Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

 • Sáng ngày 18/10/2019, xã Hà Bình tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân năm 2019.

 • Sáng 30/9, Tại hôi trường Trung tâm Chính trị huyện, MTTQ huyện tổ chức Hội nghị tập huấn, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024 và tập huấn công tác Mặt trận năm 2019. Dự có ông Vũ Đình Quyết-Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch MTTQ huyện, các ông bà là Ủy viên UBMTTQ huyện khóa 2019-2024; Chủ tịch, Phó Chủ tịch MTTQ các xã, thị trấn.

 • Ngày 01/10/2019, UBND huyện tổ chức hội nghị tháng 9 để đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.

 • Sáng 25/9, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. Chủ trì Hội nghị đồng chí Trần Duy Bình-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, dự Hội nghị còn có các đồng chí trong BTV, Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Dũng-Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện và Trưởng các đoàn thể chính trị-xã hội huyện, Trưởng các phòng , ban liên quan.

 • Sáng ngày 14/9/2019 tại hội trường UBND xã Hà Bình, Hội cựu giáo chức huyện tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Đến dự có lãnh đạo Hội Cựu giáo chức Tỉnh; đồng chí Vũ Đình Quyết-TVHU-Trưởng Ban Dân vận huyện ủy- Chủ tịch MTTQ huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Dũng- HUV- Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Phòng GD&ĐT; Phòng LĐTB&XH; lãnh đạo LĐLĐ huyện; Hội Khuyến học huyện; đại diện lãnh đạo 25 xã, thị trấn và 65 đại biểu chính thức của Đại hội.

 • Sáng 6/9, Tại phòng họp trực tuyến, Huyện ủy tổ chức Hội nghị BTV huyện ủy đánh giá thực trạng chất lượng giáo dục mũi nhọn trên địa bàn huyện. Chủ trì hội nghị đồng chí Trần Duy Bình-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Dũng- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Phòng GD&ĐT, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ huyện.

 • Chiều 30/8/2019, UBND huyện họp phiên thường kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9/ 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư- Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị, dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện; Phó Chủ tịch UBND huyện; Uỷ viên UBND huyện; Trưởng Phòng chuyên môn; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện.

 • Sáng ngày 27/8/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 8 năm 2019 và triển khai 1 số nhiệm vụ trọng tâm . Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Huyện ủy, lãnh đạo một số phòng, ngành liên quan. Đồng chí Trần Duy Bình- TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

 • Chiều 19/8/2019, HĐND huyện Hà Trung tổ chức kỳ họp thứ 11, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp bất thường để xem xét tờ trình và thông qua Nghị quyết về việc quyết định chủ trương điều chỉnh, bổ sung Dự án: Hạ tầng dân cư khu Trung tâm văn hóa thể thao huyện Hà Trung. Dự kỳ họp có đồng chí Bùi Ngọc Tấn- Phó Bí thư TT huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng 30 ông bà đại biểu HĐND huyện và các Phòng Kinh tế - hạ tầng; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Văn phòng HĐND, UBND huyện.

 • Sáng ngày 19/8/2019,UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) và phòng chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn huyện năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

 • Sáng 14/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Dự và đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Xứng-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ quản lý VSATTP tỉnh, đồng chí Phạm Đăng Quyền-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó BCĐ quản lý VSATTP tỉnh; lãnh đạo các Ban, ngành, thành viên BCĐ quản lý VSATTP tỉnh và một số cơ quan đơn vị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 27 điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

 • Sáng 12/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, Nghị quyết số 35-NQ/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị, các kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) và các kế hoạch triển khai, thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 70 điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan đơn vị.

 • Sáng 2/8, Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019. Chủ trị hội nghị đồng chí Trần Duy Bình-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; tham gia hội nghị còn có các đồng chí Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Ngọc Tấn-Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn-Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện; Trưởng các phòng Tài nguyên-Môi trường, Kinh tế-Hạ tầng, NN&PTNT, Tài chính-Kế hoạch, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các đoàn thể.

 • Ngày 31/7/2019 Sở tư pháp tỉnh và UBND huyện: Tập huấn kiến thức pháp luật và triển khai đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật ” năm 2019.

 • Ngày 31/7/2019, HĐND xã Hà Phú tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự kỳ họp có ông Nguyễn Thành Tâm, Phó chủ tịch TT HĐND huyện; lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể xã và 24 ông, bà đại biểu HĐND xã Hà Phú.

 • Chiều ngày 25/7/2019, tại Hội trường huyện, Huyện đoàn Hà Trung tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy với cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong huyện. Dự buổi đối thoại có đồng chí Trần Duy Bình-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Ngọc Tấn-Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn-PBTHU, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Dương Anh Ái-Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tổ chức-Kiểm tra Tỉnh đoàn; các đồng chí thường trực HĐND, UBND huyện, lãnh đạo các ban, phòng, ngành, đoàn thể huyện cùng hơn 200 đoàn viên, thanh niên thay mặt cho trên 7 nghìn ĐVTN trong toàn huyện.

1 2 3 4