Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Chi bộ Đoàn thể chuẩn bị các điều kiện Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025.

Đăng ngày 06 - 03 - 2020
100%

Thực hiện kế hoạch số 155-KH/HU ngày 25/11/2019 của BTV Huyện ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Chi bộ Đoàn thể được Huyện ủy lựa chọn tổ chức đại hội điểm khối các Đảng bộ, Chi bộ ngành nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay sau khi có kế hoạch của Huyện ủy, Chi bộ Đoàn thể đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức đại hội. Xây dựng văn kiện, công tác nhân sự, cơ sở vật chất, chuẩn bị cho đại hội được giao cho từng bộ phận để đảm bảo Đại hội diễn ra đúng quy trình, đảm bảo nội dung và đạt kết quả cao nhất.


Chi bộ Đoàn thể triển khai kế hoạch chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Chi bộ Đoàn thể được thành lập trên cơ sở chia tách từ Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể theo Quyết định số 1165-QĐ/HU ngày 12/7/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy với 28 đảng viên chia thành 6 tổ đảng, sinh hoạt tại 6 cơ quan chuyên môn của khối đoàn thể. Ngay sau khi chia tách BCH đã xây dựng quy chế hoạt động phân công nhiệm vụ Bí thư, PBT, các chi ủy viên phụ trách các lĩnh vực hoạt động, phân công phụ trách các tổ đảng, đồng thời xây dựng quy chế, kế hoạch công tác toàn khóa của BCH, Quy chế chi tiêu nội bộ của chi bộ và tổ chức các hoạt động theo đúng quy chế.

Theo kế hoạch, Chi bộ Đoàn thể huyện sẽ tổ chức đại hội điểm, thời gian tiến hành trong tháng 3-2020. Hiện nay, các khâu chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Chi bộ Đoàn thể hoàn tất để tiến hành đại hội.

<

Tin mới nhất

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chương trình công tác tháng 3 năm 2020(27/03/2020 3:55 CH)

Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Trung rút kinh nghiệm từ Đại hội điểm Đảng bộ Hoạt Giang và Chi bộ Đoàn...(26/03/2020 7:38 CH)

Chi bộ Đoàn thể : Tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025(25/03/2020 4:29 CH)

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hoạt Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025(20/03/2020 12:59 CH)

Đảng bộ huyện Hà Trung tích cực chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025(18/03/2020 4:23 CH)

HĐND xã Yên Dương, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 3.(08/03/2020 1:32 CH)

Chi bộ Đoàn thể chuẩn bị các điều kiện Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025.(06/03/2020 2:17 CH)

Toàn huyện có 264/292 chi bộ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2022(05/03/2020 10:39 SA)