Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
288 người đã bình chọn
911 người đang online

Trên 95% số cử tri đồng ý thành lập thị trấn Hà Lĩnh

Đăng ngày 30 - 08 - 2023
100%

Thực hiện Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16-4-2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 17-7-2023 của UBND huyện, ngày 27/8/2023, xã Hà Lĩnh tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc thành lập thị trấn Hà Lĩnh.


Hà Lĩnh nhìn từ trên cao

Sau hội nghị hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến của cử tri về việc thành lập thị trấn Hà Lĩnh, Hà Lĩnh đã hoàn thành việc lập danh sách cử tri theo địa bàn các thôn, và niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các thôn, thường xuyên thông tin trên hệ thống đài truyền thanh ở địa phương để tuyên truyền về quan điểm, mục tiêu, vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của việc công khai nội dung đề án để Nhân dân biết và tham gia ý kiến; danh sách cử tri, quyền của cử tri; thời gian, địa điểm, hình thức lấy ý kiến cử tri. Xã Hà Lĩnh phấn đấu thực hiện xong trước ngày 01/9/2023. Căn cứ kết quả thống nhất của cử tri; UBND xã sẽ trình đến HĐND xã thảo luận, biểu quyết thông qua.Quy hoạch đô thị Hà Lĩnh

Xã Hà Lĩnh có 10 khu vực lấy ý kiến cử tri với tổng số 6.315 cử tri. Ngay trong ngày 27/8, thành viên của các tổ lấy ý kiến cử tri tập hợp đông đủ tại các điểm, quán triệt, triển khai những nhiệm vụ cần thực hiện và các tổ chia thành nhiều nhóm để đi đến từng nhà dân lấy ý kiến cử tri, với số phiếu phát ra theo hộ gia đình 2.265 phiếu; số phiếu thu vào 2.256 phiếu, đạt tỷ lệ 99,6%, có 09 phiếu không hợp lệ. Kết quả có 6.304/6.315 của tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,8%; số cử tri đồng ý 6.034, đạt tỷ lệ 95,6%; số cử tri không đồng ý 250, chiếm tỷ lệ 4%. Quá trình lấy ý kiến của cử tri được UBND xã Hà Lĩnh triển khai nghiêm túc, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, dân chủ, đúng tiến độ, đúng quy định theo Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 06/4/2018 của Chính Phủ.

Sau khi có kết quả lấy ý kiến cử tri về nội dung đề án việc thành lập thị trấn Hà Lĩnh, UBND xã đã báo cáo Đảng ủy, Thường trực HĐND để tổ chức kỳ họp HĐND xã thông qua. Căn cứ kết quả lấy ý kiến cử tri để huyện và tỉnh triển khai các bước tiếp theo trong việc thành lập thị trấn Hà Lĩnh theo đúng quy định.

<

Tin mới nhất

Trên 95% số cử tri đồng ý thành lập thị trấn Hà Lĩnh(30/08/2023 9:15 CH)

BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN HÀ TRUNG - TỈNH THANH HÓA(18/05/2023 4:18 CH)

Hội nghị BTV Huyện ủy thông qua Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về xây dựng và phát triển đô thị...(10/05/2023 2:34 CH)

Công bố quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045(31/03/2023 5:58 CH)

Quy hoạch vùng huyện và các đô thị Hà Long, Hà Lĩnh, xây dựng Thị trấn Hà Trung, xã Yến Sơn phát...(16/03/2023 5:56 CH)

Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hà Trung giành đồng Giải thưởng quy hoạch đô thị quốc gia lần...(13/12/2021 4:22 CH)

Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045 đạt giải Đồng, trong lễ...(13/12/2021 3:52 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Yến Sơn, xã Yến Sơn,...(08/12/2021 8:31 SA)

°