Kết quả chấm điểm, đánh giá, dự kiến xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hà Trung

Đăng ngày 14 - 12 - 2022
100%

<

Tin mới nhất

Kết quả xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính, dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và hệ thống một cửa...(28/12/2022 3:35 CH)

Kết quả chấm điểm, đánh giá, dự kiến xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của UBND các...(14/12/2022 8:56 CH)

TÀI LIỆU Hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC trên Hệ thống...(14/12/2022 7:23 CH)

triển khai ứng dụng Thuế điện tử trên thiết bị di động (eTax Mobile) hỗ trợ người nộp thuế.(14/12/2022 7:22 CH)

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch...(14/12/2022 7:21 CH)

Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận Một...(14/12/2022 7:19 CH)

KẾ HOẠCH Công tác cải cách hành chính huyện Hà Trung năm 2023(26/11/2022 8:56 CH)

Cập nhật, đồng bộ đầy đủ, thường xuyên thông tin, dữ liệu thủ tục hành chính trên hệ thống phần...(26/11/2022 8:53 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
280 người đã bình chọn
°
179 người đang online