Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
288 người đã bình chọn
1055 người đang online

Diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ tại xã Hà Lai.

Đăng ngày 12 - 09 - 2023
100%

Ngày 12/9/2023, BCĐ diễn tập huyện chỉ đạo xã Hà Lai tổ chức diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ xã, làm điểm để cho 4 xã Hà Thái, Hà Hải, Lĩnh Toại và Yến Sơn tham quan rút kinh nghiệm.


Các đại biểu dự diễn tập.

Dự hội nghị diễn tập có Đồng chí Lê Văn Dậu, Bí thư Huyện ủy, trưởng BCĐ diễn tập; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong BTV huyện ủy được phân công phụ trách chỉ đạo diễn tập; Các đồng chí trong BCĐ, BTC, các tổ đạo diễn diễn tập các xã; Cơ quan thường trực BCH quân sự huyện; Trưởng các ban, ngành đoàn thể cấp huyện; Bí thư, Chủ tịch, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự  các xã Hà Hải, Hà Thái, Yến Sơn và Lĩnh Toại.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng ban chỉ đạo- Trưởng ban tổ diễn tập huyện phát biểu.

Tại buổi diễn tập, Tổ đạo diễn diễn tập xã Hà Lai đã triển khai các nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1- Chuyển LLVT xã vào các trạng thái SSCĐ; chuyển địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng. Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu Thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu Cao; Chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; xử trí tình huống A2. Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu Cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu Toàn bộ; chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng chiến tranh; phòng tránh đánh địch tiến công hỏa lực.

Giai đoạn 2 là Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ với 3 nội dung: Hạ quyết tâm điều chỉnh KH chiến đấu trong KVPT; Giao nhiệm vụ hiệp đồng, chỉ thị của BCĐ; Thông qua KH của các Nghị quyết đoàn thể, LLVT; Giai đoạn 3 là Thực hành chiến đấu tổ chức đánh địch tiến công đổ bộ đường không, xử lý tình huống trên sơ đồ, bản đồ.

Cuộc diễn tập nhằm mục đích bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban ngành, đoàn thể; trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương sang thời chiến; Công tác tham mưu xử trí tình huống trong chiến đấu phòng thủ. Đồng thời bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện chiến đấu phòng thủ, đồng thời nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh cho cán bộ và nhân dân địa phương.

Sau 1 ngày diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ xã tại Hà Lai, BCĐ diễn tập huyện đã rút kinh nghiệm cho 4 xã còn lại Hà Hải, Hà Thái, Yến Sơn, Lĩnh Toại để chỉ đạo, điều hành tổ chức diễn tập tiếp đơn vị mình đạt kết quả cao nhất.

<

Tin mới nhất

Lĩnh Toại: Diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2023(22/09/2023 3:48 CH)

Xã Hà Thái diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2023(22/09/2023 3:45 CH)

Yến Sơn: Diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2023(20/09/2023 4:54 CH)

Xã Hà Hải diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2023(20/09/2023 4:53 CH)

Diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ tại xã Hà Lai.(12/09/2023 4:15 CH)

Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2023 tại xã Yến Sơn(08/09/2023 4:29 CH)

Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2023 tại các xã Hà...(08/09/2023 7:13 SA)

Ban tổ chức diễn tập huyện: Tập huấn diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xãnăm 2023.(21/08/2023 3:53 CH)

°