QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị Phú Sơn, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 11 - 06 - 2021
100%

<

Tin mới nhất

Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hà Trung giành đồng Giải thưởng quy hoạch đô thị quốc gia lần...(13/12/2021 4:22 CH)

Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045 đạt giải Đồng, trong lễ...(13/12/2021 3:52 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Yến Sơn, xã Yến Sơn,...(08/12/2021 8:31 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Gũ, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh...(29/11/2021 3:52 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Cừ, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh...(29/11/2021 3:51 CH)

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Hà Lai, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030(19/11/2021 8:27 SA)

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Hà Bắc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030(18/11/2021 8:25 SA)

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu dân cư Đồng Gách, xã Hà Thái,...(05/11/2021 8:36 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
271 người đã bình chọn
°
69 người đang online