Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
288 người đã bình chọn
1193 người đang online

HĐND xã Hà Tiến , khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8.

Đăng ngày 24 - 07 - 2023
100%

Sáng ngày 24/7/2023, HĐND xã Hà Tiến, khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8. Dự kỳ họp có đồng chí Vũ Xuân Hóa, UV BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT huyện ủy cùng các ông bà đại biểu HĐND huyện được bầu tại khu vực, Các đồng chí lãnh đạo đảng, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã, Bí thư, thôn trưởng các thôn và các ông bà đại biểu HĐND xã khóa XXII.


Đoàn chủ tọa kỳ họp.

Kỳ họp HĐND xã Hà Tiến lần thứ 8 là kỳ họp thường kỳ giữa năm để đánh giá về tình hình kinh tế, văn hóa xã hội, QPAN 6 tháng đầu năm và bàn định các nhiệm vụ giải pháp đưa ra các nghị quyết phù hợp với thực tế địa phương để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đạt kết quả trong năm 2023. Đồng thời thông qua các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, UBND và các báo cáo của MTTQ, tờ trình của HĐND và UBND xã trình tại kỳ họp.


Toàn cảnh kỳ họp.

Trong báo cáo đánh giá về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội 6 thang đầu năm 2023, xã Hà Tiến đã lãnh đạo thực hiện 24 chỉ tiêu chủ yếu đề ra. 6 tháng đầu năm đã có 11 chỉ tiêu vượt KH và 13 chỉ tiêu đạt KH và ước đạt kế hoạch đến cuối năm. Kinh tế trên địa bàn xã tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng diện tích gieo trồng hàng năm 946ha;  Sản lượng lương thực bình quân cây có hạt đạt 3.028 tấn; tổng diện tích đất tích tụ được 10ha, đạt 100% KH; sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 450 tấn; tổng đàn chăn nuôi đạt 15 nghìn con; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87,07%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 96,3%; tỷ lệ KDC đạt an toàn ANTT đạt 100%...

Về hoạt động của HĐND xã Hà Tiến đã tổ chức hoạt động theo luật định, đã tổ chức kỳ họp thứ 7 đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2022, giải pháp năm 2023 và xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền, tại kỳ họp này HĐND xã đã ban hành 7 nghị quyết. Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND xã đã phối hợp với UBND, MTTQ xã tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND xã đảm bảo thời gian và kế hoạch. Đồng thời thường xuyên  phối hợp chặt chẽ với UBND, UB MTTQ và các ban ngành đoàn thể xã triển khai các công việc thuộc nhiệm vụ của HĐND, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo QPAN trên địa bàn xã.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và nhân dân trong xã có những ý kiến kiến nghị đó là: Việc điều hành nước chưa đáp ứng kịp thời tiêu thoát nước cho nhân dân sản xuất; vấn đề quản lý đất đai chưa nghiêm túc, tình trạng lấn chiếm đất công, sử dụng đất sai mục đích còn diễn ra; Việc đấu mối với các bên thi công đường cao tốc để giải quyết những tồn tại, vướng mắc chưa được quan tâm gây khó khăn cho công tác sản xuất và đi lại của nhân dân; công tác VSMT chưa đáp ứng được tiêu chí thôn, xã NTM, NTM kiểu mẫu…

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 8, HĐND xã Hà Tiến đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các NQ tại kỳ họp. Kỳ họp được Đài TT xã truyền thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân trong xã theo dõi.

<

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị,...(13/09/2023 2:24 CH)

HĐND xã Hà Tiến , khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8.(24/07/2023 3:24 CH)

HĐND xã Hà Bình tổ chức kỳ họp thứ 12 khoá XXII, nhiệm kỳ 2021-2026(20/07/2023 7:42 SA)

Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 13(18/07/2023 4:15 CH)

HĐND xã Yên Dương, khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8.(14/07/2023 5:44 CH)

HĐND xã Hà Tân tổ chức kỳ họp thứ bảy khóa XX(13/07/2023 4:53 CH)

HĐND xã Hà Bắc, khóa XXII, nhiệm kỳ 2022-2026: Tổ chức kỳ họp thứ 7.(13/07/2023 4:50 CH)

HĐND xã Hà Giang, khóa XXI, nhiệm kỳ 2022-2026: Tổ chức kỳ họp thứ 9.(13/07/2023 4:49 CH)

°