Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
288 người đã bình chọn
967 người đang online

Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục số 18

Đăng ngày 08 - 09 - 2023
100%

Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục số 18

Để giúp các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Hà Trung dễ dàng tiếp cận và nhận thức đúng, đầy đủ về thẩm quyền quyết định và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hà Trung, từ đó thực hiện có hiệu quả các quyền và nghĩa vụ trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo đúng quy định của pháp luật.

  Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hà Trung phối hợp với Trung tâm Văn hoá Thông tin thể thao và Du lịch huyện Hà Trung ký kết Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hà Trung trên địa bàn huyện Hà Trung”.

Trên cơ sở chương trình phối hợp, Trung tâm Văn hoá Thông tin thể thao và Du lịch huyện Hà Trung đăng tải nội dung cơ bản của:

Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục số 18: Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 13/7/2023 như sau:

1. Địa điểm nộp hồ sơ và nhận kết quả:

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hà Trung tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Hà Trung, địa chỉ: Tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung;

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền  sử dụng đất ở tại Việt Nam nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp hoặc trực tuyến (toàn phần) hoặc qua bưu chính.

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân cấp xã nơi có đất nếu có nhu cầu.

2. Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

3. Về thành phần, số lượng hồ sơ: Người sử dụng đất chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục 3 thủ tục số 18 tại Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 13/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá.

4. Trình tự giải quyết của các cơ quan: Theo quy định tại mục 1 của thủ tục số 18 Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 13/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

5. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể tử ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thời gian trên không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định; thời gian 30 ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận hoặc đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 - Cơ quan có thẩm quyền giải quyết, quyết định: Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Hà Trung;

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã.

         7. Kết quả của thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận.

8. Phí, Lệ phí (nếu có): Theo quy định tại mục 8 Chương I Nghị quyết số 289/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, kỳ họp thứ 7, cụ thể:

Các trường hợp được miễn, giảm nộp phí:

Miễn phí đối với các đối tượng sau:

+ Người khuyết tật và người già (không nơi nương tựa).

+ Hộ nghèo; hộ cận nghèo; người dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

+ Cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con đẻ của liệt sỹ; người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc hóa học; thương binh; bệnh binh; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; bà mẹ Việt Nam anh hùng.

+ Hộ gia đình, cơ quan, tổ chức hiến tặng đất nhằm mục đích xây dựng các công trình phúc lợi cho xã hội.

+ Hộ gia đình bị tác động bởi thiên tai lũ lụt làm lở đất, mất đất.

Đối tượng được giảm nộp phí:

+ Giảm 10% mức thu phí cho hộ gia đình ở các xã thuộc thành phố, thị xã và thị trấn thuộc các huyện đồng bằng.

+ Giảm 20% mức thu phí cho hộ gia đình ở các xã thuộc huyện đồng bằng và các thị trấn thuộc huyện miền núi.

+ Giảm 30% mức thu phí cho hộ gia đình ở các xã thuộc các huyện miền núi.

+ Hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến được giảm 30% mức thu phí quy định từ khi Nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Lệ phí: Theo quy định tại mục 4 Chương 2, Nghị quyết số 289/2022/NQ- HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, kỳ họp thứ 7, cụ thể:

Các trường hợp được miễn nộp lệ phí:

Miễn lệ phí cấp GCN đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh được cấp GCN ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp GCN.

Hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến được giảm 30% mức thu lệ phí quy định từ khi Nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Phương thức nộp phí, lệ phí: Đối tượng nộp phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thực hiện nộp phí, lệ phí (nếu có) theo từng lần phát sinh.

Trường hợp phải trích đo địa chính: Mức thu theo quy định tại Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh Ban hành Đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT và công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai.

Trên đây là nội dung tuyên truyền phổ biến về quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính số 18 về Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất.

<

Tin mới nhất

Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục số 18 (08/09/2023 4:25 CH)

Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục số 01(08/09/2023 4:23 CH)

Kết quả xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính, dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và hệ thống một cửa...(28/12/2022 3:35 CH)

Kết quả chấm điểm, đánh giá, dự kiến xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của UBND các...(14/12/2022 8:56 CH)

TÀI LIỆU Hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC trên Hệ thống...(14/12/2022 7:23 CH)

triển khai ứng dụng Thuế điện tử trên thiết bị di động (eTax Mobile) hỗ trợ người nộp thuế.(14/12/2022 7:22 CH)

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch...(14/12/2022 7:21 CH)

Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận Một...(14/12/2022 7:19 CH)

°