Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
1783 người đã bình chọn
2047 người đang online

100%

TT Họ và tên Ngày
tháng
năm
sinh
Giới
 tính
Quốc tịch Dân
 tộc
Tôn
 giáo
Quê
 quán
Nơi ở
hiện nay
Trình độ hiện nay Nghề nghiệp
 Chức vụ
Nơi công tác Ngày
vào
Đảng (nếu có)
Là đại
biểu HĐND
 (nếu có)
Ghi chú
Giáo
dục phổ thông
Chuyên môn
nghiệp vụ
Học hàm
học vị

luận
chính
trị
Ngoại
 ngữ
1 Nguyễn Xuân Dũng 15/01/1979 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Tiểu khu 3, Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học chuyên ngành kinh tế nông nghiệp   Cử nhân  Tiếng anh B1 UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện UBND huyện Hà Trung 10/02/2002 HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021  
2 Đinh Thị Huê 10/8/1984 Nữ Việt Nam Kinh Công giáo Đông Yên xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Thôn Đông Yên , xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 10/12         Chi hội phó Chi Hội Phụ nữ thôn Đông Yên, xã Hà Hải Hội LHPN thôn Đông Yên xã Hà Hải      
3 Mai Văn Nam 12/9/1975 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Thôn Độ Thôn, xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học chuyên ngành kinh tế nông nghiệp & PTNT   Trung cấp Tiếng anh B Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lĩnh Toại  UBND xã Lĩnh Toại 28/11/1996    
4 Nguyễn Văn Nhân 20/08/1981 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Thôn Đa Quả 2, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học chuyên ngành trồng trọt   Trung cấp Tiếng anh C Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT UBND huyện Hà Trung 08/01/2016    
5 Lê Văn Tám 15/08/1968 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Hà Châu, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Thôn Minh Hòa, xã Hà Châu, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học chuyên ngành kinh tế nông nghiệp & PTNT   Cao cấp Tiếng anh B Phó Trưởng ban kinh tế - Xã hội HĐND huyện Hà Trung 25/4/1989 HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021  
6 Trịnh Văn Thọ 06/3/1972 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Thôn Cụ Thôn, xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học chuyên ngành Luật   Trung cấp   Phó Chủ tịch UBND xã Lĩnh Toại  UBND xã Lĩnh Toại 18/12/2005    
7 Nguyễn Thị Thúy 05/6/1982 Nữ Việt Nam Kinh Công giáo Thôn Kim Tiên, xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Thôn Kim Tiên, xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12         Công Nhân Công ty TNHHXD&TM Thanh Hóa      
8 Đỗ Thị  Thủy 24/6/1971 Nữ Việt Nam Kinh Không Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Tiểu khu 4, Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học chuyên ngành xã hội học   Cao cấp Tiếng anh B  Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hội LHPN huyện Hà Trung 09/02/1999 HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021  
  Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện trong danh sách này là: 08 người;                      
  Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 06 là: 05 người           Hà Trung, ngày 22 tháng 4 năm 2021      
                          TM.ỦY BAN BẦU CỬ      
                          CHỦ TỊCH      

°