Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Huyện Hà Trung: Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Đăng ngày 27 - 03 - 2021
100%

Để triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sớm đi vào cuộc sống, Sáng 27-3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức khai mạc hội nghị trực tuyến Toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII trong hai ngày 27 và 28-3- 2021.

Dự hội nghị về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc Hội; Võ Văn Thưởng, Thường Trực ban Bí thư Trung ương Đảng; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cùng các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội trong toàn hệ thống chính trị và đông đảo cán bộ, đảng viên.


Các đồng chí lãnh đạo huyện học tập trực tuyến Nghị quyết XIII của Đảng tại phòng học Huyện ủy.

Tại 2 phòng họp trực tuyến tại Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện Hà Trung, các đồng chí: Trần Duy Bình, TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí  Lê Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện và gần 200 cán bộ, đảng viên, gồm các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, ủy ban MTTQ, các đoàn thể - chính trị - xã hội cấp huyện; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện; chủ nhiệm Câu lạc bộ hưu trí Đò Lèn; chủ tịch hội người cao tuổi huyện; bí thư, chủ tịch UBND các xã, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp huyện.


Lãnh đạo các xã, thị trấn, các ban ngành cấp huyện,  cán bộ Đảng viên 2 cơ quan Huyện ủy, UBND huyện học tập Nghị quyết tại Trung tâm Bồ dường chính trị huyện.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bằng hình thức trực tuyến trên quy mô toàn quốc, vừa mở rộng được đối tượng, tiết kiệm thời gian, kinh phí và an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Việc được nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị trực tiếp triển khai, quán triệt 5 chuyên đề, sẽ giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Trên tinh thần nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

<

Tin mới nhất

Đại hội đại biểu xã Hà Giang, lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2021-2026(12/04/2021 3:07 CH)

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hà Châu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2021-2026.(08/04/2021 4:00 CH)

HĐND xã Hà Thái: Kỳ họp thứ 13, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 (05/04/2021 10:18 SA)

Hội phụ nữ xã Hà Hải: Tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026(03/04/2021 12:25 SA)

Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Yên Dương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026.(02/04/2021 12:21 SA)

HĐND huyện: Kỳ họp thứ 19, khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp chuyên đề.(30/03/2021 2:57 CH)

Lễ công bố quyết định công nhận thôn Vĩnh An, xã Hà Sơn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020(29/03/2021 3:48 CH)

Huyện Hà Trung: Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị...(27/03/2021 5:19 CH)

°