Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hà Trung

Đăng ngày 17 - 11 - 2020
100%

Sáng ngày 17/11,Tại xã Hoạt Giang, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông: Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hà Trung; ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông, đã có buổi tiếp xúc với cử tri 20 xã, thị trấn trong huyện.


Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo với cử tri về dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII; báo cáo tình hình kinh tế, xã hội 10 tháng đầu năm 2020, báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVII.
Các cử tri có ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Hà Trung đã  vui mừng phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong 10 tháng qua. Cử tri cũng kiến nghị đến các đại biểu HĐND tỉnh một số vướng mắc còn tồn tại ở địa phương như: Đè nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở  NN và PTNT sớm triển khai dự án tiêu thoát lũ cho các huyện Hà Trung, Nga Sơn và Thị xã Bỉm Sơn; Hỗ trợ kinh phí để nâng cấp công suất và sửa chữa, bảo dưỡng các trạm bơm các xã phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, đề nghị nâng cấp các tuyến đường giao thông tỉnh lộ, huyện lộ đã xuống cấp nghiêm trọng không đảm bảo giao thông, hướng dẫn cụ thể cho huyện việc di dời các hộ dân đang sinh sống ngoại đê và ban hành cơ chế hỗ trợ đảm bảo quyền lợi của nhân dân đã được giao đất và đang sinh sống ngoài bãi sông.

 Đề nghị tỉnh sớm bố trí kinh phí để triển khai dự án phục hồi, tôn tạo phát huy giá trị di tích lịch sử Lăng Miếu Triệu Tường giai đoạn 2; UBND tỉnh sớm cho chủ trương đầu tư khu di tích cấp Quốc gia Ly Cung Trân-Hồ, tại xã Hà Đông; thực hiện dự án khôi phục Chùa Linh xứng, xã Hà Ngọc, hỗ trợ kinh phí tu bổ các đình làng đã xuống cấp trên địa bàn huyện, tỉnh có chính sách để các xã sáp nhập chuyển đổi mục đích sử dụng khu công sở UBND xã như xã Hà Yên, Hà Lâm cũ...hỗ trợ các thôn sau sáp nhập xây dựng lại nhà văn hóa đảm bảo đủ diện tích cho nhân dân sinh hoạt. Cử tri huyện Hà Trung mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển hệ thống thủy lợi; hỗ trợ nhân dân phát triển nông nghiệp sạch; quan tâm hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Có chính sách hỗ trợ cho cán bộ  bán chuyên trách và cán bộ những thôn sáp nhập...


Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi tiếp xúc cư tri.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đại biểu HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp của cử tri huyện Hà Trung. Đồng chí giải đáp với cử tri một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Đồng thời đề nghị chính quyền huyện tiếp tục bám sát các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Các ý kiến kiến nghị của cử tri được các đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp để báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

<

Tin mới nhất

HĐND huyện kỳ khóa XIX kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề)(30/11/2020 3:59 CH)

Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện với cử tri 3 xã Hà Bắc, Hà Long, Hà Giang và Sư 390(27/11/2020 1:24 SA)

Hội nghị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cư tri cụm số 2(27/11/2020 10:05 SA)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 18, khóa XIX(27/11/2020 10:04 SA)

Hội nghị Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri cụm số 6.(27/11/2020 10:03 SA)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại cụm số 3 (27/11/2020 10:02 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hà Trung(17/11/2020 3:54 CH)

UBMTTQ huyện: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày...(12/10/2020 2:34 CH)

°