Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
288 người đã bình chọn
2784 người đang online

Kinh nghiệm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao ở xã Hà Lĩnh

Đăng ngày 18 - 11 - 2021
100%

Cũng như các địa phương khác trên địa bàn huyện, trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Hà Lĩnh gặp không ít khó khăn, song bằng nhiều nỗ lực, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM vào cuối năm 2015. Tuy nhiên, niềm vui "về đích" NTM không làm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã lơ là việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Từ năm 2015 đến nay, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM và tiếp tục phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao.


Trung tâm hành chính  xã Hà Lĩnh

Xác định vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, xã Hà Lĩnh chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân hiểu rõ cách làm, cơ chế chính sách của Nhà nước trong xây dựng NTM, tích cực tham gia quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng của các tiêu chí NTM. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, biểu dương kịp thời các tập thể, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhiều đóng góp tích cực cho việc duy trì các tiêu chí xây dựng NTM.Ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân, các nguồn vốn phân bổ được sử dụng, hỗ trợ đúng mục đích, đã giúp cho các hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo, nâng cao thu nhập gia đình. Nhân dân đã mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi và thay đổi tập quán canh tác cũ. Sử dụng các giống mới có năng suất, sản lượng cao, các ứng dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp được nhân dân áp dụng từ khâu làm đất, gieo mạ, cho đến khâu thu hoạch sản phẩm. Với diện tích đất nông nghiệp 1.162,73 ha; tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động đạt 90,96%.Các loại cây trồng mang lại hiểu quả kinh tế cao

Triển khai thực hiện nhân rộng mô hình Cánh đồng mẫu lớn, xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất như: tổ hợp tác, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp. Xã cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn, lồng ghép các chính sách, nguồn vốn hỗ trợ thực hiện các chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đa dạng hóa các loại cây trồng trên đất lúa, chuyển đổi các diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện trên địa bàn xã có 16 doanh nghiệp, 4 HTX dịch vụ Nông nghiệp, 155 cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại, 1 chợ thương mại… Thực hiện đồng bộ các chương trình mục tiêu giảm nghèo, đào tạo việc làm cho lao động nông thôn...Bên cạnh đó, hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng bằng các nguồn vốn và huy động nguồn lực của các doanh nghiệp và nhân dân. 
Các trường học, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng

Các trường học được đầu tư bảo đảm cho công tác dạy và học. Trạm Y tế được sửa chữa, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân. Nhà văn hóa xã được đầu tư, các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ ngày càng phát triển. Sau sáp nhập, Hà Lĩnh còn 10/10 thôn và đều được công nhận đạt chuẩn khu dân cư văn hóa, có nhà văn hóa - khu thể thao đạt chuẩn theo quy định, với diện tích 2.500 m2. Vệ sinh môi trường trong khu dân cư dần được cải thiện, thực hiện có hiệu quả mô hình thu gom rác thải, thuốc bảo vệ thực vật, trồng cây xanh, thắp sáng điện đường tạo môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. 100% hộ dân sử dụng điện an toàn; thu nhập bình quân đầu người đạt 54,11 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm còn 1,14%. Nhiều hộ gia đình đã đầu tư xây dựng mới nhà ở, tường rào. Đến nay, số hộ có nhà ở đạt chuẩn Bộ xây dựng 1.648 hộ, đạt 85%… Nhờ đó, bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi mới, đời sống của người dân ngày một cải thiện.

Đến thời điểm này, xã Hà Lĩnh đã hoàn thành 15/15 tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao và đã được huyện thẩm tra, đánh giá đạt tỷ lệ 100%; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để đề nghị tỉnh thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2021.

Chính vì vậy, địa phương xác định công tác XDNTM nâng cao là đảm bảo việc phát triển bền vững của nông thôn, nâng cao chất lượng các tiêu chí, đảm bảo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu, nông thôn ngày càng đổi mới và văn minh. Theo đó, bài học kinh nghiệm địa phương rút ra được trong quá trình XDNTM NC là Đảng bộ xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nên mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phải nắm vững 15 tiêu chí và hiểu rõ mục đích, ý nghĩa XDNTM NC, trên cơ sở đó đảng viên, đoàn viên, hội viên, gương mẫu, tiên phong đi đầu khi thực hiện các nhiệm vụ trên.

Đồng thời, xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giáo dục, thuyết phục để nhân dân nhận thức rõ và thấy được tầm quan trọng xây dựng xã NTM NC là một chương trình lớn mang tính tổng hợp về tinh kế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, phải có sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Qua đó, hiểu rõ nội dung, cách làm, nghĩa vụ và trách nghiệm của từng tổ chức, cá nhân trong XDNTM NC, Đa dạng hóa việc huy động nguồn lực để XDNTM nâng cao theo phương châm “Huy động nguồn lực từ cộng đồng là quyết định, sự tham gia của người dân là quan trọng, sự hỗ trợ ngân sách nhà nước là cần thiết”. Phát huy tốt quy chế dân chủ, công khai, minh bạch và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát...    

<

Tin mới nhất

Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Hà Bình về xây dựng NTM nâng cao năm 2023(18/09/2023 2:54 CH)

Thôn Phú Thọ xã Hà Lai: Đổ đường bê tông xây dựng Nông thôn mới(05/09/2023 4:31 CH)

Đoàn kiểm tra công tác vệ sinh, môi trường huyện kiểm tra tại xã Hoạt Giang, Hà Bắc, Hà Tiến, Hà...(30/08/2023 9:32 CH)

Thị trấn Hà Trung phát động Tháng cao điểm hành động về vệ sinh môi trường trên địa...(23/08/2023 2:51 CH)

UBND huyện kiểm tra công tác vệ sinh môi trường tại xã Hà Đông, Yến Sơn và thị trấn Hà Trung(23/08/2023 2:49 CH)

Đồng chí Nguyễn Xuân Dũng, Phó chủ tịch UBND huyện giao ban với các tổ chức đoàn thể về triển...(21/08/2023 3:44 CH)

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác vệ sinh, môi trường tại xã Hà...(20/08/2023 6:46 CH)

Văn phòng điều phối NTM huyện:Kiểm tra công tác xây dựng NTM nâng cao tại xã Hà Bình.(04/08/2023 9:48 CH)

°