Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
288 người đã bình chọn
969 người đang online
  • Vị trí Huyện của tỉnh Thanh Hoá. Đông giáp huyện Nga Sơn. Tây giáp huyện Vĩnh Lộc và huyện Thạch Thành. Nam giáp huyện Hậu Lộc. Bắc giáp huyện Bỉm Sơn.

  • I. Tổng quan 1.1. Điều kiện tự nhiên 1.1.1. Vị trí địa lý Hà Trung là một huyện đồng bằng nằm ở phía bắc tỉnh Thanh Hoá. Có tọa độ địa lý: - Từ 19059 – 20009 vĩ độ Bắc - Từ 105045 – 105058 kinh độ Đông. * Tổ chức hành chính : Có 25 xã, thị trấn. Trong đó có 6 xã miền núi. * Địa giới hành chính tiếp giáp như sau : - Phía Bắc giáp thị xã Bỉm Sơn; thị xã Tam Điệp tỉnh Ninh Bình. - Phía Nam giáp các huyên Hậu Lộc, Hoằng Hoá. - Phía Tây giáp các huyện Vĩnh Lôc, Thạch Thành. - Phía Đông giáp huyện Nga Sơn.

1 
°