Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
1790 người đã bình chọn
2392 người đang online

100%

TÊN ĐƠN VỊ:  HỘI NÔNG DÂN HUYỆN HÀ TRUNG

* Địa điểm trụ sở: Tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá.

* Điện Thoại: 02.373.836.353

- Những đặc điểm chính của đơn vị:

+ Tóm tắt cơ cấu Tổ chức: cơ quan Hội Nông dân Huyện có 05 cán bộ công chức, người lao động. 4/5 đồng chí có trình độ Đại học, 01 trình độ thạc sỹ; 03 đồng chí trình độ trung cấp lý luận chính trị, 02 đồng chí cao cấp. Số lượng CBCC nam là 02 người = 40 %, nữ là 04 người = 60 %.

+ Tổ Đảng Hội Nông dân có 05 đảng viên.

+ Ban chấp hành Hội nông dân huyện có 29 đồng chí, Ban Thường vụ có 7 đồng chí, 20 cơ sở Hội, 143 chi hội.

2. Chức năng nhiệm vụ:

*Chức năng :

Hội nông dân là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp Nông dân, Hội có chức năng: Tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt;

 Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống;

 Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

* Nhiệm vụ: 

Lãnh đạo Hội nông dân các xã, Thị trấn trong huyện tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, nông dân các chủ trường của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của Hội; Nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hoá và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của hội cấp trên, của huyện Hà Trung đến các cơ sở Hội và hội viên nông dân. Các cấp hội là thành viên tích cực tham gia thực hiện chính sách, pháp luật, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của nhà nước ở nông thôn.

Tập hợp đông đảo Nông dân vào tổ chức Hội, nâng cao số lượng và chất lượng Hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; Làm nòng cốt tổ chức các phong trào thi đua trong nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn hỗ trợ và dạy nghề giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường.

Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nông dân với Đảng và nhà nước, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân. Tăng cường công tác hoà giải ở cơ sở, giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ Nông dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, chống quan liêu, tham nhũng, mất dân chủ và các tệ nạn xã hội.

Danh sách Cán bộ, công chức

1. HỌ VÀ TÊN: MAI ĐỨC SƠN

Sinh ngày: 02 tháng 3 năm 1977

Quê quán: Xã Yến sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Chỗ ở hiện nay: thôn Đắc Cốc xã Yên Sơn

huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Gmail: ducsonndht@gmail.com

Số ĐT: 0944358809

 

2. HỌ VÀ TÊN: VŨ VĂN HIÊU

Sinh ngày: 10 tháng 5 năm 1968

Quê quán: xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Chỗ ở hiện nay: thôn Tân Sơn xã Hà Tân,

huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Gmail: vuhieundht@gmail.com

Số ĐT: 0949121512

3. HỌ VÀ TÊN: PHẠM THỊ THỦY

Sinh ngày: 02 tháng 1 năm 1980

Quê quán: xã Xuân Sinh, huyện Hà Trung,

 tỉnh Thanh Hóa

Chỗ ở hiện nay: thôn Nhân Lý xã Hà Bình,

huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Gmail: phamthithuy80ht36@gmail.com

Số ĐT: 0845836228

4. HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Sinh ngày: 19 tháng 8 năm 1978

Quê quán: xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Chỗ ở hiện nay: thôn Phú Nham xã Yến Sơn,

huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Gmail: nguyenhuongndht@gmail.com

Số ĐT: 0913742425

5. HỌ VÀ TÊN: LÊ THỊ TỐ LOAN

Sinh ngày: 22 tháng 8 năm 1983

Quê quán: xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Chỗ ở hiện nay: Tiểu khu Trang Các, thị trấn,

huyện Hà Trung, Thanh Hóa

                                        Trình độ chuyên môn: Đại học

                                        Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

                                        Gmail: lethitoloan1983@gmail.com

                                        Số ĐT: 0842708250 

  

°