Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

HĐND xã Hà Tân : Tổ chức kỳ họp thứ 12 tổng kết nhiệm kỳ 2016- 2021

Đăng ngày 29 - 04 - 2021
100%

Chiều ngày 28/4/2021, Hội đồng nhân dân xã Hà Tân tổ chức kỳ họp thứ 12 tổng kết nhiệm kỳ 2016- 2021. Dự có đồng chí Tạ Thị Làn - Bí thư xã Hà Tiến, đại biểu HĐND huyện được bầu ở khu vực; Các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, trưởng các ban ngành, đoàn thể xã Hà Tân, các ông bà đại biểu HĐND xã.


Toàn cảnh kỳ họp thứ 12 HĐND xã Hà Tân.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã, ban kinh tế - xã hội, ban pháp chế HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới; Báo cáo xây dựng chính quyền của UB MTTQ xã; Báo cáo tổng kết hoạt động của UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhiệm kỳ qua, HĐND xã Hà Tân có số đại biểu được bầu là 24 đại biểu. Theo đề án miễn nhiệm và luân chuyển cán bộ, hiện nay HĐND xã giảm 03 đại biểu so với đầu nhiệm kỳ.

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của HĐND xã được thực hiện theo đúng luật định, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ và có nhiều đổi mới. Hàng năm, HĐND xã tổ chức 2 kỳ họp thường lệ, và các kỳ họp chuyên đề, ban hành 100 nghị quyết quyết định những vấn đề về chủ trương, biện pháp phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố vững chắc nền quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân và xây dựng nông thôn mới nâng cao ở địa phương. Nhiệm kỳ qua, công tác giám sát của thường trực HĐND xã được chú trọng,  tăng cường. Trong quá trình hoạt động, các đại biểu HĐND xã đã phát huy được tinh thần trách nhiệm, chú trọng các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND xã đã tổ chức 57 cuộc tiếp công dân, 60 cuộc tiếp xúc cử tri, với tỷ lệ ý kiến, kiến nghị được giải quyết đạt 87%, không để tồn đọng đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân.

Trong nhiệm kỳ, công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã được thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm chú trọng các lĩnh vực mũi nhọn, tạo bước đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Năm 2020, Tổng diện tích gieo trồng bình quân hàng năm là 630 ha. Năng suất đạt 54 tạ/ha, sản lượng lương thực bình quân đạt 3.402 tấn. Chăn nuôi theo hướng tập trung và ổn định. Lĩnh vực sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng được xã chú trọng. Lĩnh vực VH-XH được quan tâm, AN- CT, trật tự AT- XH giữ vững ổn định.

Hiện nay xã Hà Tân có 6/6 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới. Năm 2018, xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM, phấn đấu về đích NTM nâng cao trong thời gian sớm nhất.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất cao với những báo cáo tổng kết của HĐND, UBND, UBMTTQ xã đã trình tại hội nghị.

Kỳ họp HĐND xã Hà Tân nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp.Từ đây cho thấy sự đoàn kết, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã, hứa hẹn một nhiệm kỳ mới nhiều thành công hơn nữa góp phần đưa Hà Tân về đích NTM nâng cao trong thời gian tới.

<

Tin mới nhất

Xã Lĩnh Toại: Tổng kết hoạt động HĐND, nhiệm kỳ 2016 - 2021.(07/05/2021 5:32 CH)

Huyện Hà Trung tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại...(06/05/2021 5:29 CH)

HĐND xã Hà Giang: Khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 15.(06/05/2021 5:26 CH)

Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII,...(05/05/2021 3:39 CH)

HĐND xã Hoạt Giang: Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021(30/04/2021 8:33 SA)

HĐND xã Hà Tân : Tổ chức kỳ họp thứ 12 tổng kết nhiệm kỳ 2016- 2021(29/04/2021 8:32 SA)

Đại hội hội LHPN xã Hà Tiến, nhiệm kỳ 2021-2026(28/04/2021 7:42 SA)

HĐND xã Yên Dương : Tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016- 2021(28/04/2021 7:41 SA)

°