Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
1783 người đã bình chọn
2680 người đang online

Nội dung cơ bản của quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục: Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Đăng ngày 08 - 12 - 2023
100%

Để giúp các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Hà Trung dễ dàng tiếp cận và nhận thức đúng, đầy đủ về thẩm quyền quyết định và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hà Trung, từ đó thực hiện có hiệu quả các quyền và nghĩa vụ trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo đúng quy định của pháp luật.

Trung tâm VHTTTT&DL huyện xin đăng tải nội dung cơ bản của quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục số 01: Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã được chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 như sau:

1. Địa điểm nộp hồ sơ và nhận kết quả:

Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hà Trung tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Hà Trung, địa chỉ: Tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung;

2. Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

3. Về thành phần, số lượng hồ sơ: Người có tài sản đảm bảo chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục 2 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.

4. Trình tự giải quyết của các cơ quan: Theo quy định tại mục 2 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.

5. Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc nhận được hồ sơ hợp lệ; nếu thời điểm nhận hồ sơ sau 15 giờ cùng ngày thì có thể hoàn thành việc đăng ký trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cơ quan đăng ký có lý do chính đáng phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì thời hạn giải quyết hồ sơ.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hà Trung.

7. Kết quả của thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đã xác nhận.

8. Phí:

- Đối với cá nhân: 80.000đ/hồ sơ

- Không áp dụng thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với các trường hợp sau đây:

+ Các cá nhân, hộ gia đình khi đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐCP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

 + Yêu cầu sửa chữa sai sót về nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng cho thuê tài chính do lỗi của Đăng ký viên;

+ Thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, yêu cầu thay đổi nội dung đã thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, xoá thông báo việc kê biên;

- Tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được giảm 30% mức thu phí quy định từ khi Nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

9. Biểu mẫu, văn bản: Theo quy định tại mục 1 Phụ lục kèm theo Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ.

Trên đây là nội dung tuyên truyền phổ biến về quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính số 01 về Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

<

Tin mới nhất

Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của...(08/12/2023 11:15 CH)

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với...(08/12/2023 11:13 CH)

Nội dung cơ bản của quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục: Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền...(08/12/2023 11:11 CH)

Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục số 14 về Đăng ký biến động quyền sử dụng đất(04/12/2023 2:42 CH)

Quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về Đính chính Giấy chứng nhận QSD đất đã cấp.(04/12/2023 2:41 CH)

Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục số 18 (08/09/2023 4:25 CH)

Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục số 01(08/09/2023 4:23 CH)

Kết quả xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính, dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và hệ thống một cửa...(28/12/2022 3:35 CH)

°