Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

100%

1. Đồng chí: Lê Thanh Hải

- Ngày, tháng, năm sinh: 16/10/1977

- Quê quán:  Hoằng Phúc - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Phường Điện Biên - TP Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện;

 

 

3. Đồng chí: Nguyễn Xuân Dũng

- Ngày, tháng, năm sinh: 15/01/1979

- Quê quán:  Hà Toại Hà Trung Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 3 Thị trấn Hà Trung Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện.​

 

 

3. Đồng chí: Hoàng Văn Long

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

- Quê quán: Hà Lĩnh - Hà Trung - Thanh Hóa

- Ngày tháng năm sinh: 01 / 01/ 1980

- Trình độ chuyên môn :  Cử nhân Lịch sử

- Trình độ lý luận: Cao cấp