Hội nghị tổng kết công tác xây dựng NTM năm 2022; triển khai kế hoạch xây dựng huyện đạt chuẩn NTM năm 2023

Đăng ngày 24 - 02 - 2023
100%

Chiều 24/02/2023, Huyện tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 13–NQ/HU, ngày 02/02/2023 của BTV Huyện ủy. Tổng kết công tác xây dựng NTM năm 2022; triển khai kế hoạch xây dựng huyện đạt chuẩn NTM năm 2023 và phát động phong trào thi đua cao điểm “ toàn dân chung sức xây dựng huyện Hà Trung đạt huyện NTM” năm 2023.


Các đại biểu tham gia hội nghị

Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Duy Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng các phòng, ban, ngành chuyện môn; Chủ tịch MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ các xã, thị trấn, Bí thư chi bộ, trưởng các thôn, tiểu khu trên địa bàn huyện.


Các đồng chí lãnh đạo huyện chủ trì hội nghị

Tại hội nghị đã triển khai Nghị quyết số 13–NQ/HU, ngày 02/02/2023 của BTV Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với vận động Nhân dân tham gia hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện.


Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc hội nghị

Trong năm 2022, huyện có thêm 3 xã là Hà Vinh, Hà Hải, Hoạt Giang đạt NTM nâng tổng số toàn huyện lên 17/19 xã đạt xã NTM; 2 xã Hà Ngọc, Hà Gang đang hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh thẩm định, xã Hà Sơn trình tỉnh thẩm định đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; huyện đạt 4/9 tiêu chí NTM. Việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM đã đem đến cho huyện một diện mạo mới, đời sống người dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,95%, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng lên, có 15 sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện theo hướng phát triển toàn diện, bền vững, phù hợp với điều kiện, đặc điểm cụ thể của mỗi địa phương. Hoàn thành xây dựng 19/19 xã đạt chuẩn NTM; duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xây dựng xã hà Sơn đạt xã NTM kiểu mẫu; xã Hà Bình đạt xã NTM nâng cao; xây dựng thị trấn Hà Trung đủ điều kiện để được công nhận đạt chuẩn văn minh theo quy định tại Quyết định số 04 của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành 9 tiêu chí với 36 chỉ tiêu trong xây dựng huyện NTM trong năm 2023.
Các đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị

Để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2023, tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nêu lên những khó khăn, hạn chế trong xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và kiến nghị, đưa ra các giải pháp thực hiện xây dựng NTM, đặc biệt là xây dựng thành công huyện NTM trong năm 2023.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát động phong trào thi đua

Tại hội nghị,  đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Thức đã phát động phong trào thi đua cao điểm “Toàn dân chung sức xây dựng huyện Hà Trung đạt huyện nông thôn mới” năm 2023. Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp chung tay, góp sức xây dựng thành công huyện NTM; Tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của Đảng bộ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, huy động tối đa nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí NTM trên địa bàn huyện năm 2023. Đồng chí Chủ tịch UBMTTQ huyện đã hưởng ứng phong trào thi đua.


Đồng chí Trần Duy Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Duy Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các địa phương, BCĐ các xã, thị trấn, các ngành, thành viên BCĐ huyện trong việc triển khai thực mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Để xây dựng thành công huyện NTM, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các ngành, địa phương phải tập trung quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt thực hiện các mục tiêu xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đánh giá việc thực hiện tiêu chí NTM, những thuận lợi, khó khăn vướng mắc cũng như nêu các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2023. Đề nghị các thành viên BCĐ xây dựng NTM huyện cần tăng cường công tác tuyên truyền về xây huyện NTM phát động các phong trào thi đua cao điểm; phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, người dân trong xây dựng NTM; nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong tổ chức thực hiện, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, tích cực, chủ động hưởng ứng phong trào thi đua để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu xây dựng huyện NTM trong năm 2023.

<

Tin mới nhất

Thôn Thịnh Vinh xã Hà Bình đón nhân danh hiệu thôn NTM kiểu mẫu năm 2022.(20/03/2023 2:25 CH)

Lễ công bố Quyết định công nhận thôn Thanh Xá 2, xã Hà Lĩnh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm...(20/03/2023 2:23 CH)

Hội Nông dân huyện: Phát động đợt thi đua Nông dân chung sức xây dựng huyện Hà Trung đạt huyện...(20/03/2023 2:21 CH)

Lễ công bố Quyết định công nhận thôn Giang Sơn 10, xã Hà Sơn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm...(20/03/2023 2:20 CH)

UBND huyện thẩm tra hồ sơ đánh các tiêu chí NTM tại xã Hà Giang.(16/03/2023 5:58 CH)

Hội nghị tập huấn công tác Dân vận trong tình hình mới; công tác Dân vận tham gia xây dựng NTM...(15/03/2023 3:55 CH)

Xã Hà Hải tổ chức đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022(13/03/2023 2:54 CH)

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, kiểm tra thực tế và làm việc...(01/03/2023 6:24 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
272 người đã bình chọn
°
501 người đang online