Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
1766 người đã bình chọn
1471 người đang online

Triển khai thực hiện phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025 trên địa bàn huyện Hà Trung.

Đăng ngày 02 - 10 - 2023
100%

Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về triển khai thực hiện phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. UBND huyện Hà Trung ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung: Phát triển kinh tế số là hoạt động kinh tế sử dụng công nghệ số và dữ liệu số làm yếu tố đầu vào chính, sử dụng môi trường số làm không gian hoạt động chính, sử dụng công nghệ thông tin - viễn thông để tăng năng suất lao động, đổi mới mô hình kinh doanh và tối ưu hóa cấu trúc nền kinh tế.

Mục tiêu cơ bản đến năm 2025: Tỷ trọng kinh tế số đạt 20% GRDP;Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 10%; Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 80%; Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 50%;Tỷ lệ nhân lực lao động kinh tế số trong lực lượng lao động đạt trên 2%.

 Phát triển xã hội số: là xã hội tích hợp công nghệ số một cách tự nhiên và mặc định vào mọi mặt đời sống, người dân được kết nối, có khả năng tương tác và thành thạo kỹ năng số để sử dụng các dịch vụ số, từ đó, hình thành các mối quan hệ mới trong môi trường số, hình thành thói quen số và văn hóa số.

Mục tiêu cơ bản đến năm 2025: Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 60%; Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân

hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt 70%;Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 50%; Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt trên 70%; Tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang đạt 80%; Tỷ lệ người dân kết nối mạng được bảo vệ ở mức cơ bản đạt trên 70%; Tỷ lệ dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt trên 50%; Tỷ lệ dân số trưởng thành dùng dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa đạt trên 30%; Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 90%;Tỷ lệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở đạt 80%; Tỷ lệ các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở đạt 70%.

Để thực hiện phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung: Phát triển nền móng kinh tế số và xã hội số về Cơ chế, chính sách; Hạ tầng; Nền tảng số; Dữ liệu số; Nhân lực số;  Kỹ năng số, công dân số và văn hóa số; Doanh nghiệp số;Thanh toán số; An toàn thông tin mạng và an ninh mạng; Phát triển kinh tế số và xã hội số ngành, lĩnh vực Nông nghiệp và nông thôn; Lĩnh vực Y tế; Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; Lao động, việc làm và an sinh xã hội; Thương mại, công nghiệp và năng lượng; Lĩnh vực Du lịch; Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường và Các ngành, lĩnh vực khác. Tổ chức triển khai nền tảng số chuyên ngành, nền tảng quản trị và kinh doanh theo từng lĩnh vực phục vụ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong ngành; kết nối, liên kết giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp và chính quyền; tạo môi truờng hình thành các dịch vụ mới, mô hình kinh doanh mới, tạo điều kiện khai thác hiệu quả hệ sinh thái kinh doanh trên không gian mạng.

<

Tin mới nhất

Viện kiểm sát nhân dân huyện tăng cường “Ứng dụng công nghệ thông tin” và thúc đẩy “Chuyển đổi số”.(08/11/2023 6:22 CH)

UBND huyện đánh giá công tác chuyển đổi số 9 tháng năm 2023(25/10/2023 7:36 SA)

Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.(10/10/2023 6:50 CH)

Phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng.(09/10/2023 4:39 CH)

Triển khai thực hiện phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025 trên địa bàn huyện Hà Trung.(02/10/2023 3:41 CH)

Đẩy mạnh tuyên truyền Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10.(28/09/2023 10:15 SA)

Đoàn kiểm tra của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Thanh Hóa làm việc tại huyện.(15/08/2023 11:09 CH)

Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ(13/07/2023 4:47 CH)

°