Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
288 người đã bình chọn
1755 người đang online

100%

1. Đồng chí: NGUYỄN NGỌC THỨC

Đồng chí: NGUYỄN NGỌC THỨC

- Năm sinh: 1970

- Trình độ chuyên môn:

+ Cử nhân Kinh tế cơ khí,

+ Thạc sỹ QT Kinh doanh

- Trình độ Lý luận: Cao cấp

- Chức vụ hiện nay:+ Phó Bí thư  huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện  

- Quê quán: xã Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thanh Hóa

 

2. Đồng chí: Nguyễn Xuân Dũng

- Ngày, tháng, năm sinh: 15/01/1979

- Quê quán:  Hà Toại Hà Trung Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 3 Thị trấn Hà Trung Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện.​

 

 

3. Đồng chí: Hoàng Văn Long

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

- Quê quán: Hà Lĩnh - Hà Trung - Thanh Hóa

- Ngày tháng năm sinh: 01 / 01/ 1980

- Trình độ chuyên môn :  Cử nhân Lịch sử

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

°