Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
288 người đã bình chọn
1175 người đang online
 • Sáng 13/9/2023, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành của bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 • Sáng ngày 24/7/2023, HĐND xã Hà Tiến, khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8. Dự kỳ họp có đồng chí Vũ Xuân Hóa, UV BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT huyện ủy cùng các ông bà đại biểu HĐND huyện được bầu tại khu vực, Các đồng chí lãnh đạo đảng, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã, Bí thư, thôn trưởng các thôn và các ông bà đại biểu HĐND xã khóa XXII.

 • Ngày 19/7, HĐND xã Hà Bình tổ chức kỳ họp thứ 13 khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026, để đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và bàn định, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác. Tới dự kỳ họp có đồng chí Vũ Đình Quyết, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch MTTQ huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể xã; các ông bà đại biểu HĐND xã; Bí thư các chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn trên địa bàn.

 • Ngày 18/7, HĐND Huyện tổ chức kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, HĐND huyện tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và xem xét, quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền.

 • Sáng ngày 13/7/2023, HĐND xã Yên Dương, khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 7 để đánh gí tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và quyết nghị các vấn đề quan trọng để tổ chức thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Dự kỳ họp có các ông bà đại biểu HĐND huyện được bầu tại khu vực, Các đồng chí lãnh đạo đảng, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã, Bí thư, thôn trưởng các thôn và các ông bà đại biểu HĐND xã khóa I.

 • Sáng 13/7/2023, Hội đồng nhân dân xã Hà Ngọc tổ chức kỳ họp thứ 7, khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc TTCT huyện, đại biểu HĐND huyện được bầu tại khu vực; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể xã và 24 ông bà đại biểu HĐND xã.

 • Sáng ngày 12/7/2023, HĐND xã Hà Giang, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 Tổ chức kỳ họp thứ 10. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Vũ Xuân Hóa, UV BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT huyện ủy, đồng chí Hoàng Anh Tuấn, HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT huyện ủy, đại dện đại biểu HĐND huyện được bầu tại khu vực, Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã và các ông bà đại biểu HĐND xã khóa XXI.

 • Sáng ngày 13/7/2023, HĐND xã Hà Bắc, khóa XXII, nhiệm kỳ 2022-2026 Tổ chức kỳ họp thứ 7. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thành Tâm, UV BTV Huyện ủy, trưởng BTC Huyện ủy; các ông bà Đại biểu HĐND huyện được bầu tại khu vực, Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã và các ông bà đại biểu HĐND xã khóa XXII.

 • Sáng ngày 12/7, HĐND xã Hà Tân khóa XX đã tổ chức kỳ họp thứ bảy, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm, xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác. Tới dự có đồng chí Lê Thị Gấm - Huyện Ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện, phụ trách địa bàn; các đại biểu HĐND huyện được bầu tại địa phương; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Trưởng các ban ngành, đoàn thể, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn và các đại biểu HĐND xã.

 • Sáng ngày 11/7, HĐND xã Hà Lai tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.Về dự kỳ họp có đồng chí Phạm Xuân Phúc, Bí thư Đảng bộ xã Hà Bình, Đại biểu HĐND huyện được bầu tại khu vực. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban ngành đoàn thể xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn và 24 ông bà đại biểu HĐND xã.

 • Sáng ngày 11/7, HĐND xã Lĩnh Toại tổ chức kỳ họp kỳ họp thứ VIII, khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026, để đánh giá tình hình hoạt động và nghị quyết các vấn đề quan trọng trong 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Lê Văn Tám, Phó Ban kinh tế HĐND huyện dự.

 • Chiều ngày 10/7/2023, HĐND xã Hoạt Giang khóa I nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ bảy - Kỳ họp thường lệ giữa năm để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và quyết nghị một số nhiệm vụ quan trọng khác. Dự Kỳ họp có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Trưởng các ban, ngành đoàn thể, bí thư chí bộ, Trưởng các thôn và các ông bà đại biểu HĐND xã.

 • Sáng 06/7/2023, Hội đồng nhân dân xã Hà Thái tổ chức kỳ họp thứ 7, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kỳ họp có bà Đỗ Thị Thủy, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ, đại biểu HĐND huyện được bầu tại khu vực, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể xã và 24 ông bà đại biểu HĐND xã.

 • Ngày 6/7, HĐND xã Hà Hải tổ chức Kỳ họp thứ Sáu, kỳ họp thường lệ giữa năm để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và quyết nghị một số nhiệm vụ quan trọng khác. Tham dự kỳ họp có đại diện lãnh đạo các ban, ngành cấp huyện.; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các ban, ngành đoàn thể xã và các ông bà đại biểu HĐND xã.

 • Sáng 07/7/2023, Hội đồng nhân dân xã Hà Đông tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự có đồng chí Đoàn Thân Tặng, Phó Ban Pháp chế HĐND huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể xã và các ông bà đại biểu HĐND xã.

 • Sáng 07/7/2023, Hội đồng nhân dân xã Hà Sơn tổ chức kỳ họp thứ 7, khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kỳ họp có đại biểu HĐND huyện được bầu tại khu vực, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể xã và các ông bà đại biểu HĐND xã.

1 2 3 4 5 6    
°