Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

100%

HỘI LHPN HUYỆN HÀ TRUNG - THANH HÓA

Địa chỉ: Tiểu khu 6 Thị Trấn Hà Trung

 

   I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Chức năng, nhiệm vụ, thông tin liên hệ:

a. Chức năng, nhiệm vụ:

Là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, Hội LHPN Hà Trung có chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp phụ nữ trong huyện nâng cao chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, và thực hiện tốt mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. 

b. Thông tin liên hệ:

+ Họ và tên người đứng đầu: Đỗ Thị Thủy - Chủ tịch Hội LHPN huyện

+ Địa chỉ: Hội LHPN huyện Hà Trung - Thanh Hóa

+ Email: phunuhatrung@gmail.com

+ Điện thoại: 0373836430                        DĐ: 0904245850

​​
 

Đồng chí: ĐỖ THỊ THỦY

Ngày, tháng, năm sinh:  24.6.1971

Quê quán: xã Hà Phong - huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chứng chỉ: Anh B

Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 4 thị trấn Hà Trung - huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN huyện Hà Trung

Điện thoại: 0904245850

* Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của Hội, Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện và phát triển phong trào phụ nữ trên địa bàn toàn huyện, đồng thời là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước; đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

2. Chịu trách nhiệm trước Ban thường vụ huyện ủy, và Hội LHPN tỉnh về toàn bộ hoạt động của Hội và phong trào phụ nữ. Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan và Hội cơ sở; nghiên cứu nắm vững quan điểm, đường lối, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội và phong trào phụ nữ trong huyện đạt hiệu quả; Tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội LHPN cấp trên về công tác Hội và phong trào phụ nữ của huyện;

3. Đại diện cho Hội LHPN huyện  đề xuất, kiến nghị các vấn đề có liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và hoạt động của tổ chức Hội với Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể có liên quan; chịu trách nhiệm về công tác tổ chức và cán bộ, công tác thi đua khen thưởng; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội; Tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể thực hiện chính sách đối với cán bộ nữ nói chung, cán bộ hội nói riêng; công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, các hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn huyện


 

Đồng chí: Trịnh Thị Xoan

Ngày, tháng, năm sinh: 20/01/1973

Quê quán: xã Hà Ninh huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chứng chỉ: Anh B

Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 6 thị trấn Hà trung - huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ: Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN huyện Hà Trung

Điện thoại: 0944887316

         * Nhiệm vụ

          Tham mưu, dự thảo xây dựng các chương trình, kế hoạch tháng, quý, năm, toàn khóa; các văn bản, kế hoạch hướng dẫn; tham mưu xây dựng các văn bản cùng Chủ tịch xin ý kiến lãnh chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh; công tác chuẩn bị cho các hội nghị BCH, BTV ; thay mặt BCH, BTV ký các văn bản thuộc lĩnh vực phân công và khi được Chủ tịch ủy quyền...

           Tham mưu cho Chủ tịch trong thực hiện công tác thi đua khen thưởng; một số công việc trong công tác văn phòng; trực tiếp phụ trách nhiệm vụ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tham gia xây dựng NTM và bảo vệ môi trường”; phối hợp với các Công ty, doanh nghiệp tổ chức các lớp tập huấn kiến thức KHKT, các buổi truyền thông, Hội thảo nhằm nâng cao kiến thức cho hội viên, phụ nữ; phụ trách các chương trình phối hợp với Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT cho hội viên, phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế; các mô hình phát triển kinh tế, các mô hình trình diễn; các hoạt động dạy nghề; các hoạt động hỗ trợ giúp phụ nữ thoát nghèo; các chương trình, đề án, dự án; công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan đến các lĩnh vực được phụ trách.

              Phụ trách công tác Tuyên giáo, Công tác Dân tộc - tôn giáo. Tham mưu cho Chủ tịch trong lĩnh vực công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư nguyện vọng theo dõi các hoạt động công tác dân tộc - tôn giáo trên địa bàn huyện…Tham mưu với Thủ trưởng cơ quan tổ chức các hoạt động đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” 2 CVĐ “ Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “ Phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội; các phong trào bề nổi…

 


 

Đồng chí: Lê Thị Hằng

Ngày, tháng, năm sinh: 

Quê quán: xã Hà Thái huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Chứng chỉ: Anh B

Nơi ở hiện nay: Thôn Nhân Lý xã Hà Bình huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ: Phó chủ tịch Hội LHPN huyện Hà Trung

Điện thoại: 01238988676

         * Nhiệm vụ

          Tham mưu, dự thảo xây dựng các chương trình, kế hoạch tháng, quý, năm, toàn khóa; các văn bản, kế hoạch hướng dẫn; tham mưu xây dựng các văn bản cùng Chủ tịch, PCT Thường trực xin ý kiến lãnh chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh; công tác chuẩn bị cho các hội nghị BCH, BTV ; thay mặt BCH, BTV ký các văn bản thuộc lĩnh vực phân công và khi được Chủ tịch ủy quyền...

           Tham mưu cho Chủ tịch trong thực hiện công xây dựng gia đình hạnh phúc; một số công việc trong công tác văn phòng; trực tiếp phụ trách công tác Gia đình-xã hội, Chính sách-Luật pháp, việc thực hiện luật pháp; phụ trách các chương trình phối hợp các hoạt động hỗ trợ giúp phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc; các chương trình, đề án, dự án; công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan đến các lĩnh vực được phụ trách.

              Phụ trách công tác công tác Gia đình-xã hội, Chính sách-Luật pháp, việc thực hiện luật pháp. Tham mưu với Thủ trưởng cơ quan tổ chức các hoạt động đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; 2 CVĐ “ Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “ Phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội; các phong trào bề nổi…

     

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT:

1. Thành tích những năm gần đây:

+ 01 Huân chương Lao động hạng III ( năm 2010)

+ 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ( năm 2013)

+ 01 Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ( 2016)

+ Bằng khen của C. Tịch UBND tỉnh (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016)

+ Bằng khen của Hội LHPN Việt Nam ( 2010, 2011, 2012, 2013,  2015, 2016)

+ 21 Giấy khen của sở, ngành, ĐT cấp tỉnh ( 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016)

+ 02 giải thưởng Chương trình sáng kiến phòng chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng thế giới trao tặng ( năm 2013, 2014)

+ 15 giấy khen của BTV Huyện ủy, UBND huyện ( năm 2010 - 2016)

 

°