Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Huyện Hà Trung: Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025.

Đăng ngày 06 - 08 - 2020
100%

Sáng ngày 6/8/2020, Đảng bộ huyện Hà Trung trọng thể khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.


Các đại biểu dự Đại hội

Dự Đại hội có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy - Cục trưởng cục y tế- Bộ Công an;  Cù Thị Phương-Vụ phó Vụ 1- Ủy Ban kiểm tra TW Đảng; Đồng chí Nguyễn Đức Quyền- UVBTV Tỉnh ủy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa;Các đồng chí lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Các đồng chí là lãnh đạo các Huyện, Thành phố và các đơn vị trong tỉnh; các đồng chí Nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy Hà Trung qua các thời kỳ; các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ huyện khóa XXI; Mẹ Việt Nam Anh hùng; các Doanh nghiệp; Tổ chức xã hội; Đồng  chí Nguyễn Văn Tỉnh- Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi- Bộ NN&PTNT cùng các đồng chí trong Vụ  Kế hoạch- Đầu tư gửi lẵng hoa chúc mừng và 296 đại biểu đại diện cho 7.369 đảng viên sinh hoạt tại 44 tổ chức cơ sở Đảng dự đại hội.


Đồng chí Trần Duy Bình-TUV-Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc Đại hội

 Nhiệm kỳ 2015-2020,  huyện đã hoàn thành  và vượt mức 25/27 chỉ tiêu đại hội đề ra. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2020 đạt 12.486,8 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với năm 2015; Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp và xây dựng bình quân hàng năm đạt 17,3%, gấp 2,2 lần so với 2015; Tốc độ tăng trường ngành thương mại, dịch vụ tăng trưởng bình quân hàng năm hơn 18,8%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020 đạt 992,25 tỷ đồng, tăng 15% so với dự toán. Thu hút các nguồn lực cho đầu tư được phát triển mạnh, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 7.928 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện tăng lên 42 triệu đồng/người/năm, gấp 1,8 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 2%, giảm 3,5 lần so với năm 2015; 101/143 thôn, tiểu khu, 106/106 cơ quan, đơn vị đạt đơn vị văn hóa và 73% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 15 xã đạt chuẩn Văn hóa  NTM, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.        


Đoàn Chủ tịch Đại hội

Công tác XD Đảng được chú trọng, Công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị được coi trọng. Công tác cán bộ được triển khai đồng bộ, đã điều động, luân chuyển 31 đồng chí. Trong nhiệm kỳ cử đi đào tạo Thạc sỹ 08 đồng chí, Đại học 97 đồng chí, Cao cấp lý luận chính trị 20 đồng chí, Trung cấp lý luận chính trị 530 đồng chí. Kết nạp được 752 đảng viên, đề nghị tặng huy hiệu đảng cho 2.901 đảng viên; thực hiện tốt chính sách cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ…


Đồng chí Lê Thanh Hải - Phó Bí thư huyện ủy Trình bày Báo cáo chính trị cuẩ Ban chấp hành đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, với phương châm hành động Đoàn kết- Kỷ cương- Sáng tạo- Phát triển Đảng bộ huyện  tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; chủ động, sáng tạo, thu hút đầu tư, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh vững chắc.


Đồng Chí Nguyễn Văn Tuấn- Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; Chủ tịch HĐND báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành khóa XXI

Đảng bộ huyện đề ra 27 chỉ tiêu, tập trung đẩy mạnh tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 16% trở lên; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 70 triệu đồng trở lên;  Tổng huy động vốn đầu tư phát triển thời kỳ 2021 - 2025 đạt 12.000 tỷ đồng trở lên; Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm đạt 12% trở lên; Đến năm 2025, tỷ lệ số xã đạt chuẩn NTM: 100%; trong đó: 25% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 20% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; Tỷ lệ đô thị hóa năm 2025 đạt 15% trở lên; Tổng số đảng viên mới kết nạp thời kỳ 2021 - 2025: 550 đảng viên trở lên; Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm đạt 80% trở lên.
Các đại biểu thảo luận tại đại hội

Đảng bộ lựa chọn 4 chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ, gồm: Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị; Chương trình phát triển du lịch; Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, xác định rõ 2 khâu đột phá về Phát triển nhanh, theo hướng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, trọng tâm là giao thông, thủy lợi, các cụm công nghiệp và hạ tầng đô thị; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm giải quyết tốt các công việc của người dân, doanh nghiệp và tạo môi trường đầu tư kinh doanh, sự hấp dẫn các nhà đầu tư vào đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.


Đồng chí Nguyễn Đức Quyền -Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Quyền-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn  huyện  đạt được trong thời gian qua. Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới của huyện, đồng chí tán thành với những nội dung cơ bản nêu trong các văn kiện đại hội; hoan nghênh quyết tâm chính trị của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời, nhất trí với phương hướng chung, các chỉ tiêu chủ yếu, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí cũng lưu ý thêm một số vấn đề để đại hội tiếp tục thảo luận, làm rõ hơn nhiệm vụ và giải pháp, từ đó quyết nghị phương hướng, mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Huyện Hà Trung chủ động đấu mối với các sở, ngành chức năng để cập nhật các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh liên quan đến huyện. Các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở phải vận dụng linh hoạt, sáng tạo các giải pháp chính trị, kinh tế, hành chính và công tác cán bộ, tạo bước phát triển mạnh mẽ về sản xuất, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân; xây dựng các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh; Tiếp tục tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; Tiếp tục nâng cao toàn diện chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Giữ vững  Quốc phòng, an ninh. Chăm lo xây dựng Đảng  bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện để  mỗi đảng bộ, chi bộ đủ sức lãnh đạo địa phương, đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 -2025


BCH khóa mới họp phiên đầu tiên

Tại Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm 36 đồng chí, bầu một lần tại đại hội, đảm bảo số lượng. Phiếu bầu cao nhất đạt 99,32%, phiếu bầu thấp nhất là 79,39%. Lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025. BCH khóa mới đã họp phiên đầu tiên bầu Ban thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, bầu UBKT, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Diễn biến ngày làm việc thứ 3 của Đại hội sẽ được Đài Truyền thanh huyện tiếp tục cập nhật. 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  HĐND huyện Hà Trung khóa XIX, họp kỳ thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) kiện toàn công tác tổ chức sau Đại...(04/09/2020 8:20 SA)

  Tỉnh ủy Thanh Hóa: Tổ chức triển khai NQ 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, các Kết luận, Chỉ thị, Thông...(31/08/2020 4:30 CH)

  Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi đảng tại xã Hà Tiến(11/08/2020 7:25 SA)

  Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.(07/08/2020 4:07 CH)

  Huyện Hà Trung: Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025.(06/08/2020 6:03 CH)

  Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ huyện Hà Trung lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025(05/08/2020 3:40 CH)

  HĐND xã Hà Hải: Kỳ họp thứ 11, khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021.(23/07/2020 10:56 CH)

  HĐND xã Hà Bắc khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ XII.(20/07/2020 9:04 CH)