Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
1790 người đã bình chọn
2449 người đang online
 • Ngày 31/3/2024, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Hà Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ xã lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029. Về dự đại hội, có đồng chí Vũ Đình Quyết - UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Dận vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện;các đồng chí Thường trực MTTQ huyện; đại diện các Ban xây dựng Đảng; Lãnh đạo Đảng, chính quyền xã Hà Bình và 97 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong xã.

 • Sáng 28/3/2024, Hội đồng nhân dân xã Hà Đông khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ Mười ba, kỳ họp chuyên đề để Bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã.

 • Chiều ngày 29/3/2024, Hội đồng nhân dân xã Lĩnh Toại khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ X, kỳ họp chuyên đề để Bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã.

 • Chiều ngày 29/03/2024, HĐND xã Hà Tiến, Yên Dương tổ chức kỳ họp chuyên đề để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND Xã. Dự kỳ họp có đồng chí Trịnh Đình Phương - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đỗ Thị Thủy, HUV, Trưởng Phòng nội vụ huyện, Các ban HĐND huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, Chính quyền và các ông bà đại biểu hội đồng nhân dân các xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 • Sáng ngày 29/03/2024, HĐND xã Hà Bắc, HĐND xã Hà Long, HĐND xã Hà Giang tổ chức kỳ họp chuyên đề để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND Xã. Dự kỳ họp có đồng chí Trịnh Đình Phương - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban Huyện ủy, UBND huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, Chính quyền và các ông bà đại biểu hội đồng nhân dân các xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 • Sáng 27/3/2024, Hội đồng nhân dân xã Hà Ngọc khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ Mười, kỳ họp chuyên đề để Bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã.

 • Chiều 27/3/2024, Hội đồng nhân dân xã Hà Sơn khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ Chín, kỳ họp chuyên đề để Bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã.

 • Ngày 20/3/2024, Uỷ ban MTTQ xã Hà Hải tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Về dự Đại hội có đồng chí Vũ Đình Quyết, UV BTV huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch MTTQ huyện; đồng chí Uông Thị Thủy, Phó Chủ tịch MTTQ huyện; Lãnh đạo các Ban, Ngành, Đoàn thể huyện; Các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể xã, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn và các đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân.

 • Sáng ngày 17/3/2024 MTTQ Việt Nam xã Hà Tiến đã tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ xã nhiệm kỳ 2024-2029. Dự Đại hội có đồng chí Vũ Đình Quyết, UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch MTTQ huyện; đồng chí Trịnh Hồng Sơn, HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy, phụ trách xã; Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã; các đồng chí lãnh đạo xã qua các thời kỳ, Chủ tịch MTTQ các xã trong cụm thi đua và 105 đại biểu tiêu biểu ở các KDC xã Hà Tiến.

 • Ngày 15/03/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hà Ngọc tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Uông Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; đại diện Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQ huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND xã; các ban ngành, đoàn thể và 81 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

 • Ngày 15/03/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hà Lĩnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Đình Quyết, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; đại diện Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQ huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND xã; các ban ngành, đoàn thể và 105 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

 • Ngày 13/3, UBMTTQ xã Lĩnh Toại tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đến dự Đại hội có đồng chí Uông Thị Thủy, Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện, các đồng chí lãnh đạo đại diện các Ban, Phòng của Huyện ủy, UBND huyện; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, UBND, các tổ chức chính trị-xã hội, các đồng chí nguyên là lãnh đạo MTTQ xã qua các thời kỳ, các đơn vị đóng trên địa bàn xã cùng 86 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân.

 • Ngày 11/3/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoạt Giang tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Uông Thị Thủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện. Cùng đại diện lãnh đạo cac ban xây dựng Đảng; Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, các ban ngành, đoàn thể xã, Chủ tịch MTTQ xã qua các thời kỳ; Bí thư, Thôn trưởng, Trưởng ban công tác mặt trận các thôn và 82 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân xã.

 • Ngày 7/3/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hà Tân đã tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2024 -2029. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Vũ Đình Quyết, Ủy viên UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện; các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, Chính quyền xã Hà Tân; Mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Tuyến; Các đồng chí nguyên là Bí Thư Đảng bộ;Chủ tịch UBND xã; Chủ tịch UBMTQ xã qua các thời kỳ; Các đồng chí Bí thư Chi Bộ, Trưởng thôn,Ttrưởng ban công tác mặt trận và 109 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

 • Ngày 06/03/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yến Sơn tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Uông Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; đại diện Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQ huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND xã; các ban ngành, đoàn thể và 91 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

 • Ngày 06/03/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Hà Trung tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Đình Quyết, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; đại diện Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQ huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND thị trấn; các ban ngành, đoàn thể và 102 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

1 2 3 4 5 6    
°