Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
1790 người đã bình chọn
232 người đang online

100%

TT Họ và tên Ngày
tháng
năm
sinh
Giới
 tính
Quốc tịch Dân
 tộc
Tôn
 giáo
Quê
 quán
Nơi ở
hiện nay
Trình độ hiện nay Nghề nghiệp
 Chức vụ
Nơi công tác Ngày
vào
Đảng (nếu có)
Là đại
biểu HĐND
 (nếu có)
Ghi chú
Giáo
dục phổ thông
Chuyên môn
nghiệp vụ
Học hàm
học vị

luận
chính
trị
Ngoại
 ngữ
1 Trần Duy Bình 15/7/1969 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa,  tỉnh Thanh Hóa Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học SP Vật lý, Đại học chuyên ngành tin học Thạc sỹ chính sách KH&CN  Cao cấp Tiếng anh B1 TUV, Bí thư Huyện ủy Hà Trung Huyện ủy Hà Trung 09/12/1995    
2 Cù Văn Hân 18/8/1972 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Yến Sơn, huyện Hà Trung,
tỉnh Thanh Hóa
SN 48, Phố Tôn Đức Thắng,Tiểu khu 5, Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học chuyên ngành Quản lý kinh tế   Trung cấp Tiếng anh B Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Hà Trung UBND thị trấn Hà Trung 05/3/2002    
3 Mai Đức Hùng 26/6/1979 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Hà Thái, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Tiểu khu 5, Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học chuyên ngành điện tử viễn thông   Trung cấp Tiếng anh B Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Huyện ủy Hà Trung 21/02/2008    
4 Nguyễn Thị Mai 04/9/1982 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Yên Dương, huyện Hà Trung,
tỉnh Thanh Hóa
Thôn Nhân Lý xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học chuyên ngành Xã hội học   Trung cấp Tiếng anh B UVBTV Liên đoàn lao động huyện  LĐLĐ huyện Hà Trung 08/02/2010    
5 Phạm Thị Minh 17/9/1972 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Yến Sơn, huyện Hà Trung,
tỉnh Thanh Hóa
SN 06, đường Trương Định, Tiểu khu 4, Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học chuyên ngành tâm lý học   Cao cấp Tiếng anh B Chủ tịch iên đoàn lao động huyện  LĐLĐ huyện Hà Trung 09/02/1999 HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021  
6 Trương Thị Oanh 24/4/1966 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Lộc Sơn, huyện Hậu Lộc,
tỉnh Thanh Hóa
SN 11,Tiểu khu 3, Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 9/10 Trung cấp Kế toán - Tài chính       Giám Đốc Cty TNHH MTV SXTM Nông nghiệp Xanh      
7 Trịnh Đình Phương 28/10/1971 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Tiểu khu 5, Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học chuyên ngành Luật Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế  Cao cấp Tiếng anh B1 UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Huyện ủy Hà Trung 07/4/1990    
8 Trần Thị Sướng 10/4/1969 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Hà Long, huyện Hà Trung,
tỉnh Thanh Hóa
Thôn Gia Miêu, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 9/12         Phó giám đốc  Công ty TNHH TM Lựu Sướng      
  Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện trong danh sách này là: 08 người;                    
  Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là: 05 người           Hà Trung, ngày 22 tháng 4 năm 2021      
                          TM.ỦY BAN BẦU CỬ      
                          CHỦ TỊCH      

°