Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

100%

1. Đồng chí: Lê Thanh Hải

- Ngày, tháng, năm sinh: 16/10/1977

- Quê quán:  Hoằng Phúc - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Phường Điện Biên - TP Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện;

 

 

3. Đồng chí: Nguyễn Xuân Dũng

- Ngày, tháng, năm sinh: 15/01/1979

- Quê quán:  Hà Toại Hà Trung Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 3 Thị trấn Hà Trung Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện.​

 

 

3. Đồng chí: Hoàng Văn Long

- Ngày, tháng, năm sinh: 

- Quê quán:  

- Trình độ chuyên môn: Đ

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Nơi ở hiện nay: 

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện;

°