Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
288 người đã bình chọn
1005 người đang online

Xã Hà Tiến tiếp tục vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường GTNT và xây dựng KDC sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Đăng ngày 19 - 09 - 2023
100%

Trong thời gian qua, xã Hà Tiến đã tích cực vận động nhân dân thực hiện xây dựng KDC sáng, xanh, sạch, đẹp an toàn và hiến đất mở rộng đường GTNT theo Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 03/02/2023 của BTV Huyện ủy về “tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với việc vận động nhân dân hiến đất để mở đường giao thông trên địa bàn Huyện”.
Nhân dân trên địa bàn xã hiến đất mở rộng đường GTNT, GTNĐ.

Việc thực hiện phong trào vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông; xây dựng các công trình nhà văn hóa, các công trình xây dựng được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận các đoàn thể chính trị vào cuộc đã đạt được nhiều kết quả. Toàn xã đến hết thàng 8/2023 đã có 25 hộ hiến đất nông nghiệp làm đường với diện tích  gần 10 nghìn m2, có 14 hộ hiến đất ở làm đường giao thông thôn xóm với diện tích là 753 m2. Điển hình như  thôn Đồng Ô đã và đang tiếp tục thực hiện làm rãnh nước có nắp đậy, nhân đân đã hiến đất ở được 21.9m2 mở rộng đường giao thông nông thôn và 4.680 m2 làm đường giao thông nội đồng; Thôn Bái Sơn nhân dân đã hiến 2.000m2 để làm giao thông nông thôn; Thôn Đồng Bồng hiến 3.012m2 đất nông nghiệp để mở rộng đường giao thông nội đồng…
Các KDC dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm.

Để mô hình đạt hiệu quả, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, ban công tác mặt trận ở khu dân cư đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy nội lực, vai trò tự quản của người dân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư góp công, góp sức thực hiện các tiêu chí XDNTM, tạo ra cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch đẹp; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, góp xây dựng thôn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đến nay trên bàn xã Hà Tiến đã có 10/10 khu dân cư thực hiện tiêu chí sáng, đặc biệt KDC Đồng ồng và Đồng Ô đã lắp được 45 bóng đèn cao áp với gái trị trên 100 triệu đồng tại các tuyến giao thông trong thôn,  KDC thôn Đồng Tiến đã vận động nhân dân mua 20 chậu hoa cây cảnh để dọc tuyến đường trung tâm nhà văn hóa thôn, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp.

Trong thời gian tiếp theo, thực hiện Nghị quyết của HĐND xã, MTTQ, các tổ chức thành viên xã Hà Tiến tiếp tục vận động nhân dân hiến đất mở rộng các tuyến đường giao thông, xây dựng các công trình nhà văn hóa, khuôn viên nhà văn hóa, góp phần cùng với cấp ủy,chính quyền địa phương hoàn thành các tiêu chí XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

 

<

Tin mới nhất

Xã Hà Tiến tiếp tục vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường GTNT và xây dựng KDC sáng, xanh,...(19/09/2023 9:56 CH)

CCB Lê Xuân Thành, xã Hà Vinh: Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong xây dựng phát triển kinh tế...(04/06/2019 2:39 CH)

Nữ cán bộ Đoàn năng động, nhiệt huyết(31/07/2018 5:04 CH)

Người thương bình đầy nghị lực(28/07/2017 9:03 SA)

Làm giàu từ mô hình ấp trứng gia cầm(22/05/2017 3:00 CH)

Làm giàu từ mô hình trang trại tổng hợp(20/04/2017 4:39 CH)

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hà Long, Người Bí thư Đảng ủy xã...(23/02/2017 3:57 CH)

Người Bí thư Chi bộ kiểu mẫu(21/02/2017 12:56 CH)

°