Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

UBND huyện: Triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2020

Đăng ngày 20 - 11 - 2020
100%

Để xác định danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, làm cơ sở thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2021 trên địa bàn huyện, Sáng ngày 20/11/2020, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2020.

Về dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Long – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; trưởng các phòng ban ngành, đoàn thể huyện, BCĐ cấp huyện và 150 người là lãnh đạo, công chức phụ trách lĩnh vực chính sách xã hội, Bí thư, thôn trưởng các thôn của 20 xã, thị trấn.


Đồng chí Hoàng Văn Long- HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc.

Tại hội nghị, Phòng Lao động TBXH huyện triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2020, tóm tắt quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và một số vấn đề cần lưu ý. Theo đó thực hiện phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thông qua phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiến ống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo các hướng dẫn, thông tư của Bộ Lao động TBXH. Quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo  theo các phiếu, bảng, biểu, mẫu sử dụng để rà soát và tổng hợp báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo…Thời điểm tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 được thực hiện từ ngày 15/11 đến 30/12/2020.

Đồng thời cập nhật cơ sở dữ liệu vào phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo lên phần mềm để theo dõi quản lý, thống nhất trên phạm vi toàn huyện. Xác định được danh sách hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm - ngư - nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình, làm cơ sở để ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo luật bảo hiểm y tế. Yêu cầu việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được thực hiện trực tiếp với từng hộ, người dân theo đúng phương pháp, quy trình, công cụ đo lường nghèo đa chiều; đảm bảo công khai dân chủ có sự tham gia của người dân và sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, giám sát của MTTQ phản ánh đúng thực trạng đời sống của người dân tại địa phương.

Kết thúc rà soát các xã thị trấn phải xác định được chính xác danh sách hộ nghèo, Hộ cận nghèo, hộ tái nghèo, tái cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, hộ nghèo phát sinh, cận nghèo phát sinh. Hộ nghèo, hộ cận nghèo là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo cận nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công, hộ nghèo, cận nghèo thuộc chính sách giảm nghèo.v.v… và phải xác định được chính xác tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của từng thôn, kết hợp xác định hộ làm nông nghiệp lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình. BCĐ cấp huyện phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành phụ trách các xã và thực hiện  nhiệm vụ cụ thể theo sự chỉ đạo của ban chỉ đạo cấp huyện đạt kết quả.

<

Tin mới nhất

Đồng chí Trần Duy Bình-TUV-Bí thư Huyện ủy cùng đoàn công tác của huyện về thăm và làm việc tại...(30/11/2020 4:01 CH)

Hội CTĐ huyện phối hợp với Hội Y Bác sỹ huyện Hà Trung tại Hà Nội khám bệnh, tư vấn sức khỏe,...(30/11/2020 3:58 CH)

Lễ an táng hài cốt liệt sỹ Hoàng Ngọc Hảo tại nghĩa trang liệt sỹ huyện(24/11/2020 9:03 SA)

Sở Thông tin và truyền thông - UBNMD huyện Hà Trung: Triển lãm ảnh, tranh cổ động về trật tự...(24/11/2020 10:15 SA)

UBND huyện: Triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông nghiệp,...(20/11/2020 2:26 CH)

Các đồng chí lãnh đạo huyện thăm, chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11(20/11/2020 2:25 CH)

Triển khai thí điểm chuyển đổi số cấp xã tại xã Hà Sơn.(20/11/2020 2:23 CH)

Hà Trung: Tập huấn, bồi dưỡng nghiệpvụ phổ biến giáo dục pháp luật (20/11/2020 2:22 CH)

°