Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
288 người đã bình chọn
1206 người đang online

100%

TT Họ và tên Ngày
tháng
năm
sinh
Giới
 tính
Quốc tịch Dân
 tộc
Tôn
 giáo
Quê
 quán
Nơi ở
hiện nay
Trình độ hiện nay Nghề nghiệp
 Chức vụ
Nơi công tác Ngày
vào
Đảng (nếu có)
Là đại
biểu HĐND
 (nếu có)
Ghi chú
Giáo
dục phổ thông
Chuyên môn
nghiệp vụ
Học hàm
học vị

luận
chính
trị
Ngoại
 ngữ
1 Vũ Văn  Hiếu 10/5/1968 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Hà Tân, huyện Hà Trung,
tỉnh Thanh Hóa
Thôn Quan Tương, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học chuyên ngành Luật   Trung cấp Tiếng anh A Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hội nông dân huyện Hà Trung 14/01/1989    
2 Nguyễn Thị Thu Hương 16/6/1987 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Hà Bình, huyện Hà Trung,
tỉnh Thanh Hóa
Thôn Thinh Vịnh, xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học chuyên ngành kế toán Thạc sỹ quản lý kinh tế Trung cấp Tiếng anh B1 Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch UBND huyện Hà Trung 18/10/2014    
3 Phạm Xuân Phúc 14/10/1968 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Hà Đông, huyện Hà Trung,
tỉnh Thanh Hóa
Thôn Kim Sơn, xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học Luật Kinh Tế   Trung cấp Tiếng anh B Bí thư Đảng ủy xã Hà Bình Đảng ủy xã Hà Bình 25/5/1989    
4 Vũ Đình Quyết 22/7/1969 Nam Việt Nam Kinh Không  Xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa SN 236, Tiểu khu 3, Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học sư phạm khoa Giáo dục thể chất Thạc sỹ Quản lý kinh tế   Cao cấp Tiếng anh B1 UVBTVHU, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch MTTQ huyện Huyện ủy Hà Trung 13/3/1993 HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021  
5 Mai Đức Sơn 02/3/1977 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Yến Sơn, huyện Hà Trung,
tỉnh Thanh Hóa
Thôn Đắc Cốc, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 12/12 Đại học ngành Kỹ sư KD nông nghiệp   Cao cấp Tiếng anh B Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hội nông dân huyện Hà Trung 06/9/2004    
  Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện trong danh sách này là: 05 người;                    
  Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 07 là: 03 người           Hà Trung, ngày 22 tháng 4 năm 2021      
                          TM.ỦY BAN BẦU CỬ      
                          CHỦ TỊCH      

°