Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 1 năm 2022.

Đăng ngày 11 - 01 - 2022
100%

Sáng ngày 11/1/2022, Trung tâm Chính trị huyện, tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 1 năm 2022. Dự khai giảng lớp học có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Hương- Trưởng Ban Tuyên giáo- Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và 63 học viên thuộc 15 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc và Đảng bộ Công ty TNHHMTV Thuốc lá Thanh Hoá.


Toàn cảnh lớp học.

Trong thời gian tham gia học tập từ ngày 11 đến ngày 18/1/2022, các đảng viên mới sẽ được các Giảng viên của Trung tâm Chính trị huyện giới thiệu và truyền đạt 10 nội dung, chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – Kim chỉ nam cho hành động của Đảng và Cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển Giáo dục và đào tạo, Khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường Quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định Chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bên cạnh đó, các đảng viên mới còn được tìm hiểu và nghiên cứu các Chương trình hành động của huyện về phát triển kinh tế - văn hóa xã hội trong năm 2022 và những năm tiếp theo.


Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn- Phó Bí thư TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng đồng chí Nguyễn Thị Hương- Trưởng Ban Tuyên giáo-Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đề nghị các đảng viên mới thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch Covid-19, cũng như các nội quy của lớp học. Tập trung nghiên cứu các chuyên đề, nội dung được bồi dưỡng để làm bài thu hoạch đạt kết quả cao nhất. Lớp bồi dưỡng giúp các đảng viên mới nắm được chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam. Quan điểm của Đảng về xây dựng Chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế. Qua đó giúp các đảng viên mới tiếp tục rèn luyện về phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

<

Tin mới nhất

Triển khai phương án thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 05 hộ gia đình đang sử dụng đất tại...(12/08/2022 4:39 CH)

Thường trực Huyện ủy làm việc với Hội văn học nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa(12/08/2022 4:38 CH)

Xã Yến Sơn tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022”(12/08/2022 4:37 CH)

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hoạt Giang: Tổ chức Hội trại hè năm 2022(09/08/2022 9:16 CH)

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hà Bắc: Tổ chức Hội trại hè năm 2022(09/08/2022 9:12 CH)

Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị sơ kết Đề án 06(09/08/2022 9:07 CH)

Thường trực Huyện ủy làm việc với Hội Người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa.(09/08/2022 9:05 CH)

UBND huyện Hội nghị chuyên đề tháng 8/2022.(09/08/2022 9:02 CH)

°