UBND huyện làm việc với các phòng chuyên môn bàn giải pháp, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp và người dân.

Đăng ngày 21 - 03 - 2023
100%

Chiều 21/3/2023, UBND huyện có buổi làm việc với các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp để nắm bắt kịp thời và giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn cấp huyện và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, bảo đảm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện.


Các đại biểu dự buổi làm việc

 Đồng chí Nguyễn Ngọc Thức- Phó Bí thư- Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; Dự hội nghị còn có các Phó chủ tịch UBND huyện; Trưởng, phó các phòng chuyên môn UBND huyện; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; Giám đốc BQLDA; cán bộ Tiếp nhận và Trả kết quả của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký QSDĐ; Các cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND huyện; Đại diện Chi cục Thuế Bỉm Sơn - Hà Trung; Ban Thường vụ Hội Doanh nghiệp huyện.

Tại hội nghị, các phòng chuyên môn đã báo cáo nét nổi bật về tình hình KT-XH của huyện 3 tháng đầu; nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; kết quả giải quyết TTHC; kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị TTHC 3 tháng đầu năm 2023; Báo cáo tình hình hoạt động của Hội Doanh nghiệp, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, phản ánh của các doanh nghiệp trên địa bàn.
Các đại biểu tham gia thảo luận

Tiếp đó, các đơn vị tham gia nhiều ý kiến về những nội dung, nhiệm vụ đang tập trung thực hiện; những khó khăn, vướng mắc trong thực thi công vụ và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các phòng, ban UBND huyện, các đơn vị và doang nghiệp.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Phó Bí Thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận buổi làm việc.

Với cương vị là người đứng đầu, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Thức đã kết luận: Trên tinh thần cầu thị lắng nghe, chia sẻ và động viên cán bộ, công chức, viên chức, các Doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong hoạt động chuyên môn, hàng tháng, UBND huyện tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch với các doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu để tiếp nhận phản ánh về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh và các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp; kịp thời chỉ đạo xử lý, giải quyết, báo cáo cấp trên những kiến nghị vượt thẩm quyền. Thiết lập và công khai đường dây nóng số điện thoại lãnh đạo UBND huyện và các trưởng phòng có liên quan để tiếp nhận những phản ánh, khó khăn,vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác tham mưu của cán bộ giúp việc cho Chủ tịch UBND huyện để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. UBND các xã, thị trấn cử cán bộ chuyên môn thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết …trên cơ sở đó tạo thuận lợi cho các phòng, ban, ngành, doanh nghiệp và người dân nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng huyện ngày càng phát triển.                                                           

<

Tin mới nhất

Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ IV, Học tập nghiên...(31/05/2023 5:13 CH)

Hội nghị BTV Huyện ủy đánh giá kết quả công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6...(31/05/2023 3:45 CH)

Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023(30/05/2023 5:32 CH)

Tòa án nhân dân huyện Hà Trung: Tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến.(30/05/2023 5:31 CH)

UBND huyện họp thường kỳ tháng 5 năm 2023.(30/05/2023 5:27 CH)

Trường THPT Hà Trung: Tổng kết năm học 2022-2023.(29/05/2023 9:22 CH)

Hà Trung giành Cúp vô địch tại giải Festival Bóng đá cộng đồng tỉnh Thanh Hóa năm 2023 (29/05/2023 9:20 CH)

BCĐ 138 huyện: Quán triệt, triển khai các văn bản về chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về...(29/05/2023 9:13 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
280 người đã bình chọn
°
392 người đang online