Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Xã Yến Sơn phấn đấu về đích Nông thôn mới năm 2021

Đăng ngày 15 - 11 - 2021
100%

Xã Yến Sơn là một trong 4 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2021. Ngay từ đầu năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã đã tích cực triển khai các hoạt động phấn đấu cán đích NTM theo đúng kế hoạch.


Công sở xã Yến Sơn

Tính đến nay, xã Yến Sơn đã đạt 17/19 tiêu chí NTM, còn 02 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 5 về trường học và tiêu chí số 6 cơ sở vật chất văn hóa. Để thực hiện đảm bảo về đích theo đúng tiến độ, cấp ủy, chính quyền xã đã có những giải pháp chỉ đạo sát thực với thực tiễn địa phương. Ông Nguyễn Văn Long, Huyện ủy viên, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Để thực hiện thành công xã về đích NTM trong năm 2021, chúng tôi đã kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban quản lý và Ban phát triển thôn. Tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, đơn vị, từng cá nhân phụ trách từng tiêu chí. Kết quả dự kiến sẽ hoàn thành 2 tiêu chí về trường học và cơ sở vật chất văn hóa, đồng thời hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021 của xã đã đề ra trong những tháng cuối năm”.


ng dụng kĩ thuật, khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

Xã luôn xác định phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những nội dung quan trọng, mang tính ổn định bền vững, vừa là động lực vừa là mục tiêu của chương trình xây dựng NTM. Ý thức được điều đó trong những năm qua ngoài việc xây dựng ban hành các cơ chế, chính sách để khuyến khích xây dựng hạ tầng và phát triển kinh tế - xã hội còn tăng cường ứng dụng kĩ thuật, khoa học công nghệ vào sản xuất. Tập huấn, hướng dẫn người dân thực hiện tốt quy trình sản xuất, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, sử dụng phân bón có hiệu quả. Đảng ủy, Chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp; sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao năng xuất, chất lượng, hiệu quả bền vững, xây dựng kế hoạch chuyển đổi đất sản xuất nông nghiệp năng xuất hiệu quả thấp sang mô hình lúa cá kết hợp để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
Các ngành, nghề dịch vụ trên địa bàn xã phát triển

Song song với việc phát triển sản xuất còn khuyến khích và tạo điều kiện cho các hộ gia đình phát triển và mở rộng dịch vụ thương mại, xây dựng, vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, sữa chữa cơ khí,, mộc gia dụng, nghề truyền thống sản xuất kẹo lạc… Tạo điều kiện để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Từ số hộ giàu tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,81%, cơ cấu lao động chuyển dịch hợp lý, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 49,26 triệu đồng/ người/ năm. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng là 2.083/2.308 hộ, đạt tỷ lệ 90,2%. Từ đó đời sống người dân ngày được nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.


Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc

Tính đến nay, tỷ lệ người có việc làm trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã đạt 96,17%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,53%. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định đạt 98%. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường đạt 100%. Trên địa bàn xã có 192 cơ sở SXKD thực phẩm nhỏ lẻ và 03 cơ sở cấp huyện quản lý, 01 cơ sở cấp tỉnh quản lý. Tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đều được cấp giấy chứng nhận hoặc ký cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn, được Ban chỉ đạo xã định kì kiểm tra, giám sát theo quy định.


Sản phẩm đạt OCOP

Thực hiện Đề án "Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030", xã Yến Sơn, đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để người dân, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh tích cực đăng ký ý tưởng sản phẩm, mạnh dạn tham gia chương trình OCOP. Với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, trong năm 2021, xã Yến Sơn phấn đấu có 3 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP, trong đó có 1 sản phẩm đạt 5 sao. Và đến nay trên địa bàn xã đã có 2 sản phẩm được công nhận đạt OCOP  3 sao và 5 sao.

Đối với 2 tiêu chí chưa đạt, xã đã có những giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện, đó là tiêu chí về trường học; Hiện nay, xã Yến Sơn có 05 trường thuộc các cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS, trong đó, có 04 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 80%. Trong năm 2021, xã đang tiến hành thi công nhà lớp học và khuôn viên trường Mầm non Hà Ninh và trường Mầm non Hà Lâm dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2021 để đề nghị công nhận trường chuẩn quốc gia, nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia lên 100% . Tiêu chí Về cơ sở vật chất văn hóa, hiện xã Yến Sơn đã Hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa- thể thao của xã. Trên địa bàn xã có 11/11 thôn có nhà văn hóa đạt tỷ lệ 100%. Hiện tại xã đang hoàn thiện các chỉ tiêu còn thiếu về cơ sở vật chất văn hóa tại các thôn để đảm bảo theo yêu cầu.

Với quyết tâm cao, Đảng bộ và nhân dân xã Yến Sơn đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành và nâng cao các TC xã NTM vào những tháng cuối năm 2021 và hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2021./.

<

Tin mới nhất

Xã Hà Long: Phát huy nội lực hiến đất, hiến công xây dựng NTM nâng cao.(12/08/2022 4:40 CH)

Xã Hà Tiến: Đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020.(27/07/2022 9:26 SA)

Thôn Trung Chính, xã Hoạt Giang: Đón nhận thôn đạt chuẩn NTM năm 2021.(11/07/2022 4:36 CH)

Thôn Quý Vinh, xã Hà Vinh: Đón nhận thôn đật chuẩn NTM năm 2021.(11/07/2022 4:27 CH)

Đồng chí Bí thư huyện ủy, kiểm tra công tác xây dựng NTM tại xã Hoạt Giang. (08/06/2022 3:55 CH)

Thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc: Đón nhận danh hiệu thôn đạt chuẩn NTM.(07/06/2022 10:26 SA)

Lễ công bố quyết định công nhận xã Hà Bắc đạt chuẩn NTM năm 2021.(30/05/2022 3:35 CH)

Xã Hà Thái đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn NTM năm 2020- Trường THCS đạt chuẩn Quốc gia MĐ 1.(23/05/2022 4:50 CH)

°