Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

Đoàn Thẩm tra của huyện: Thẩm tra kết quả xây dựng Nông thôn mới tại xã Hoạt Giang

Đăng ngày 10 - 11 - 2022
100%

Chiều ngày 8 /11/2022, đoàn thẩm tra của huyện do Đồng chí Nguyễn Xuân Dũng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới làm trưởng đoàn đi kiểm tra việc thực hiện nông thôn mới tại xã Hoạt Giang. Cùng tham gia có đại diện các phòng chuyên môn, các cơ quan của huyện phụ trách các tiêu chí NTM; Lãnh đạo xã Hoạt Giang cùng các bộ phận chuyên môn.

Một số hình ảnh đi kiểm tra các nhà văn hóa, trường học.

Trong đợt kiểm tra, thẩm định lần này Đồng chí Nguyễn Xuân Dũng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, phó ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện cùng tham gia có đại diện các phòng chuyên môn, các cơ quan của huyện phụ trách các tiêu chí NTM đã dành rất nhiều thời gian kiểm tra về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đời sống sinh hoạt của nhân dân, việc đầu tư xây dựng... một cách cụ thể chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót và tạo tiền đề tiến tới đề nghị tỉnh về thẩm định đạt kết quả cao.

Tiếp đó đoàn công tác của huyện về làm việc tại UBND xã nghe báo cáo chi tiết các tiêu chí đã đạt tập trung cao độ hoàn thành các tiêu chí NTM. Theo đó đến thời điểm này cùng sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân, xã Hoạt Giang đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí NTM. Huyện đã chỉ đạo kịp thời các phòng, ban, tổ chức đoàn thể phụ trách các tiêu chí thường xuyên xuống cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn và cùng các địa phương tháo gỡ những khóa khăn vướng mắc. Bên cạnh đó, Cấp ủy Đảng, chính quyền và  nhân dân ở xã đã đồng thuận cao, chung tay hoàn thiện các tiêu chí để về đích nông thôn mới đúng theo kế hoạch.


Đoàn công tác làm việc tại UBND xã.

Trong suốt quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Cấp ủy chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phân công cho từng tập thể cá nhân thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, QPAN, xây dựng đoàn kết nội bộ, xây ựng hệ thống chính trị vững mạnh, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo ổn định, đời sống nhân dân được nâng lên, đến nay thu nhập bình quan đầu người ở xã Hoạt Giang đạt 47 triệu đồng/ người/năm, bộ mặt nông thôn trong xã đã từng bước khởi sắc. Đặc biệt thực hiện pháp lệnh 34 về quy chế dân chủ ở cơ sở, xã đã huy động nhân dân đóng góp để xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn với tổng kinh phí huy động nguồn lực xây dựng NTM từ 2012-2022 đạt gầ 600 tỷ đồng, cùng với ngân sách nhà nước, trong những năm qua, xã Hoạt Giang đã thực hiện nhiều dự án, đầu tư xây dựng nhiều công trình phúc lợi công cộng như: Các trường học, Trạm y tế, đường giao thông, hệ thống kênh mương, công sở, Trung tâm văn hóa thể thao...góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành tiêu chí xã NTM.

Sau khi khảo sát thực tế và xem xét hồ sơ, các thành viên Đoàn thẩm định của huyện nhất trí đánh giá xã Hoạt Giang  đạt 19/19 tiêu chí xã NTM.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Dũng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện yêu cầu xã Hoạt Giang cần khắc phục kịp thời những tồn tại và hạn chế. Lãnh đạo xã cần tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, tập trung cao độ hoàn thiện các chỉ tiêu nhỏ trong các tiêu chí, chú trọng đến công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan xanh- sạch đẹp, vận động nhân dân dọn dẹp nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi, sử lý nước thải và đầu tư xây dựng được thêm nhiều nhà sạch vườn mẫu... Phân cử cán bộ lãnh phụ trách, đảm bảo hồ sơ phải trùng khớp, hoàn chỉnh, để chuẩn bị cho đoàn thẩm định NTM tỉnh về thẩm định trong thời gian tới.

<

Tin mới nhất

Đoàn Thẩm tra của huyện: Thẩm tra kết quả xây dựng Nông thôn mới tại xã Hoạt Giang (10/11/2022 10:05 SA)

Đoàn Thẩm tra của huyện: Thẩm tra kết quả xây dựng Nông thôn mới tại xã Hà Vinh(10/11/2022 10:04 SA)

Sơ kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng, triển khai nhiệm...(11/10/2022 4:39 CH)

Đồng chí Trần Duy Bình, Bí thư huyện ủy: Kiểm tra công tác xây dựng NTM tại xã Hà Giang.(21/09/2022 2:41 CH)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Tuấn kiểm tra tình hình,...(16/09/2022 8:53 SA)

Xã Yên Dương: Đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2021(12/09/2022 4:21 CH)

Lễ công bố quyết định công nhận thôn Song Nga, xã Hà Bắc đạt chuẩn NTM năm 2021.(12/09/2022 4:17 CH)

Xã Hà Long: Phát huy nội lực hiến đất, hiến công xây dựng NTM nâng cao.(12/08/2022 4:40 CH)

°