Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
1766 người đã bình chọn
1404 người đang online

Xã Hà Hải diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2023

Đăng ngày 20 - 09 - 2023
100%

Ngày 20/9/2023, xã Hà Hải tổ chức diễn tập trong khu vực phòng thủ năm 2023.


Đồng chí  Hoàng Văn Toàn, Trưởng Công an huyện, Phó trưởng BCĐ diễn tập huyện phát biểu khai mạc.

Dự chỉ đạo buổi diễn tập có đồng chí  Hoàng Văn Toàn, Trưởng Công an huyện, Phó trưởng BCĐ diễn tập huyện; các đồng chí trong tổ đạo diễn huyện; Khung diễn tập xã.

Tại buổi diễn tập, Tổ đạo diễn diễn tập xã Hà Hải đã triển khai các nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Chuyển LLVT xã vào các trạng thái SSCĐ; chuyển địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng.

Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu Cao; Chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; xử trí tình huống A2. Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu Cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu Toàn bộ; chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng chiến tranh;

Giai đoạn 2 là Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ với 3 nội dung: Hạ quyết tâm điều chỉnh KH chiến đấu trong KVPT; Giao nhiệm vụ tổ chức hiệp đồng, chỉ thị đảm bảo; Thông qua KH của các ngành, đoàn thể, LLVT;

Giai đoạn 3 là Thực hành chiến đấu phòng thủ


Đồng chí Nguyễn Văn Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ diễn tập xã phát biểu

Thông qua diễn tập, phát huy cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương; năng lực làm tham mưu của cơ quan quân sự, của các ban, ngành, đoàn thể; hiệp đồng giữa các lực lượng để giải quyết tốt các vấn đề chính trị - xã hội nảy sinh trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ; kiểm tra đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, khả năng huy động tiềm lực của địa phương đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong giải quyết các tình huống phức tạp, khẩn cấp về quốc phòng - an ninh.

<

Tin mới nhất

Gần 1 nghìn thanh niên tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024(20/11/2023 2:27 CH)

Hà Sơn 3 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2024(15/11/2023 3:08 CH)

Thị trấn Hà Trung tổ chức khám sơ tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2024(07/11/2023 5:38 CH)

Xã Hà Bắc: Khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024(07/11/2023 5:36 CH)

Xã Hà Tiến: Khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024(07/11/2023 5:35 CH)

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Hà Vinh: Khám sơ tuyển tham gia nghĩa vụ quân sự và thực hiện...(30/10/2023 6:25 CH)

Xã Hà Đông tổ chức khám sơ tuyển NVQS năm 2024.(30/10/2023 6:24 CH)

Hà Bình: Làm tốt công tác tuyển quân(27/10/2023 9:08 CH)

°