Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
1790 người đã bình chọn
81 người đang online

Huyện hoàn thành Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở

Đăng ngày 02 - 04 - 2024
100%

Năm 2024, là năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029, Từ 16 tháng 01 đến 31 tháng 03/2024, 20/20 xã, thị trấn của huyện đã tổ chức thành công đại hội đại biểu MTTQ nhiệm kỳ 2024-2029.


Đại hội điểm MTTQ Việt Nam xã Hà Long (Các đại biểu dự ĐH)

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chọn xã Hà Long và Hà Vinh đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua thời gian chuẩn bị, ngày 16 và ngày 22 tháng 01 năm 2024, đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hà Long và xã Hà Vinh nhiệm kỳ 2024-2029 được khai mạc, kết quả Đại hội thành công tốt đẹp, đảm bảo được nội dung, thời gian và hình thức, đại biểu đi dự đúng theo số lượng quy định, được lãnh đạo MTTQ tỉnh và Ban chỉ đạo Đại hội đánh giá cao.


Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị trấn Hà Trung (Đoàn Chủ tịch ĐH)

Qua quá trình triển khai, chuẩn bị và tổ chức đại hội MTTQ cấp xã, thị trấn luôn có sự quan tâm của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể. Công tác chuẩn bị cho đại hội được thực hiện tích cực đảm bảo theo sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, các văn bản hướng dẫn của MTTQ cấp trên. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ cùng với lãnh đạo địa phương tiến hành rà soát, tổng hợp thực trạng nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, đặc biệt là Chủ tịch, các Phó Chủ tịch để có hướng đề xuất với với cấp ủy có chủ trương, giải pháp giải quyết những vấn đề về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của cấp ủy; tổ chức làm việc với cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo và công tác triển khai Đại hội MTTQ các xã, thị trấn nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị đại hội.


Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam  xã Hà Lai  (Ra mắt ủy viên UB)

Đại biểu dự Đại hội đảm bảo được thành phần và cơ cấu, vừa mang tính tiêu biểu, vừa mang tính đại diện cho các tổ chức chính trị- xã hội, đại diện cho các dân tộc, tôn giáo và cá nhân tiêu biểu. Nhân sự Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2024-2029 có sự chuyển biến cơ bản, đảm bảo đúng yêu cầu, cơ cấu, thành phần, tỷ lệ ngoài đảng, tỷ lệ nữ, người có uy tín, người tiêu biểu.... điểm mới của kỳ đại hội này ở huyện là các đồng chí Phó Bí thư Thường trực đảng ủy các xã, thị trấn đều được cử tham gia Uỷ viên thường trực MTTQ cùng cấp.


Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam  xã Hà Đông (Các tổ chức chúc mừng ĐH)

Đạt được kết quả trên cùng với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Ban chỉ đạo đại hội huyện khẳng định Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, thị trấn nhiệm kỳ mới có tổng số 796 uỷ viên, trong đó có 224 ủy viên là người ngoài Đảng; 11 ủy viên là người dân tộc thiểu số; 42 ủy viên là người tôn giáo; có 309 ủy viên là nữ; 92 vị trong thường trực; 18 Chủ tịch MTTQ xã, thị trấn tải cử, 02 Chủ tịch tham gia nhiệm kỳ mới. Qua đại hội đã hiệp thương cử 151 đại biểu tiêu biểu từ cơ sở đi dự đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội đã tạo ra đợt sinh hoạt chính trị và phong trào thi đua sôi nổi trong đông đảo các tầng lớp nhân dân tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện dự kiến diễn ra vào quý 2/2024./.

<

Tin mới nhất

Hội nghị truyền thông “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải thân thiện với môi trường".(19/04/2024 6:23 SA)

Xã Hà Châu tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên (19/04/2024 6:21 SA)

Hội CCB xã Hà Ngọc tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019 -...(19/04/2024 6:18 SA)

BCHQS huyện kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng dân quân năm thứ nhất năm 2024(18/04/2024 3:48 CH)

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về...(17/04/2024 5:54 SA)

Hội nghị ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hà Trung lần thứ XIII (khóa XXI).(15/04/2024 11:46 CH)

Hội nghị trực tuyến: Tổng kết cuộc vận động hỗ trợ nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông và phát...(15/04/2024 11:40 CH)

Hội CCB thị trấn Hà Trung tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn...(15/04/2024 11:36 CH)

°