Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Đảng bộ huyện đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng những việc cụ thể

Đăng ngày 20 - 04 - 2021
100%

Huyện Hà Trung là một trong những địa phương trọng điểm về phát triển kinh tế của tỉnh. Có được điều đó là nhờ sự quyết liệt, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ. Ngay sau khi đại hội đảng bộ các cấp hoàn thành, Ðảng bộ huyện đã sớm triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng những việc cụ thể.Các ngành nghề dịch vụ phát triển mạnh

Một mục tiêu mà Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là ưu tiên phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, chuyển dịch mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa; từng bước ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất một số cây trồng có thế mạnh, tiềm năng của địa phương gắn với đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Mục tiêu này xuất phát từ thực tiễn những sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của huyện đang dần khẳng định được chỗ đứng trên thị trường và từ chính tiềm năng, thế mạnh của địa phương.  Phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ có tiềm năng, thế mạnh và công nghệ hiện đại, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế du lịch. Gắn phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội; bảo vệ tài nguyên môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân; trước năm 2025 đạt chuẩn huyện NTM, đến năm 2030 cơ bản đạt tiêu chí Đô thị loại IV.Mô hình trồng dưa chuột sạch tại xã Hà Giang và xã Hà Lĩnh

Theo đó, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025 huyện Hà Trung phấn đấu tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm giữ mức 58 nghìn tấn; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 70 triệu đồng/năm. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đạt 100%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 15% trở lên. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 100%; tỷ lệ xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu 26%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 1% trở lên. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm đạt 80% trở lên...


Một số trang trại nuôi trồng thủy sản kết hợp cho giá trị kinh tế cao

Ngay sau đại hội, Đảng bộ huyện đã khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống với quyết tâm thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân để thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình thực hiện. Các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp thực tế. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể, đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.


Sản phẩm dầu lạc Linh Phương được chứng nhận OCOP 4 saoSản phẩm nếp Hạt cau, nếp cái Hoa vàng được chứng nhận OCOP

Hiện, trên địa bàn huyện đã chuyển đổi được 1.185,7 ha đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác hoặc kết hợp nuôi trồng thủy sản cho hiệu qủa kinh tế cao hơn; tích tụ, tập trung được 280,7 ha đất nông, lâm nghiệp phụ vụ cho sản xuất hàng hóa tập trung. Tổng diện tích gieo trồng bình quân hàng năm toàn huyện đạt 15.100 ha, tổng sản lượng lương thực đạt trên 70 nghìn tấn; giá trị canh tác trên ha đất nông nghiệp năm 2020 đạt 86 triệu đồng. Phát triển các vùng trồng lúa nếp Cái Hoa vàng, nếp Hạt Cau đặc sản tại xã Hà Long, Hà Lĩnh với diện tích trên 350 ha, giá trị gấp 1,8-2 lần so với lúa tẻ thông thường. Nhiều sản phẩm xây dựng được chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, có 03 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao…

Nhờ đó, người dân cơ bản nắm bắt các mục tiêu, định hướng phát triển của huyện nhiệm kỳ 2020-2025; thể hiện rõ quyết tâm cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.Như vậy, từ thực tế cho thấy, với chương trình hành động cụ thể, thiết thực và sự chỉ đạo quyết liệt của huyện, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII đã nhanh chóng đi vào cuộc sống. Sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nói chung, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nói riêng là cơ sở quan trọng để huyện từng bước biến quyết tâm thành hành động thiết thực, hiệu quả, xây dựng Hà Trung trở thành một trong những trung tâm kinh tế của tỉnh.

<

Tin mới nhất

CÔNG ĐIỆN CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19...(07/05/2021 6:02 CH)

Xã Lĩnh Toại: Tổng kết hoạt động HĐND, nhiệm kỳ 2016 - 2021.(07/05/2021 5:32 CH)

Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ lần thứ 3 công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại...(07/05/2021 5:31 CH)

Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam: Hỗ trợ các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại...(07/05/2021 5:30 CH)

UBND tỉnh tổ chức giao ban trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19(07/05/2021 5:29 CH)

UBND huyện tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021(07/05/2021 5:28 CH)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra công điện khẩn yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch...(06/05/2021 10:06 CH)

Huyện Hà Trung tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại...(06/05/2021 5:29 CH)

°