Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
288 người đã bình chọn
1075 người đang online

HĐND xã Hà Hải- Hà Lai- Hà Châu tổ chức Kỳ họp HĐND xã năm 2021.

Đăng ngày 12 - 01 - 2022
100%

Sáng ngày 12/1/2022, HĐND xã Hà Hải khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 3 để đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và quyết định các vấn đề quan trọng khác. Về dự có đồng chí Lê Văn Tám- Phó trưởng ban Kinh tế HĐND huyện cùng các đại biểu HĐND huyện bầu tại khu vực; các đồng chí lãnh đạo xã Hà Hải và các ông bà đại biểu HĐND xã.


Toàn cảnh kỳ họp

Tại Kỳ họp, UBND xã  Hà Hải báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2021, phương hương nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022.  Năm 2021, Tốc độ tăng giá trị sản xuất của xã đạt 16%;  Tổng giá trị sản xuất đạt gần 55 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 48,5 triệu đồng; Công tác xây dựng NTM được quan tâm, đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Tổng giá trị thu nhập từ sản xuất CN-XDCB- TTCN- GT trên địa bàn xã năm 2021 ước đạt trên 112 tỷ đồng. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực VH-XH;  86% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; Công tác QP- AN- An ninh nông thôn được đảm bảo.

Hoạt động của HĐND xã, từ đầu nhiệm kỳ, TT HĐND xã đã triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền; tăng cường công tác giám sát các hoạt động theo quy định để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các Nghị quyết của HĐND xã ban hành đảm bảo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Kỳ họp cũng giành thời gian cho các đại biểu tham gia thảo luận. Các thảo luận tại Kỳ họp đều nhất trí với các báo cáo trình tại kỳ họp và đề nghị HĐND-UBND xã Hà Hải quan tâm hơn nữa đến các vấn đề trong Sản xuất nông nghiệp; Xây dựng NTM; quy hoạch mô hình khu dân cư; Tăng cường công tác quản lý đất nghĩa địa; xử lý vi phạm đất đai; BVMT; đảm bảo an ninh trật tự .v.v..

 Tiếp thu và giải trình các vấn đề đại biểu HĐND xã và cử tri quan tâm, đồng chí Phạm Văn Đông- chủ tịch UBND xã đã trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền và tiếp thu để kiến nghị với cấp trên nghiên cứu xem xét, giải quyết.

 HĐND xã Hà Lai kỳ họp thứ 4 khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

 Cũng trong sáng 12/1/2022, HĐND xã Hà Lai tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa XXII. Dự kỳ họp có đồng chí Mai Đức Sơn-HUV- Chủ tịch Hội Nông dân huyện; các đồng chí lãnh đạo xã Hà Lai và các ông bà đại biểu HĐND xã khóa XXII.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo UBND xã Hà Lai báo cáo những kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong năm 2021; báo cáo kết quả thu chi ngân sách Nhà nước của xã năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Uỷ ban MTTQ xã Hà lai thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 và ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa XXII.


Các đại biểu dự kỳ họp.

Năm 2021, Hà Lai đã  hoàn thành và hoàn thành vượt mức 22/24 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND xã giao. Tốc độ phát triển giá trị sản xuất đạt 15,1%; thu nhập bình quân đầu người trên 52 triệu đồng; tổng thu ngân sách đạt  trên 11,24 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư trên địa bàn xã 105 tỷ đồng….  Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều phát triển nhất là tập trung tuyên truyền phòng chống dịch covid 19, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, của huyện và của xã. Công tác QP, AN được đảm bảo, ANCT được giữ vững và ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, TTATGT được tuần tra kiểm soát tốt. Mô hình camera an ninh đã phát huy được hiệu quả và đang tiếp tục được nhân rộng. xã đạt xã ANTT năm 2021; Hà Lai đã hoàn thành 15/15 tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, thôn Mậu Yên 2 được công nhận xã NTM kiểu mẫu… 


Đoàn chủ tạo điều hành kỳ họp

Tại kỳ họp thông qua các tờ trình của HĐND và UBND xã, trình trước kỳ họp.

Tại kỳ họp các đại biểu tham gia thảo luận đề nghị HĐND-UBND xã   quan tâm hơn nữa đến các vấn đề thuộc lĩnh vực phát triển sản xuất trong nông nghiệp, Văn hóa xã hội và đảm bảo ANTT trên địa bàn xã.

 Tiếp thu và giải trình các vấn đề đại biểu HĐND xã và cử tri quan tâm, đồng chí Nguyễn Văn Tuyên- chủ tịch UBND xã Hà lai đã trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền và tiếp thu toàn bộ ý kiến của Đại biểu, cử tri để kiến nghị với cấp trên.

Sau một buổi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 4 HĐND xã Hà Lai, khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp; Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết của kỳ họp.

* HĐND xã Hà Châu kỳ họp thứ 3 khóa 22.

 Cũng trong sáng 12/1/2022, HĐND xã Hà Châu tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa 22. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Thịnh Trưởng phòng Nông nghiệp huyện, đại diện các ban ngành đoàn thể huyện. Lãnh đạo xã Hà Châu và các ông bà đại biểu HĐND xã.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo UBND xã Hà Châu báo cáo những kết quả đạt được trong năm 2021;  Uỷ ban MTTQ xã Hà châu thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 và ý kiến kiến nghị của cử tri đề nghị tại kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa 22; báo cáo kết quả thu chi ngân sách Nhà nước của xã năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.


Toàn cảnh kỳ họp


Đoàn chủ tạo điều hành kỳ họp

Tại kỳ họp, UBND xã thông qua các tờ trình của UBND xã, Thường trực HĐND xã thông qua các tờ trình trước kỳ họp thứ 4.

Tại kỳ họp các đại biểu tham gia thảo luận đề nghị HĐND-UBND xã  quan tâm hơn nữa đến các vấn đề thuộc lĩnh vực phát triển sản xuất trong nông nghiệp, hoạch mô hình khu dân cư, xử lý vi phạm đất đai, đảm bảo công tác VSMT,  công tác an ninh trật tự tại địa phương trước, trong vfa sau tết nguyên đám Nhâm dần….v v..

 Tại kỳ họp, tiếp thu và giải trình các vấn đề đại biểu HĐND xã và cử tri quan tâm, đồng chí Hoàng Văn Thanh- chủ tịch UBND xã Hà Châu đã trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền và tiếp thu toàn bộ ý kiến để kiến nghị với cấp trên nghiên cứu xem xét, giải quyết.

Sau một buổi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 4 HĐND xã Hà Châu, khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp; Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết của kỳ họp.

<

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị,...(13/09/2023 2:24 CH)

HĐND xã Hà Tiến , khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8.(24/07/2023 3:24 CH)

HĐND xã Hà Bình tổ chức kỳ họp thứ 12 khoá XXII, nhiệm kỳ 2021-2026(20/07/2023 7:42 SA)

Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 13(18/07/2023 4:15 CH)

HĐND xã Yên Dương, khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8.(14/07/2023 5:44 CH)

HĐND xã Hà Tân tổ chức kỳ họp thứ bảy khóa XX(13/07/2023 4:53 CH)

HĐND xã Hà Bắc, khóa XXII, nhiệm kỳ 2022-2026: Tổ chức kỳ họp thứ 7.(13/07/2023 4:50 CH)

HĐND xã Hà Giang, khóa XXI, nhiệm kỳ 2022-2026: Tổ chức kỳ họp thứ 9.(13/07/2023 4:49 CH)

°