Hội nạn nhân chất độc da cam/ đioxin huyện tổng kết công tác hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ...(13/01/2020 5:34 CH)