Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
1788 người đã bình chọn
545 người đang online

Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các phòng chuyên môn cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã năm 2023.

Đăng ngày 20 - 05 - 2023
100%

Chiều ngày 19/5/2023, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho các phòng chuyên môn cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã. Dự hội nghị có Đồng chí Hoàng Văn Long, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; lãnh đạo UBND, công chức Văn phòng, Tư pháp, Văn hóa- Xã hội, Địa chính các xã, thị trấn.


Các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn


Đồng chí Hoàng Văn Long, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến tại lớp tập huấn

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Long, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Để thực hiện được việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đang được lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã trên địa bàn huyện yêu cầu trước hết các cơ quan chuyên môn cần rà soát lại các TTHC của cơ quan, đơn vị mình. Sau đó sẽ có hướng dẫn đối với cán bộ chuyên môn của phòng, ban, cơ quan và cán bộ chuyên môn cấp xã. Cần xác định rõ ràng về số lượng hồ sơ TTHC cũng như những loại hồ sơ cần thiết phải số hóa, để việc số hóa kết quả giải quyết TTHC đảm bảo hiệu quả, nhanh chóng và tiết kiệm. Hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức để nâng cao nhận thức, tăng cường kỹ năng, nghiệp vụ bảo đảm triển khai các nhiệm vụ số hóa thống nhất, hiệu quả.Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện, lãnh đạo Phòng Văn hóa – Thông tin trình bày các nội dung tại lớp tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe những nội dung chính của Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về triển khai đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 09/01/2023 của UBND huyện về chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn huyện. Với mục đích, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác lưu trữ kết quả giải quyết TTHC dưới dạng điện tử nhằm quản lý thống nhất, bảo quản an toàn và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả kết quả giải quyết TTHC hình thành trong quá trình hoạt động của UBND các cấp, bảo đảm điều kiện cơ bản triển khai giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử. Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức trong việc tiếp cận và khai thác kết quả giải quyết TTHC điện tử. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm số hóa kết quả giải quyết TTHC để đáp ứng các mục tiêu cụ thể được đề ra tại Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ, thời gian hoàn thành theo Nghị đinh số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ.

Với yêu cầu, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND cấp xã; 100% các bộ, công chức cấp huyện, xã có chứng thư số để thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục phát huy những lợi thế của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi, tiết kiệm, hiệu quả trong lộ trình thực hiện của tỉnh. Phương thức số hóa kết quả giải quyết TTHC được thực hiện theo Điều 25 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ. Số hóa kết quả giải quyết TTHC đảm bảo tính đồng bộ, kết nối liên thông, chia sẻ giữa các cơ quan Nhà nước. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong quá trình thực hiện số hóa. Nâng cao chất lượng việc số hóa tất các kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; hoàn thành việc số hóa tất cả các kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã, hoàn thành trước tháng 6/2023.

<

Tin mới nhất

Huyện nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử(18/03/2024 3:33 CH)

Tổ chức truyền thông và cài đặt các chỉ tiêu chuyển đổi số năm 2023 tại 2 Trường THPT và Trung...(11/12/2023 5:13 CH)

Viện kiểm sát nhân dân huyện tăng cường “Ứng dụng công nghệ thông tin” và thúc đẩy “Chuyển đổi số”.(08/11/2023 6:22 CH)

UBND huyện đánh giá công tác chuyển đổi số 9 tháng năm 2023(25/10/2023 7:36 SA)

Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.(10/10/2023 6:50 CH)

Phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng.(09/10/2023 4:39 CH)

Triển khai thực hiện phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025 trên địa bàn huyện Hà Trung.(02/10/2023 3:41 CH)

Đẩy mạnh tuyên truyền Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10.(28/09/2023 10:15 SA)

°