Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hà Trung

100%

 

Tổ

 

Thời gian, địa điểm

 

 

Cử tri các

đơn vị

 

Đại biểu HĐND huyện

 

Mời đại biểu các đơn vị, phòng, ban, ngành

 

 

 

 

 

1

 

Buổi chiều ngày 15/6/2018

Tiếp xúc cử tri tại Nhà Văn hóa Thôn Song Nga,

 xã Hà Bắc

 

Xã Hà Bắc,

Hà Giang

 

 

Vũ Văn Duẩn

Bùi Thị Huyền

Trịnh Minh Quang

Vũ Thị Quỳnh

Tống Duy Tân

- Đ/c Trần Trọng Hùng-TVHU, CHT BCHQS

- Đ/c Phùng Tiến Dũng, HUV, Trưởng Phòng KT &HT (phụ trách điểm)

Buổi sáng ngày 16/6/2018

Tiếp xúc cử tri tại Nhà Văn hóa thôn Yến Vỹ,

xã Hà Long

Xã Hà Long,

Sư đoàn 390

Vũ Văn Duẩn

Bùi Thị Huyền

Trịnh Minh Quang

Vũ Thị Quỳnh

Tống Duy Tân

- Lãnh đạo Công an huyện

- Đ/c Cù Thị Nguyên, Phó Phòng VHTT

- Đ/c Đoàn Thị Hương, Phó Trưởng Phòng TN&MT

 

 

 

 

 

 

2

Buổi chiều ngày 15/6/2018

Tiếp xúc cử tri tại Nhà Văn hóa Thôn Yên Xá,

xã Hà Yên

 

Xã Hà Yên,

Hà Tân

 

Tạ Thị Làn

Vũ Đình Quyết

Vũ Ngọc Sơn

Nguyễn Văn Thái

- Đ/c Lê Thị Gấm, Chánh Thanh tra huyện

- Đ/c Đặng Văn Thiện – Trưởng Phòng TN&MT

- Lãnh đạo Hội Nông dân

Buổi sáng ngày 16/6/2018

Tiếp xúc cử tri tại Nhà văn hóa thôn Bái Sơn,

 xã Hà Tiến

Xã Hà Tiến

 

Tạ Thị Làn

Vũ Đình Quyết

Vũ Ngọc Sơn

Nguyễn Văn Thái

- Đ/c Lê Tiến Dũng, TVHU, PCT UBND huyện

- Đ/c Phạm Ngọc Loan – HUV, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy (phụ trách điểm)

- Đ/c Đặng Văn Thiện – Trưởng Phòng TN&MT

 

 

 

 

  3

Buổi chiều ngày 15/6/2018

Tiếp xúc cử tri tại Nhà văn hóa Thôn Tứ Quý,

 xã Hà Sơn

 

Xã Hà Sơn,

 Hà Ngọc

Nguyễn Thị Hương

Hoàng Văn Long

Nguyễn Thị Nghĩa

Đoàn Thân Tặng

Lưu Văn Tấn

 

- Đ/c Phan Thị Lan, GĐ TT Văn hoá – TT

- Đ/c Lê Văn Phan, Trưởng trạm Khuyến nông

- Lãnh đạo Đoàn TN

 

Buổi sáng ngày 16/6/2018

Tiếp xúc cử tri tại Nhà văn hóa thôn Kim Phát

 xã Hà Đông

 

Xã Hà Đông, Hà Lĩnh

 

Nguyễn Thị Hương

Hoàng Văn Long

Nguyễn Thị Nghĩa

Đoàn Thân Tặng

Lưu Văn Tấn

 

- Đ/c Nguyễn Văn Thịnh, HUV, Trưởng Phòng NN&PTNT (phụ trách điểm)

- Đ/c Hoàng Anh Tuấn – Phó trưởng Phòng TN &MT.

- Đ/c Phùng Tiến Dũng, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng

- Đ/c Nguyễn Trọng Cận – Chủ tịch Hội Người Cao tuổi huyện.

 

 

 

 

4

Buổi chiều ngày 15/6/2018

 Tiếp xúc cử tri tại Nhà Văn hóa Thôn 8, xã Hà Lâm

 

Xã Hà Lâm, Hà Ninh

 

Đỗ Quốc Đào

Nguyễn Văn Long

Phạm Thị Minh

Nguyễn Thị Nhài

Nguyễn Văn Tuấn

 

- Đ/c Hoàng Huy Tự, Phó Trưởng Phòng Tài chính – kế hoạch.

- Đ/c Tống Hữu Tình, Phó Chánh Thanh tra huyện

- Đ/c Hoàng Anh Tuấn – Phó trưởng Phòng TN &MT.

Buổi sáng ngày 16/6/2018

Tiếp xúc cử tri tại Nhà văn hóa TK 4, Thị trấn

TT Hà Trung, Xã Hà Phong

 

Đỗ Quốc Đào

Nguyễn Văn Long

Phạm Thị Minh

Nguyễn Thị Nhài

Nguyễn Văn Tuấn

 

- Lãnh đạo Công an huyện

- Đ/c Dương Đông Phong, Phó Trưởng Phòng KT&HT

- Đ/c Lê Văn Tuyên, HUV, GĐ BQLDAD ĐTXD

- Lãnh đạo Hội CCB

 

 

 

 

 

5

Buổi chiều ngày 15/6/2018

Tiếp xúc cử tri tại Nhà Văn hóa thôn Mỹ Quan,

xã Hà Vinh

 

Xã Hà Vinh, Hà Thanh

 

Nguyễn Xuân Dũng

Lê Xuân Thảo

Hoàng Văn Toàn

Phạm Văn Tuấn

Nguyễn Văn Tùng

- Đ/c Vũ Thị Tâm, Trưởng Phòng Y tế

- Đ/c Lê Duy Hoàng, Phó Phòng Nội vụ

 

Buổi sáng ngày 16/6/2018

Tiếp xúc cử tri tại Thôn Vân Xá, xã Hà Vân

Xã Hà Vân,

 Hà Dương

Nguyễn Xuân Dũng

Lê Xuân Thảo

Hoàng Văn Toàn

Phạm Văn Tuấn

Nguyễn Văn Tùng

- Trần Thị Nhâm – HUV, Trưởng Phòng LĐ, TB và XH (phụ trách điểm)

- Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy

 

 

 

 

  6

Buổi chiều ngày 15/6/2018

Tiếp xúc cử tri tại Nhà văn hóa thôn Đông Quang,

xã Hà Hải

 

Xã Hà Hải,

Hà Toại,

Hà Phú

Trần Văn Đạt

Nguyễn Thị Hồng Mai

Trịnh Hồng Sơn

Lê Văn Tám

Nguyễn Thành Tâm

- Lãnh đạo Công an huyện

- Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy

- Đ/c Đoàn Thị Hương – Phó Trưởng Phòng TN&MT

- Đ/c Mai Văn Thành, Trưởng Phòng Nội vụ

Buổi sáng ngày 16/6/2018

Tiếp xúc cử tri tại Nhà văn hóa thôn Thái Minh,

xã Hà Thái

 

 

Xã Hà Thái,

Hà Châu

 

Trần Văn Đạt

Nguyễn Thị Hồng Mai

Trịnh Hồng Sơn

Lê Văn Tám

Nguyễn Thành Tâm

 

- Đ/c Trịnh Đình Phương, HUV, CVP H.ủy (phụ trách điểm)

- Phòng Nông nghiệp và PTNT

- Lãnh đạo Hội Phụ nữ

 

 

7

Buổi chiều ngày 15/6/2018

Tiếp xúc cử tri tại Nhà văn hóa thôn Đông Trung,

xã Hà Bình

Xã Hà Bình,

Hà Lai,

Kho K895

Bùi Ngọc Tấn

Đỗ Thị Thủy

Trịnh Xuân Thực

- Đ/c Nguyễn văn Huy, HUV, Trưởng Phòng GD&ĐT

- Đ/c Đào Anh Tuấn, Phó Trưởng Công an huyện

- Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện

Ghi chú: Thường trực MTTQ huyện, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND, Đài truyền thanh huyện chủ động phân công cán bộ đi dự tại các cụm.