Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

100%

KẾT QUẢ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

1. Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội:

Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 02 (gồm 6 huyện Hà Trung và Thị xã Bỉm Sơn, Vĩnh Lộc, Nga Sơn, Thạch Thành, Hậu Lộc) là 05 người. Số đại biểu được bầu là 03 đại biểu.

Kết quả:

- Số phiếu bầu cho Ông Mai Sỹ Diến: 456.884, đạt 89,31%;

- Số phiếu bầu cho Ông Phạm Trí Thức: 437.679, đạt 85,55%;

- Số phiếu bầu cho Bà Bùi Thị Thủy: 381.511, đạt 74,57%;

- Số phiếu bầu cho Bà Lê Thị Quế: 126.735, đạt 24,77%;

- Số phiếu bầu cho Bà Cầm Thị Lan: 115.978, đạt 22,67%;

Căn cứ vào kết quả trên tại đơn vị bầu cử số 02, số đại biểu trúng cử là 03 đại biểu là:

- Ông Mai Sỹ Diến.

- Ông Phạm Trí Thức.

- Bà Bùi Thị Thủy.

2.  Kết quả bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh:

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại đơn vị bầu cử số 29 (gồm huyện Hà Trung) là 05 người. Số đại biểu được bầu là 03 đại biểu.

Kết quả:

- Số phiếu bầu cho Ông Nguyễn Hồng Phong: 74.268, đạt 86,96%;

- Số phiếu bầu cho Ông Nguyễn Văn Tòng: 15.323, đạt 17,94%;

- Số phiếu bầu cho Ông Ngô Văn Tuấn: 75.603, đạt 88,52%;

- Số phiếu bầu cho Ông Nguyễn Văn Tuấn: 77.331, đạt 90,54%;

- Số phiếu bầu cho Bà Lê Thị Xuyến: 12.270, đạt 14,37%;

Căn cứ vào kết quả trên tại đơn vị bầu cử số 29, số đại biểu trúng cử là 03 đại biểu là:

- Ông Nguyễn Hồng Phong.

- Ông Ngô Văn Tuấn.

- Ông Nguyễn Văn Tuấn.

3.  Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện

Ủy ban bầu cử huyện Hà Trung ấn định 7 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Hà Trung với tổng số đại biểu được bầu là 33 đại biểu, tổng số người ứng cử là 53 người.Căn cứ kết quả bầu cử tại các đơn vị thì số người trúng cử là 33 người, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu theo quy định. Người có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất là 94,21%, người có tỷ lệ phiếu bầu thấp nhất trúng cử là 60.22%.

Danh sách đại biểu trúng cử

 

Đơn vị bầu cử

Họ và tên người trúng cử ĐBHĐND(7)

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

Ghi chú

Đơn vị bầu cử số 01

Gồm: Hà Bắc, Hà Giang, Hà Long

1.   Ông Vũ Văn Duẩn

13775

93.23

 

2.   Bà Bùi Thị Huyền

13687

92.64

 

3.   Ông Trịnh Minh Quang

13919

94.21

 

4.   Bà Vũ Thị Quỳnh

13011

88.06

 

5.   Ông Tống Duy Tân

12401

83.93

 

Đơn vị bầu cử số 02

Gồm: Hà Tân, Hà Tiến, Hà Yên

1.   Bà Tạ Thị Làn

8031

83.40

 

2.   Ông Vũ Đình Quyết

7744

80.42

 

3.   Ông Vũ Ngọc Sơn

7902

82.06

 

4.   Ông Mai Văn Tài

7292

75.73

 

5. Ông Nguyễn Văn Thái

6984

72.53

 

Đơn vị bầu cử số 04

Gồm: Hà Lâm, Hà Ninh, Hà Phong, Thị trấn

1. Ông Đỗ Quốc Đào

11184

87.75

 

2.   Ông Nguyễn Văn Long

9697

76.07

 

3.   Bà Phạm Thị Minh

9694

76.06

 

4.   Bà Nguyễn Thị Nhài

7676

60.22

 

5.   Ông Nguyễn Văn Tuấn

11884

93.24

 

Đơn vị bầu cử số 05

Gồm: Hà Dương, Hà Thanh, Hà Vân, Hà Vinh

1.   Ông Nguyễn Xuân Dũng

11711

91.00

 

2.   Ông Lê Xuân Thảo

11315

87.92

 

3.   Ông Hoàng Văn Toàn

11534

89.63

 

4.   Ông Phạm Văn Tuấn

11501

89.37

 

5.   Ông Nguyễn Văn Tùng

10688

83.05

 

Đơn vị bầu cử số 06

Gồm: Hà Châu, Hà Hải, Hà Phú, Hà Thái, Hà Toại

1.   Ông Trần Văn Đạt

10172

83.80

 

2.   Bà Nguyễn Thị Hồng Mai

10557

86.97

 

3.   Ông Trịnh Hồng Sơn

10572

87.10

 

4.   Ông Lê Văn Tám

9273

76.40

 

5. Ông Nguyễn Thành Tâm

9989

82.30

 

Đơn vị bầu cử số 07

Gồm: Hà Lai, Hà Bình

1. Ông Bùi Ngọc Tấn

6780

91.62

 

2.   Bà Đỗ Thị Thủy

4699

63.50

 

3.   Ông Trịnh Xuân Thực

6605

89.26

 

 

4 . Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã:

Có 1.066 ứng cử viên đại biểu HĐND xã được phân bổ về 170 đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu là 640 đại biểu.

Số cử tri trong danh sách là 85.684; Số cử tri tham gia bỏ phiếu là: 84.976; Tỷ lệ số cử tri tham gia bỏ phiếu là 99,07%

Kết quả: Tổng số người trúng cử đại biểu HĐND xã: 628 đại biểu, đại biểu bầu thiếu tại 11 đơn vị bầu cử HĐND xã là: 12 đại biểu ( xã Hà Bình: 04; Hà Sơn: 01; Hà Tân: 01; Hà Vân: 01; Hà Thái: 02; Hà Tiến: 03).

°