HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC SƠ KẾT 1 NĂM TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06 VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA NĂM 2022.

Đăng ngày 26 - 12 - 2022
100%

Sáng 25/12/2022, Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) và tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai các nhiệm vụ năm 2023 và trong thời gian tới của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghịCác đại biểu dự hội nghị tại điểm  cầu huyện

Tại điểm cầu huyện, đồng chí Hoàng Văn Long-HUV-Phó Chủ tịch UBND huyện, tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 huyện chủ trì hội nghị.Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên tổ công tác, tổ giúp việc triển khai Đề án 06 huyện;Chủ tịch UBND/Tổ trưởng tổ công tác Đề án 06, Trưởng Công an các xã, thị trấn.  

Thực hiện Đề án 06, qua một năm triển khai thực hiện, các mục tiêu cơ bản có tính chất nền tảng đã đạt (năm 2022, đã hoàn thành 11/22 mục tiêu, đang tập trung triển khai 13/22 mục tiêu. Đối với 89 nhiệm vụ cụ thể của Đề án, đến nay đã hoàn thành 47 nhiệm vụ, đang thực hiện 34 nhiệm vụ).

Năm 2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành trung ương, địa phương tùy theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện đồng loạt và hiệu quả. Đặc biệt, thực hiện các dịch vụ công, đến ngày 21/12/2022, cả nước có 154.840.409 hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý trên cổng dịch vụ công quốc gia (tăng 56.679.044 hồ sơ so với tháng 01/2022). Trong đó, có 6.519.773 hồ sơ trực tuyến (tăng 3.707.816 hồ sơ so với thời điểm chưa triển khai Đề án 06).

Đặc biệt, đối với 25 dịch vụ công thiết yếu thực hiện trên môi trường điện tử, một số dịch vụ trực tuyến đạt cao: xác nhận chứng minh nhân dân đạt 100%, thông báo lưu trú 98,3%... Đã tích hợp VNEID trên cổng dịch vụ công quốc gia đã tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đăng nhập, khắc phục tình trạng không có số điện thoại chính chủ. Tiết kiệm cho nhà nước 2.047 tỷ đồng nhờ tiết kiệm chi phí sao in hồ sơ, giải quyết, hạn chế kiểm tra xác minh mà sử dụng dữ liệu của các bộ, ngành để xác thực. Cắt giảm dần cán bộ tiếp dân, giảm tình trạng gặp gỡ trực tiếp, loại bỏ dần tình trạng “tham nhũng vặt”…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới; rút ra bài học kinh nghiệm và thống nhất đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; ngoài những công việc theo lộ trình Đề án 06, cần tập trung khắc phục những “điểm nghẽn" của năm 2022.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực trong công tác chuyển đổi số thời gian qua. Trên cơ sở phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố, thành viên Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số; Tổ công tác Đề á 06 của tỉnh, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Các bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động, tích cực, phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong chuyển đổi số, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Từ kết quả đạt được qua 01 năm thực hiện Đề án 06, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: người đứng đầu các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án 06 với quyết tâm chính trị cao, xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở. Người đứng đầu các địa phương vào cuộc tích cực hơn nữa, ban hành các chỉ thị, nghị quyết để triển khai thực hiện; có cơ chế kiểm tra, giám sát để hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho cấp cơ sở; các cấp, các ngành, địa phương cần nâng cao trách nhiệm chỉ đạo triển khai các nội dung của đề án, đẩy mạnh lộ trình thực hiện Đề án 06 năm 2023 và các năm tiếp theo./.

<

Tin mới nhất

Hội nghị tổng kết hoạt động BCĐ chuyển đổi số tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.(10/01/2023 6:02 CH)

Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện.(28/12/2022 3:38 CH)

Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh(28/12/2022 3:37 CH)

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC SƠ KẾT 1 NĂM TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06 VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN...(26/12/2022 5:24 CH)

Hội nghị tập huấn đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp xã, cấp huyện.(16/12/2022 5:09 CH)

UBND huyện Hà Trung triển khai tập huấn nghiệp vụ về công tác chuyển đổi số trên địa huyện năm 2022.(04/08/2022 12:20 CH)

Thành lập BCĐ Chuyển đổi số cấp xã và Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện.(19/04/2022 5:39 CH)

Hiệu quả bước đầu từ thí điểm chuyển đổi số tại xã Hà Sơn(19/04/2022 5:36 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
271 người đã bình chọn
°
61 người đang online