Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
1790 người đã bình chọn
1997 người đang online

Lịch tiếp doanh nghiệp của Chủ tịch UBND huyện năm 2023.

100%

Để tiếp nhận các phản ánh kịp thời, giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong bối cảnh năm 2023 dự báo tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức. Chủ tịch UBND huyện sẽ bố trí tiếp doanh nghiệp định kỳ vào ngày 22 hàng tháng, trường hợp ngày 22 trùng với ngày nghỉ, sẽ bố trí tiếp doanh nghiệp vào ngày làm việc liền kề; cụ thể lịch tiếp doanh nghiệp năm 2023 như sau:

Tháng

Ngày tiếp doanh nghiệp

Thời gian

Địa điểm

1

Ngày 23/01

(thứ hai)

Dự kiến từ 8 giờ 00

Tại phòng họp UBND huyện

2

Ngày 22/02

(thứ tư)

          -nt-

Tại phòng họp UBND huyện

3

Ngày 22/03

(thứ tư)

- nt-

Tại phòng họp UBND huyện

4

Ngày 24/04

(thứ hai)

- nt-

Tại phòng họp UBND huyện

5

Ngày 22/05

(thứ hai)

- nt-

Tại phòng họp UBND huyện

6

Ngày 22/06

(thứ năm)

- nt-

Tại phòng họp UBND huyện

7

Ngày 24/07

(thứ hai)

- nt-

Tại phòng họp UBND huyện

8

Ngày 22/08

(thứ ba)

- nt-

Tại phòng họp UBND huyện

9

Ngày 22/09

(thứ sáu)

- nt-

Tại phòng họp UBND huyện

10

Ngày 23/10

(thứ hai)

- nt-

Tại phòng họp UBND huyện

11

Ngày 22/11

(thứ tư)

- nt-

Tại phòng họp UBND huyện

12

Ngày 22/12

(thứ sáu)

- nt-

Tại phòng họp UBND huyện

 

- - Thành phần: Đại diện lãnh đạo doanh nghiệp có nhu cầu phản ánh, kiến nghị, đề xuất, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh và giải quyết các thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

- Trong buổi tiếp doanh nghiệp, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu phải có các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Chánh Thanh tra huyện, Chi cục Trưởng Chi cục thuế; các ngành, đơn vị có liên quan (khi có yêu cầu), mời Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp huyện.

- Giao Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao và Du lịch huyện thông báo lịch tiếp doanh nghiệp năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện cho các Doanh nghiệp để chủ động kiến nghị, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh và triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

- Giao Hội doanh nghiệp huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tổng hợp những phản ánh, kiến nghị, đề xuất của Doanh nghiệp và đề xuất những giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc cho Doanh nghiệp gửi về UBND huyện trước ngày 15 hàng tháng.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch tiếp doanh nghiệp của Chủ tịch UBND huyện năm 2023 để các phòng, ban, đơn vị, doanh nghiệp biết triển khai thực hiện./.   

°