Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
1790 người đã bình chọn
906 người đang online

100%

Hội Cựu Chiến binh huyện Hà Trung
Địa chỉ: Đường Hòa Bình , Tiểu khu 6 Thị Trấn Hà Trung

 

I. THÔNG TIN CHUNG:

Hội cựu chiến binh huyện Hà Trung có trụ sở làm việc tại: Tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, số điện thoại của cơ quan 0373.836.629, địa chỉ trang tin điện tử Hội: hoiccbht@gmail.com  .

Quá trình thành lập và phát triển: Hội CCB huyện Hà Trung được thành lập ngày 13/ 08/1990 Thư­ờng vụ Huyện uỷ Hà Trung ra quyết định số : 68-QĐ/HU thành lập Hội CCB Huyện Hà Trung. Trải qua hơn 24 năm hoạt động xây dựng và tr­ưởng thành và qua 5 lần Đại Hội . Hội CCB huyện Hà Trung đã hoạt động đúng hư­ớng có hiệu quả, thiết thực đ­ược cấp uỷ Đảng, chính quyền đánh giá cao, đ­ược nhân dân tin yêu. Trong suốt chặng đường gần 25 năm qua  Hội CCB Huyện luôn phấn đấu giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” với tinh thần “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

 Cơ cấu tổ chức của Hội: gồm có 33 Hội cơ sở (trong đó gồm 25 Hội xã, thị trấn và 8 Hội cơ sở thuộc khối 487). Hội cựu chiến binh huyện có Tổng số:  7376  hội viên. Cơ quan thường trực huyện Hội được biên chế 4 đồng chí: gồm 1 Chủ tịch, 2 Phó chủ tịch và 1 Văn phòng.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Với chức năng, nhiệm vụ được giao là một tổ chức Chính trị - Xã hội với nhiệm vụ:

         - Tập hợp các Cựu chiến binh Quân đội nhân dân Việt Nam, tiếp tục phát huy bản chất truyền thống của “Bộ độ Cụ Hồ” bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền.

       - Đoàn kết giúp nhau làm kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuyên truyền hội viên tích cực tham gia công tác Quốc phòng - An ninh…

        - Tham gia các phong trào an sinh xã hội, đẩy mạnh các hoạt động phối hợp với Đoàn thanh niên, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

        - Hoạt động đối ngoại Nhân dân

        - Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh

BCH Hội CCB Hà Trung triển khai thực hiện nhiệm vụ trong niềm tin tưởng, phấn khởi thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, là năm thứ hai tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội V, CCB các cấp từ huyện, tỉnh và Trung ương Hội. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tổ chức Hội và hội viên. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, nhiều năm  liên tục có tổng sản lượng lương thực đạt năng xuất chất lượng hiệu quả cao. Chính trị, văn hóa, xã hội của huyện tiếp tục phát triển toàn diện và vững chắc, Đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội bảo đảm.

Đặc biệt trong năm nhiệm vụ nổi bật là Hội đã tập trung làm bốnviệc lớn:

 Một là : Tiếp tục phát huy hiệu quả tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ ở cấp cơ sở và cấp huyện Hội đã thật sự đi vào nề nếp trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ .

Hai là:  Mô hình Tổ cứu hộ cứu nạn ATGT trong toàn huyện thường xuyên được phát huy nhân rộng và  hoạt động có hiệu quả, chất lượng

Ba là: Thực hiện tốt phong trào Chung tay xây dựng Nông thôn mới Hội đã phát động phong trào Cựu chiến binh gương mẫu đi đầu trong việc hiến đất xây dựng đường giao thông điển hình đi đầu là Hội CCB xã Hà Lai mô hình này đã được nhân rộng ra trên toàn huyện

Bốn là: Tổ chức thành công Đại Hội “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ V làm điểm cho tỉnh Hội chỉ đạo các đơn vị trong tỉnh

b. Thông tin liên hệ:

+ Họ và tên người đứng đầu:   , Chủ tịch Hội CCB huyện

+ Địa chỉ: Tiểu khu 6 thị trấn Hà Trung, Thanh Hóa

+ Email: hoiccbht@gmail.com

+ Điện thoại:                            DĐ: 

2. Danh sách cán bộ:

 Đồng chí: 

 Ngày, tháng, năm sinh: 

 Quê quán: 

 Trình độ chuyên môn: 

 Trình độ lý luận chính trị: 

 Chứng chỉ: 

Nơi ở hiện nay: 

Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB

Điện thoại: 0948522378

          1. Chủ tịch Hội  phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước  huyện uỷ, HĐND, UBND và Chủ tịch UBND huyện ; đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội CCB tỉnh về toàn bộ hoạt động của Hội trực tiếp phụ trách công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và Hội viên Hội CCB huyện

          2. Tổ chức chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội được pháp luật và Và điều lệ Hội CCB Việt Nam quy định

          3. Phân công công tác cho Phó Chủ tịch, công chức và người lao động của Thường trực Hội đảm nhiệm các công việc cụ thể, phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn và tính chất công việc được giao.

          4. Chỉ đạo thực hiện công tác Hội theo sự phân công của Chủ tịch Hội CCB tỉnh và Thường trực huyện ủy

          5. Chịu trách nhiệm về quản lý và sử dụng tài sản của Hội  được cơ quan và các sở chuyên ngành trang cấp. Là chủ tài khoản ký duyệt chi, thanh toán trong việc thực hiện chế độ, chính sách theo quy định.

          6. Trực tiếp chỉ đạo giải quyết kịp thời những đề nghị, khiếu nại của công chức, người lao động trongHội và phối hợp giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội hoặc đến công chức của Hội theo quy định của pháp luật.

          7. Tham gia các Hội đồng, các Ban chỉ đạo của huyện ủy, UBND  huyện khi được phân công và một số nhiệm vụ khác do Thường trực huyện ủy   giao.


 Đồng chí:  Trịnh Minh Quang

 Ngày, tháng, năm sinh:

 Quê quán:  

 Trình độ chuyên môn: 

 Trình độ lý luận chính trị: 

 Chứng chỉ:

Nơi ở hiện nay: 

Chức vụ: 

Điện thoại: 

- Tham mưu về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Hội


 Đồng chí: 

 Ngày, tháng, năm sinh:  

 Quê quán: 

 Trình độ chuyên môn:    

 Trình độ lý luận chính trị: 

 Chứng chỉ:

Nơi ở hiện nay:  

Chức vụ:

Điện thoại: 

- Tham mưu về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Hội

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT:

1. Thành tích nổi bật:

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia các cuộc thi viết, thi tìm hiểu do Hội CCB và các cấp, các ngành phát động đạt kết quả, chất lượng tốt,   như: Thi tìm hiểu biên giới quốc gia (1.200 bài); thi tìm hiểu lực lượng vũ trang Thanh Hóa (905 bài); thi tìm hiểu về môi trường (875 bài); tham gia cuộc thi viết “Ký ức Điện Biên” (250 bài); thi tìm hiểu “Thanh Hóa với chiến thắng Điện Biên Phủ, phát huy truyền thống Điện Biên Phủ xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu” (2.500 bài)...

- Công tác tuyên truyền vận động, phát triển tổ chức Hội, hiện nay toàn huyện có 7.356 hội viên, sinh hoạt tại 211 chi hội, thuộc 33 tổ chức  cơ sở (gồm 25 xã, thị  trấn; 08 cơ quan, đơn vị). tỷ lệ kết nạp CCB vào Hội đạt 98,7%.

- Hội đã tuyên truyền, vận động, thành lập “Câu Lạc bộ CCB làm kinh tế giỏi huyện Hà Trung”, ra mắt ngày 14/11/2013, với 55 hội viên, thuộc 22 xã, thị trấn tham gia.

- Hiện nay Hội CCB toàn huyện đang quản lý, sử dụng trên 44 tỷ đồng vốn vay, trong đó có 31,5 tỷ đồng vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách – xã hội và gần 2 tỷ đồng từ nguồn quỹ hội. 52 Tổ vay vốn và tiết kiệm do Hội CCB phụ trách.

- Hưởng ứng cuộc vận động “Chung sức xây dựng nông thôn mới" trong 2 năm (2012, 2013 và 6 tháng đầu năm 2014) toàn huyện đã vận động hiến 13.582,3 m2 đất, 1.137 ngày công và 1.025 triệu đồng.

-  Toàn huyện có 128 hội viên làm kinh tế trang trại, 45 hội viên là doanh nghiệp tư nhân, 1.045 hội viên làm kinh tế tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, 595 hội viên làm nghề truyền thống và 08 HTX dịch vụ nông nghiệp. Đến nay không còn gia đình hội viên diện hộ đói;  hộ nghèo, cận nghèo còn 3,64%  (260 /7128 hộ); hộ khá và giàu là 67% (4779/7128 hộ).

- 5 năm qua Hội đã phối hợp với tổ chức đoàn các trường THPT, THCS trên địa bàn huyện tổ chức được 325 buổi nói chuyện truyền thống cách mạng, truyền thống của Quân đội NDVN thu hút trên 9.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia.

- Toàn huyện đã thành lập được 71 tổ, với 368 hội viên tham gia. Trong 5 năm đã trực tiếp tham gia xử lý 207 vụ, cứu giúp cho 359 người, trả lại tiền mặt cho người bị nạn 141.750.000 đồng, một đầu đĩa, 32 đồng hồ đeo tay và nhiều tài sản có giá trị hàng trăm triệu đồng.

- Ủng hộ nạn nhân chất độc dam cam 66.843.000đ;  thăm hỏi gia đình hội viên 65.000.000đ;  xây dựng đền thờ  Mẹ Việt Nam anh hùng 39.200.000đ; ủng hộ CCB Lào 42.840.000đ; giúp đỡ CCB chống Pháp 35.200.000 đ; ủng hộ Trường Sa 27.134.000đ…

2. Thành tích những năm gần đây:

1. Danh hiệu thi đua.

- Năm 2012: Tập thể lao động xuất sắc, Số: 2444/QĐ - UBND ngày 15/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

 - Năm 2013: Tập thể lao động xuất số 1816 QĐ/UBND, ngày 11/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

- Năm 2014 : Tập thể lao động tiên tiến Số 3999/QĐ - UBND huyện Hà Trung.

- Năm 2014 Tổ chức Hội “Trong sạch vững mạnhxuất sắc” năm 2014 Số 168/QĐKT -CCB ngày 21/10/2014

- Năm 2014 : Cờ Tập thể đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014 Số 2534 - QĐ/UBND tỉnh Thanh Hóa Tặng cờ

- Năm 2015: Tổ chức Hội “Trong sạch vững mạnhxuất sắc” năm 2015 Số 269/QĐKT -CCB ngày 14/12/2015

- Năm 2015Cờ Tập thể đơn vị “ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua CCB gương mẫu” năm 2015 Số : 32/QĐKT-CCB ngày 26 tháng 11 năm 2015 TW Hội CCB

Việt Nam tặng cờ

2. Hình thức khen thưởng.

- Năm 2009:

+ Bằng khen, Số 165/QĐ KT-CCB, ngày 15/11/2009 BCH Hội CCB tỉnh Khen thành tích đạt giải nhì cuộc thi tìm hiểu luật phòng chống Ma túy;

- Năm 2009

+ Bằng khen Số 09/QĐ- CCB, ngày 03/08/2009 của Ban chấp hành TW Hội CCB Khen thành tích hoàn thành xuất sắc công tác Hội năm 2008;

+ Huân chương lao động hạng nhì. Số 1175 QĐ/CTN ngày 12/ 8/ 2009 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Nhì. Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2004 đến năm 2008 Góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và Bảo vệ Tổ Quốc.

- Năm 2010:

+ Bằng khen Số:232/QĐ- CCB ngày 23/6/2010 của Ban chấp hành TW Hội CCB khen thành tích hoàn thành xuất sắc công tác Hội năm 2010; Bằng khen Số: 1375/QĐ – UBND, ngày 29/4/2011 của UBND tỉnh tặng đạt thành tích hoàn thành xuất sắc công tác Hội năm 2010.

- Năm 2011

+ Bằng khen Số:  85/QĐ CCB ngày 04/4/2011 của Ban chấp hành T W Hội CCB Thành tích 3 năm tham gia chương trình phối hợp với ATGT Quốc Gia với Hội CCB Việt Nam; bằng khen UBMTTQ tỉnh tặng thành tích về 8 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 2 giữa UBMTTQ và Ban ATGT các cấp.

- Năm 2012:

+Bằng khen Số 25/QĐ-CCB, ngày 05 /12/2012 BCH Hội CCB tỉnh tặng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CCB gương mẫu năm 2012; bằng khen Số 24/QĐ-CCB ngày 05 /12/2012 Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh công nhận Hội CCB huyện Hà Trung đạt đơn vị TSVMXS năm 2012.    

 - Năm 2013:

         + Bằng khen Số 116/QĐKT- CCB, ngày 05/12/ 2013 của BCH TW Hội CCB Việt Nam tặng đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” Năm 2013.bằng khen của thủ tướng chính phủ Số: 1408/QĐ-TTg, ngày15/8/2014.

        - Năm 2014:

       + Bằng khen Số 1923/QĐ – UBND, ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa  Đã có thành tích xuất sắc trong  15 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/1999 NQLT/BCA - HCCB về phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 1999 – 2014;

          + Giấy khen số 1939- QĐ/ UBND, ngày 16/7/ 2014 cuả Chủ tịch UBND huyện Hà Trung thành tích xuất sắc trong phong trào “CCB gương mẫu” giai đoạn ( 2009 - 2014)

          + Bằng khen số 167/QĐKT ngày 21/10/2014 thành tích phong trào thi đua yêu nước( 2009 - 2014),

          + Bằng khen số 3597/QĐ- UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 28/10/2014có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu" giai đoạn 2009 - 2014,

          +  Bằng khen số 168/QĐ - CCB ngày 21/10 /2014 công nhận Hội CCB huyện Hà Trung đạt đơn vị trong sạch vững mạnh xuất sắc năm 2014.

          - Năm 2015:

          + Giấy khen : số 3427/ QĐ- UBND huyện Hà Trung tặng thành tích xuát săc trong công tác tuyển quân năm 2015

          + Giấy khen:  Số 17/ QĐ/ĐU  ngày 30/12/ 2015 Chi bộ đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2015

          + Giấy khen:  Số: 8298/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12/ 2015 Có thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng - An ninh

          + Bằng khen :Số 5362 /QĐ - UBND ngày 21 tháng 12 năm 2015 UBND tỉnh Thanh Hóa  Đã có Thành tích xuất sắc trong  phong trào thi đua “CCB gương mẫu”  năm 2015

          + Bằng khen: Số 441 /QĐ - UBND ngày 03 tháng 02 năm 2016 UBND tỉnh Thanh Hóa  Đã có Thành tích xuất sắc trong  học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015  

 

°