Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
1783 người đã bình chọn
1857 người đang online

Công bố quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đăng ngày 31 - 03 - 2023
100%

Chiều 31/3/2023, tại Trung tâm Hội nghị 25B, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến tất cả các điểm cầu cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bí thư, Chủ tịch các huyện, Giám đốc các Sở ban ngành cấp tỉnh.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện

Tại điểm cầu huyện, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn- Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí UVBTV huyện ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện;Trưởng, phó các phòng ban chuyên môn và các đơn vị đóng trên địa bàn  huyện;MTTQ, các đoàn thể huyện; đại diện các doanh nghiệp.Tại điểm cầu xã, thị trấn do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn khẳng định, đây là quy hoạch hoàn toàn mới, với khối lượng công việc rất lớn, tích hợp tất cả các ngành, lĩnh vực và là tỉnh thứ 4 trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trên cơ sở kế thừa quan điểm, định hướng phát triển của tỉnh tại Nghị quyết số 58 ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước; quốc phòng, an ninh đảm bảo vững chắc; giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội. Và đến năm 2045, Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước. 

 Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã công bố Quyết định số 153 ngày 27/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


Quyết định phê duyệt Quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Thanh hóa.

Theo đó, Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, bảo đảm tính liên kết, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh; xác định cụ thể khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Quy hoạch tỉnh được lập dựa trên phương pháp tiếp cận tổng hợp, đa chiều, đa lĩnh vực, bảo đảm các yêu cầu về tính khoa học, tính phù hợp, tính thực tiễn và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Trên cơ sở kế thừa quan điểm, định hướng phát triển của tỉnh tại Nghị quyết số 58 ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước; quốc phòng, an ninh đảm bảo vững chắc; giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội. Và đến năm 2045, Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.


Được sự uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Thanh hóa.

Tiếp đó đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày tóm tắt kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh Thanh hóa thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045.

 Tại hội nghị, đại biểu các Sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành phố đã thảo luận, tập trung phân tích làm rõ định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực, địa phương được tích hợp trong quy hoạch tỉnh; các nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện thời kỳ quy hoạch.


Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu

Để thực hiện tốt nội dung quy hoạch, đưa tầm nhìn quy hoạch và khát vọng Thanh Hóa phát triển trở thành hiện thực, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung cốt lõi của quy hoạch tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả trong thực hiện quy hoạch. Ngay sau hội nghị này, các ban, sở, ngành cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần làm tốt công tác truyền thông, công bố, công khai nội dung quy hoạch đối với từng ngành, lĩnh vực, địa phương… trên tất cả các nền tảng thông tin để cán bộ, công chức, viên chức, các nhà tư vấn, các doanh nghiệp, nhà đầu tư và toàn dân hiểu được khát vọng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới. 

 Thứ hai, trên cơ sở nội dung quy hoạch; các cấp, các ngành, các địa phương cần phối hợp tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, nhịp nhàng. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu của địa phương, đơn vị mình để tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Quy hoạch với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ thời gian hoàn thành và phân công trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân, làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. 

Thứ ba, khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chuyên ngành, nhất là quy hoạch về đất đai, xây dựng sau khi Quy hoạch tỉnh được phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch. Thực hiện tốt các chính sách xã hội hóa, đa dạng các hình thức đầu tư nhằm huy động, sử dụng hiệu quả nguồn vốn của các thành phần kinh tế. Tăng cường huy động vốn đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), nâng cao hiệu quả các dự án khai thác quỹ đất để tạo nguồn ngân sách cho đầu tư phát triển.

Thứ tư,tiếp tục đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, lấy chính quyền số làm động lực để phát triển kinh tế số, xã hội số, tạo đột phá trong cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, duy trì ở thứ hạng cao các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS. Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt Kế hoạch giải phóng mặt bằng năm 2023 và các năm tiếp theo. Tổ chức thực hiện tốt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện (DDCI), tạo môi trường thuận lợi xúc tiến đầu tư, huy động các nguồn lực để thực hiện quy hoạch.

 Thứ năm,tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao năng lực, chất lượng, uy tín các cơ sở đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Thứ sáu, tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tập trung xử lý dứt điểm các điểm ô nhiễm về môi trường và khôi phục hiện trạng môi trường, nhất là những vấn đề bức xúc, tồn đọng kéo dài, các khu xử lý rác thải tập trung, không để phát sinh thêm các điểm ô nhiễm môi trường mới. Khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, bền vững nguồn tài nguyên khoáng sản, nhất là các tài nguyên không tái tạo. Đẩy mạnh thu hút đầu tư các ngành công nghiệp, dịch vụ bảo vệ môi trường, các ngành kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên khoáng sản.

<

Tin mới nhất

Tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với việc thành lập thị trấn Hà Lĩnh(15/11/2023 3:09 CH)

Huyện tập trung chỉ đạo thực hiện quy hoạch đô thị xã Hà Long và Hà Lĩnh(10/11/2023 4:19 CH)

Huyện thu hút vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.(05/10/2023 9:07 CH)

Trên 95% số cử tri đồng ý thành lập thị trấn Hà Lĩnh(30/08/2023 9:15 CH)

BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN HÀ TRUNG - TỈNH THANH HÓA(18/05/2023 4:18 CH)

Hội nghị BTV Huyện ủy thông qua Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về xây dựng và phát triển đô thị...(10/05/2023 2:34 CH)

Công bố quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045(31/03/2023 5:58 CH)

Quy hoạch vùng huyện và các đô thị Hà Long, Hà Lĩnh, xây dựng Thị trấn Hà Trung, xã Yến Sơn phát...(16/03/2023 5:56 CH)

°