Huyện đẩy mạnh chuyển đổi số trong năm 2023

Đăng ngày 28 - 02 - 2023
100%

Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là động lực tạo sự phát triển đột phá, huyện đã dành nguồn lực và đề ra các giải pháp đồng bộ để thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn. Trong đó, huyện xác định trọng tâm là xây dựng chính quyền số, góp phần phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Thực hiện có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện, đặc biệt là phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống thông tin một cửa điện tử, thư điện tử công vụ, 100% cán bộ, công chức các phòng, ngành, đoan vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, khối chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được cấp chữ ký số cá nhân chuyên dùng và duy trì việc nhận, tạo lập, xử lý văn bản và thực hiện ký số văn bản trên môi trường điện tử. Huyện đã tập trung chỉ đạo khai thác, sử dụng hiệu quả Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã, giảm thời gian, chi phí và thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Trong năm 2022 huyện đã tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3 đạt 96,8%, mức độ 4 đạt 95,7%; cấp xã: mức độ 3 đạt 98,3%; mức độ 4 đạt 95,7%. Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện năm 2021 xếp thứ 3 toàn tỉnh.

Các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn huyện đã tích cực triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt hiệu quả; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức trên Trang Thông tin điện tử huyện, sóng phát thanh, tuyên truyền trong hội nghị, họp dân, sinh hoạt các chi, tổ hội..., nhằm mang đến những thông tin bổ ích, cần thiết, giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, sử dụng dịch vụ bằng nhiều hình thức, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí trong giải quyết các TTHC. Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử huyện đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ; tạo lập chuyên mục Chuyển đổi số, Xúc tiến đầu tư tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội và thực hiện đầu tư trên địa bàn huyện.

 Trong năm 2023, huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính; tổ chức đánh giá chỉ số cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện triển khai đa dạng các hình thức nhằm giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng, thuận tiện trong việc tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Đó cũng là cách làm góp phần giúp huyện hoàn thành tốt tiêu chí số 9 về "An ninh trật tự - Hành chính công" trong Bộ tiêu chí của tiến trình xây dựng "Huyện đạt chuẩn nông thôn mới".

<

Tin mới nhất

Huyện đẩy mạnh chuyển đổi số trong năm 2023(28/02/2023 3:15 CH)

Hội nghị tổng kết hoạt động BCĐ chuyển đổi số tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.(10/01/2023 6:02 CH)

Thanh Hoá coi trọng chuyển đổi số vì đó là thời đại(30/12/2022 4:58 CH)

Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện.(28/12/2022 3:38 CH)

Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh(28/12/2022 3:37 CH)

Huyện nỗ lực thực hiện chuyển đổi số(26/12/2022 4:49 CH)

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC SƠ KẾT 1 NĂM TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06 VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN...(26/12/2022 5:24 CH)

Chuyển đổi số trong giáo dục(23/12/2022 3:50 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
272 người đã bình chọn
°
531 người đang online