Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện.

Đăng ngày 28 - 12 - 2022
100%

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022, đã khái quát rõ bức tranh chung về chuyển đổi số của huyện, cũng như tiến độ thực hiện các nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025. Nhận thức và hành động cụ thể trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, đặc biệt là người đứng đầu đã được nâng cao rõ rệt; công nghệ thông tin đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong cơ quan Nhà nước gắn với cải cách và hiện đại hóa nền hành chính.

Đến nay, CĐS đã đồng bộ hóa việc ứng dụng ICT trong toàn huyện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của hệ thống chính trị. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và truyền thông từng bước phát triển, đáp ứng yêu cầu của các cơ quan đơn vị; cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cán bộ công chức, viên chức, tăng cường hiệu lực, hiệu quả QLNN, phục vụ kịp thời người dân và Doanh nghiệp. Các phòng, ban chuyên môn của huyện, UBND xã, thị trấn đều được kết nối hệ thống mạng Internet băng thông rộng, UBND huyện lắp đặt hệ thống mạng LAN, mạng truyền số liệu chuyên dùng được nâng cấp, bảo trì thường xuyên… 100% các đơn vị đã thực hiện trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử…  Tính đến ngày 1/6, tổng văn bản được gửi đi trên phần mềm TDoffice là 7.557 văn bản và được ký số lãnh đạo, đạt 100% và 7550 văn bản được ký số tập thể, đạt 99,90%. Hệ thống hội nghị truyền hình, hệ thống phòng họp không giấy tờ hoạt động ổn định và đạt hiệu quả. 6 tháng đầu năm đã tổ chức 110 phiên họp trên hệ thống.

 Việc  ứng dụng phục vụ người  dân về tiếp nhận hồ sơ cấp huyện mức độ 3 trực tuyến là 323/325 hồ sơ, đạt 99,38%; mức độ 4 tiếp nhận trực tuyến 46/48 hồ sơ đạt 95,83%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Tiếp nhận hồ sơ cấp xã mức độ 3 trực tuyến 992/1012 hồ sơ, đạt 98,12%;  mức độ 4 tiếp nhận trực tuyến 2133/2062 hồ sơ,  vượt chỉ tiêu tỉnh giao.

 Phối hợp với VNPT Hà Trung nâng cấp Trang thông tin điện tử huyện đảm bảo quy định tại nghị định số 43 của CP; tạo lập chuyên mục chuyển đổi số, xúc tiến đầu tư tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội và thực hiện đầu tư trên địa bàn  huyện; tiếp tục duy trì hiệu quả kênh giao tiếp với người dân thông qua hệ thống Zalo OA;

 Trong ứng dụng phục vụ kinh tế số, UBND huyện đã phối hợp với VNPT thanh hóa hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh cá thể tham gia sàn giao dịch điện tử nông sản thanh hóa và đưa các sản phẩm OCOP của huyện lên sàn  giao dịch điện tử nông sản thanh hóa, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm OCOP của huyện.

 Trong ứng dụng phục vụ xã hội số, triển khai bổ sung các phần mềm trong hệ sinh thái giáo dục thông minh như: phần mềm kiểm định chát lượng giáo dục, cài đặt các ứng dụng vnEdu Teacher, vnEdu connect để hỗ trợ giáo viên, phụ huynh cập nhật thông tin tương tác giữa nhà trường, gđ và XH; hệ thống giải pháp camera giám sát ANTT trên địa bàn 20/20 xã, thị trấn; tuyên truyền và hướng dẫn cài đặt sử dụng ví điện tử VNPT PAY cho nhân dân trong huyện….

   Trong 6 tháng cuối năm 2022,  UBND huyện tiếp tục triển khai có hiệu  quả các KH về CĐS của tỉnh và huyện; Phối hợp với VNPT Thanh hóa thực hiện CĐS trên địa bàn huyện; Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị 15 của Chủ tịch  UBND tỉnh; thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

<

Tin mới nhất

Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các phòng...(20/05/2023 8:20 CH)

Huyện đẩy mạnh chuyển đổi số trong năm 2023(28/02/2023 3:15 CH)

Hội nghị tổng kết hoạt động BCĐ chuyển đổi số tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.(10/01/2023 6:02 CH)

Thanh Hoá coi trọng chuyển đổi số vì đó là thời đại(30/12/2022 4:58 CH)

Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện.(28/12/2022 3:38 CH)

Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh(28/12/2022 3:37 CH)

Huyện nỗ lực thực hiện chuyển đổi số(26/12/2022 4:49 CH)

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC SƠ KẾT 1 NĂM TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06 VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN...(26/12/2022 5:24 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
280 người đã bình chọn
°
684 người đang online