Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Hội nghị sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Đăng ngày 23 - 07 - 2021
100%

Sáng 22/7 BCĐ các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM 6 tháng đầu năm, bàn các giải pháp và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.


Các đồng chí Chủ trì hội nghị

Đồng chí Trần Duy Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo XDNTM huyện; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư TTHU, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Dũng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chủ trì hội nghị. Tham dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, MTTQ các ban ngành đoàn thể cấp huyện, các thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện, Bí thư, chủ tịch UBND các xã trên địa bàn huyện.


Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được UBND huyện quan tâm; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã rà soát thực trạng, xây dựng kế hoạch, lộ trình thời gian cụ thể để triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông, nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu theo quy định. Cùng với đó công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú… do vậy chương trình xây dựng nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật: Năng suất lúa vụ Xuân ước đạt 67,1 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay; tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hóa đạt trên 82%; số trường đạt chuẩn quốc gia thêm 01 trường, nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia lên 94,3%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 8,5%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 89,15%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76%; giải quyết việc làm mới cho 1.850 lao động, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 90,68%, xuất khẩu lao động được 195 người.

Toàn huyện có 11/19 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 57,9%; 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. 06 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2021 đều đang gấp rút triển khai các nội dung công việc đề hoàn thành các tiêu chí còn thiếu, yếu góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM, 15/15 tiêu chí xã NTM nâng cao. Cụ thể: xã Hà Bắc đạt 15/19 tiêu chí, Yến Sơn đạt 15/19 tiêu chí, Yên Dương đạt 13/19 tiêu chí, Hà Hải đạt 14/19 tiêu chí; xã Hà Lĩnh đạt 13/15 tiêu chí, Hà Lai đã đạt 10/15 tiêu chí, hiện các xã đang tích cực chỉ đạo nâng cao các tiêu chí đã đạt và hoàn thành các tiêu chí chưa đạt để đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Tổng nguồn lực huy động thực hiện Chương trình xây dựng NTM 6 tháng đầu năm trên 612 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách trên 86 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp, HTX và các tổ chức khác gần 110 tỷ đồng, vốn tín dụng trên 98 tỷ đồng, vốn khác gần 260 tỷ đồng, giá trị huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư gần 60 tỷ đồng...

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Kế hoạch hỗ trợ các mô hình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới để đạt mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 đề ra đó là: Hoàn thành tiêu chí NTM bình quân 0,5-1 tiêu chí/xã; 4 xã đạt chuẩn NTM là Yên Dương, Yến Sơn, Hà Hải, Hà Bắc; 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao là Hà Lĩnh, Hà Lai. Toàn huyện có thêm ít nhất 10 thôn đạt chuẩn NTM, 03 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 04 sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” được tỉnh xếp hạng 3 sao trở lên.

Kết luận tại hội nghị đồng chí Trần Duy Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo NTM huyện đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ban chỉ đạo từ huyện đến xã, đồng thời đã chỉ ra một số nguyên nhân, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình xây dựng NTM của huyện trong 6 tháng đầu năm đồng chí đã nêu lên những mặt chưa làm được của ban chỉ đạo cấp huyện và đặc biệt là sự chung tay vào cuộc của cấp ủy đảng ở cơ sở chưa quyết liệt trong việc tập trung huy động các nguồn lực đầu tư, để triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới chưa đạt, ở mỗi thôn, khu phố chưa thể hiện rõ trách nhiệm, cũng như vai trò chủ thể là người dân trong xây dựng nông thôn mới, ở đâu đó vẫn còn tình trạng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, giúp đỡ từ cấp trên, thời gian còn lại không nhiều chính vì thế đồng chí bí thư huyện ủy  đã đưa ra những giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một cách đồng bộ quyết liệt hơn nữa, nhằm Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt tại các thôn, xã đã đăng ký về đích năm 2021.

<

Tin mới nhất

Đồng chí Bí thư huyện ủy, kiểm tra công tác xây dựng NTM tại xã Hoạt Giang. (08/06/2022 3:55 CH)

Thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc: Đón nhận danh hiệu thôn đạt chuẩn NTM.(07/06/2022 10:26 SA)

Lễ công bố quyết định công nhận xã Hà Bắc đạt chuẩn NTM năm 2021.(30/05/2022 3:35 CH)

Xã Hà Thái đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn NTM năm 2020- Trường THCS đạt chuẩn Quốc gia MĐ 1.(23/05/2022 4:50 CH)

Xã Hà Lĩnh công bố Quyết định công nhận thôn Bái Ân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2021(23/05/2022 4:46 CH)

Thôn Chánh Lộc, xã Hà Giang: Đón nhận thôn đạt chuẩn Nông thôn mới (23/05/2022 4:44 CH)

Lễ công bố thôn Trung Chính, xã Yên Dương đạt chuẩn NTM.(23/05/2022 4:44 CH)

Lễ công bố quyết định công nhận thôn Đoài Thôn, xã Yên Dương đạt chuẩn NTM năm 2021.(17/05/2022 3:00 CH)