Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
288 người đã bình chọn
948 người đang online

UBND huyện kiểm tra công tác vệ sinh môi trường tại xã Hà Đông, Yến Sơn và thị trấn Hà Trung

Đăng ngày 23 - 08 - 2023
100%

Sáng ngày 22/8/2023, đoàn kiểm tra công tác vệ sinh môi trường của huyện do đồng chí Nguyễn Xuân Dũng, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã làm việc kiểm tra công tác triển khai thực hiện vệ sinh môi trường tại xã Hà Đông, Yến Sơn và thị trấn Hà Trung; cùng tham gia đoàn có đại diện phòng Kinh tế - Hạ tầng; phòng TN - MT; Hội LHPN; Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao và Du lịch huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND và các ban ngành, đoàn thể xã Hà Đông, Yến Sơn và thị trấn Hà Trung.

Trước khi bước vào buổi làm việc đoàn công tác của huyện đã đi kiểm tra thực tế tại các tuyến đường trên địa bàn các xã, thị trấn về cảnh quan, vệ sinh môi trường… Tại buổi làm việc, lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo kết quả rà soát, đánh giá công tác vệ sinh môi trường cũng như những tồn tại hạn chế cần chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.


Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo xã Hà Đông


Đồng chí Nghuyễn Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã báo cáo đánh giá công tác VSMT trên địa bàn xã

Đối với xã Hà Đông, thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 03/8/2023 của Ủy ban nhân dân huyện, xã đã tổ chức phát động “Tháng cao điểm hành động về vệ sinh môi trường” trên địa bàn xã; xã tích cực chỉ đạo tổ chức dọn vệ sinh môi trường trong khu dân cư, khơi thông kênh mương cống rãnh; lắp đặt ở mỗi nhà văn hóa thôn 02 thùng đựng rác thải nguy hại và tuyên truyền cho nhân dân biết để thu gom theo quy định. MTTQ phát động phaong trào xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, các hội đoàn thể hưởng ứng và tham gia đảm nhận 1 tiêu chí.


Các đại biểu tham gia buổi làm việc


Lãnh đạo xã Yến Sơn phát biểu làm rõ những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác VSMT và tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Đối với xã Yến Sơn đã triển khai kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung như: Tập trung tuyên truyền; chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các trường học tổ chức phát động tổng dọn vệ sinh môi trường và duy trì tổng vệ sinh vào chiều thứ 6 hàng tuần. Công an xã xây dựng kế hoạch tổ chức ra quân thu dọn các biển quảng cáo, lều quán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, giải phóng hành lang ATGT. MTTQ, các đoàn thể phát động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia triển khai thực hiện. Vận động các hộ dân chăn nuôi, ký kết với các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh đảm bảo vệ sinh môi trường…


Đồng chí Cù Văn Hân, Chủ tịch UBND thị trấn báo cáo đánh giá công tác VSMT trên địa bàn thị trấn

Đối với thị trấn công tác vệ sinh môi trường đã được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, lãnh chỉ đạo thực hiện, huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư, phát huy sức mạnh của toàn xã hội trong công tác bảo vệ môi trường và đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Trong thời gian tới, thị trấn tiếp tục thực hiện duy trì và nhân rộng mô hình dọn vệ sinh trên các tuyến đường, các khu công cộng; duy trì thu gom rác thải hàng ngày, vận động nhân dân phân loại rác thải từ hộ gia đình…

Tại buổi làm việc, thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các địa phương trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung tay tham gia tổng vệ sinh môi trường, giữ gìn nhiều tuyến đường, khu dân cư sạch đẹp. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh: Các điạ phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của công tác bảo vệ môi trường; Phát huy vai trò phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chính trị - xã hội với chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường", phát động các phong trào biến rác thải thành tiền.... Nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường, huy động các tổ chức, cá nhân và nhân dân tham gia tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, kênh mương, xử lý rác thải; hướng dẫn phân loại rác hữu cơ tại hộ gia đình; thu gom, xử lý rác thải tồn đọng tại các khu vực công cộng, trục lộ giao thông về các bãi rác tập trung để xử lý theo quy định.

Triển khai đồng bộ việc đặt thùng thu gom chất thải rắn, chất thải nguy hại trên địa bàn. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 03/8/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện tháng cao điểm hành động về vệ sinh môi trường. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường, xác định rõ trách nhiệm của các cấp chính quyền, tổ chức, cá nhân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ đối với công tác bảo vệ môi trường, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo trong công tác bảo vệ môi trường.

<

Tin mới nhất

Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Hà Bình về xây dựng NTM nâng cao năm 2023(18/09/2023 2:54 CH)

Thôn Phú Thọ xã Hà Lai: Đổ đường bê tông xây dựng Nông thôn mới(05/09/2023 4:31 CH)

Đoàn kiểm tra công tác vệ sinh, môi trường huyện kiểm tra tại xã Hoạt Giang, Hà Bắc, Hà Tiến, Hà...(30/08/2023 9:32 CH)

Thị trấn Hà Trung phát động Tháng cao điểm hành động về vệ sinh môi trường trên địa...(23/08/2023 2:51 CH)

UBND huyện kiểm tra công tác vệ sinh môi trường tại xã Hà Đông, Yến Sơn và thị trấn Hà Trung(23/08/2023 2:49 CH)

Đồng chí Nguyễn Xuân Dũng, Phó chủ tịch UBND huyện giao ban với các tổ chức đoàn thể về triển...(21/08/2023 3:44 CH)

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác vệ sinh, môi trường tại xã Hà...(20/08/2023 6:46 CH)

Văn phòng điều phối NTM huyện:Kiểm tra công tác xây dựng NTM nâng cao tại xã Hà Bình.(04/08/2023 9:48 CH)

°