Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
1766 người đã bình chọn
1586 người đang online

HĐND xã Hà Giang, khóa XXI, nhiệm kỳ 2022-2026: Tổ chức kỳ họp thứ 9.

Đăng ngày 13 - 07 - 2023
100%

Sáng ngày 12/7/2023, HĐND xã Hà Giang, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 Tổ chức kỳ họp thứ 10. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Vũ Xuân Hóa, UV BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT huyện ủy, đồng chí Hoàng Anh Tuấn, HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT huyện ủy, đại dện đại biểu HĐND huyện được bầu tại khu vực, Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã và các ông bà đại biểu HĐND xã khóa XXI.


Các đại biểu dự kỳ họp.


Chủ tọa kỳ họp.

Tại kỳ họp HĐND xã Hà Giang, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tập trung xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND xã về tình hình thưc hiện kế hoạch phát triển KT - XH; dự toán thu, chi ngân sách; báo cáo hoạt động của Thường trực, các Ban của HĐND xã 6 tháng đầu năm. Thông báo của Ủy ban MTTQ về công tác tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp. Các tờ trình của HĐND, UBND xã...


Đồng chí Mai Thị Phượng, Phó bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND xã khai mạc.

Theo đó trong 6 tháng đầu năm, với sự đồng thuận cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ xã đến thôn, xã Hà Giang đã tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu mà NQ đại hội và HĐND xã đề ra trong năm và đạt được những kết quả. Kinh tế xã hội toàn xã tiếp tục duy trì phát triển và đạt được những kết quả tích cực, QPAN được giữ vững. Tổng diện tích gieo trồng 611ha, đạt 62,9% KH, tổng sản lượng lương thực cấy có hạt đạt 3.007 tấn; Công nghiệp TTCN được tập trung chỉ đạo, trong 6 tháng đã thành lập mới 2 doanh nghiệp đạt 200% KH; thu ngân sách đạt hơn 7 tỷ, đạt 45%...; các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư; công tác cải cách kiểm soát TTHC có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng NTM, xã Hà Giang đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM.


Đồng chí Tống Văn Tuyên, Chủ tịch UBND xã phát biểu tiếp thu ý kiến và giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Hoạt động của HĐND xã đã chủ động linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác; tổ chức thành công các kỳ họp quyết định quan trọng để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, QPAN, bảo đảm đúng thẩm quyền, phù hợp với điều kiện của xã; đã tổ chức thành công 1 kỳ họp ban hành 13 nghị quyết. Hoạt động tiếp công dân của Thường trực và đại biểu HĐND xã được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ xã để triển khai các công việc thuộc nhiệm vụ của HĐND, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, QPAN trên địa bàn xã


Đồng chí Vũ Xuân Hóa, UV BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT huyện ủy phát biểu chỉ đạo.

Cử tri và nhân dân tin tưởng đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng, chính quyền xã Hà Giang đạt được trong 6 tháng đầu năm. Xong cũng có ý kiến về một số vấn đề như: Đề nghị quan tâm đến công tác điều tiết nước cho nhân dân sản xuất, vấn đề vi phạm trong khai thác tài nguyên khoáng sản; xe trở vật liệu, đất đá trên các tuyến đường làm xuống cấp nhiều tuyến đường và gây ô nhễm môi trường và tiềm ẩn tai nạn giao thông; công tác VSMT ở các KDC còn chưa được thực hiện thường xuyên; Vấn đề tội phạm vè tệ nạn xã hội, buôn bán ma túy còn diễn biến phức tạp...


Đồng chí Trần Văn Thịnh, Bí thư Đảng bộ xã phát biểu chỉ đạo.

Sau một buổi sáng làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 10, HĐND xã Hà Giang đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết của HĐND và UBND xã về thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2023 với sự nhất trí của 100% các đại biểu HĐND xã tham dự kỳ họp.

<

Tin mới nhất

HĐND xã Hà Long khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8 ( kỳ họp chuyên đề).(21/11/2023 6:49 CH)

Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 17 khóa XVIII(08/11/2023 6:23 CH)

Đại hội đại biểu Hội bảo trợ NKT&TMC lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028(26/10/2023 10:16 CH)

Đại hội đại biểu Hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028(13/10/2023 3:23 CH)

Hội nghị trực tuyến học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị,...(13/09/2023 2:24 CH)

HĐND xã Hà Tiến , khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8.(24/07/2023 3:24 CH)

HĐND xã Hà Bình tổ chức kỳ họp thứ 12 khoá XXII, nhiệm kỳ 2021-2026(20/07/2023 7:42 SA)

Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 13(18/07/2023 4:15 CH)

°