Kết quả xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính, dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và hệ thống một cửa điện tử năm 2022.

Đăng ngày 28 - 12 - 2022
100%

Nhằm góp phần tạo hiệu quả tích cực trong công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, UBND huyện đã thực hiện việc xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính, dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và hệ thống một cửa điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả . Theo đó, năm 2022 UBND huyện đã tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa cấp huyện 1.406 hồ sơ, trong đó tiếp nhận kỳ trước 11 hồ sơ, tiếp nhận trong kỳ 849 hồ sơ, hồ sơ qua mạng 546 hồ sơ. Hồ sơ giải quyết trước hạn 956 hồ sơ, đúng hạn 321 hồ sơ, hồ sơ đang giải quyết 129 hồ sơ.

Cấp xã đã tiếp nhận trên cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa 18.638 hồ sơ trong đó, tiếp nhận kỳ trước 23 hồ sơ, tiếp nhận trong kỳ 7.336 hồ sơ; hồ sơ qua mạng 11.324 hồ sơ. Đã giải quyết trước hạn 17.678 hồ sơ, đúng hạn 982 hồ sơ, đang giải quyết 23 hồ sơ.

 Để việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt hiệu quả, các cấp, các ngành đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức trên Trang Thông tin điện tử huyện, sóng phát thanh, tuyên truyền trong hội nghị, các buổi gặp gỡ doanh nghiệp, các buổi họp dân, sinh hoạt các chi, tổ hội..., nhằm mang đến những thông tin bổ ích, cần thiết, giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, sử dụng dịch vụ bằng nhiều hình thức, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí trong giải quyết các TTHC.

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả TTHC cấp huyện, xã, các địa phương đều phân công công chức hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tra cứu kết quả giải quyết TTHC bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh, máy tính; thanh toán phí, lệ phí giải quyết TTHC bằng hình thức trực tuyến...

Thực tế cho thấy, việc sử dụng hình thức nộp hồ sơ thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 mang lại nhiều lợi ích thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu giải quyết TTHC. Đồng thời, giảm áp lực giấy tờ, công việc cho cơ quan quản lý Nhà nước, tăng tính minh bạch trong giải quyết TTHC, được người dân, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ.

Sử dụng hình thức nộp hồ sơ trực tuyến thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, người dân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ giải quyết TTHC với cơ quan Nhà nước bất cứ thời điểm nào trong ngày, ở địa điểm có kết nối Internet. Người nộp hồ sơ còn được cung cấp kịp thời, chính xác thông tin về trạng thái xử lý hồ sơ giải quyết TTHC.  

  Năm 2022, việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3, cấp huyện: 777/798 hồ sơ, đạt 97,3%; cấp xã 3.496/3549 hồ sơ, đạt 98,5%. Tiếp nhận mức độ 4 cấp huyện 82/85 hồ sơ, đạt 96,4%; cấp xã 3840/4003 hồ sơ, đạt 95,9%. Để đạt được kết quả đó, các cơ quan, đơn vị đã chủ động, tích cực thực hiện các tiêu chí được giao về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công  trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 vượt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, cơ sở vật chất, trang thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu công việc, việc tiếp nhận, nhập, scan số hóa dữ liệu vào phần mềm một cửa còn ít; một số thủ tục đất đai chưa có kết quả nhưng đã kết thúc hồ sơ….

 Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục triển khai đa dạng các hình thức nhằm giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng, thuận tiện trong việc tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Đó cũng là cách làm góp phần giúp huyện hoàn thành tốt tiêu chí số 9 về "An ninh trật tự - Hành chính công" trong Bộ tiêu chí của tiến trình xây dựng "Huyện đạt chuẩn nông thôn mới".

<

Tin mới nhất

Kết quả xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính, dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và hệ thống một cửa...(28/12/2022 3:35 CH)

Kết quả chấm điểm, đánh giá, dự kiến xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của UBND các...(14/12/2022 8:56 CH)

TÀI LIỆU Hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC trên Hệ thống...(14/12/2022 7:23 CH)

triển khai ứng dụng Thuế điện tử trên thiết bị di động (eTax Mobile) hỗ trợ người nộp thuế.(14/12/2022 7:22 CH)

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch...(14/12/2022 7:21 CH)

Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận Một...(14/12/2022 7:19 CH)

KẾ HOẠCH Công tác cải cách hành chính huyện Hà Trung năm 2023(26/11/2022 8:56 CH)

Cập nhật, đồng bộ đầy đủ, thường xuyên thông tin, dữ liệu thủ tục hành chính trên hệ thống phần...(26/11/2022 8:53 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
280 người đã bình chọn
°
556 người đang online