Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

100%

1. Đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn

- Ngày, tháng, năm sinh: 15/01/1965

- Quê quán:  Hà Toại - Hà Trung - Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nông nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 5 Thị trấn Hà Trung Thanh Hóa

- Chức vụ:

+ Uỷ viên Ban thường vụ Huyện  uỷ;

+ Phó Bí thư Huyện  uỷ;

+ Chủ tịch UBND huyện.​

2. Đồng chí: Lê Tiến Dũng

- Ngày, tháng, năm sinh: 08/07/1960

- Quê quán:  Hà Thái - Hà Trung - Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại Học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 6 Thị trấn Hà Trung Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện;

 

3. Đồng chí: Nguyễn Xuân Dũng

- Ngày, tháng, năm sinh: 15/01/1979

- Quê quán:  Hà Toại Hà Trung Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 3 Thị trấn Hà Trung Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện.​